Kontaktpunten 17 januari

Vieringen
De eerste lezing gaat deze week over Samuël. Samuël is de zoon van Hanna. Hanna was heel lang kinderloos en had daar veel verdriet over.  Ze ging naar de tempel en bad tot God. Toen Hanna uiteindelijk zwanger werd beloofde ze dat haar kind zijn leven aan God zou wijden. Zo kwam Samuël al jong in de tempel terecht.
 
Er waren in die tijd veel misstanden in de tempel. Eli was hogepriester en zijn zonen waren priesters in de tempel. Deze zonen leefden een losbandig leven en misbruikten hun positie bijvoorbeeld door zich het vlees van offergaven toe te eigenen, soms zelfs al voordat het geofferd kon worden. Hun vader Eli sprak zijn zonen wel op hun gedrag aan, maar zij negeerden dit. God waarschuwde Eli tevergeefs. Eli werd letterlijk en figuurlijk oud en bijna blind. Hij had weinig oog meer voor de aanwezigheid van God. Eli had echter Samuël wel opgeleid en alles geleerd over God. Samuël diende de Heer trouw.
Toch lezen we vandaag: “Samuël kende de Heer nog niet”. Hoewel hij in de tempel woonde en werkte had hij had nog nooit Gods directe nabijheid ervaren. Hoewel hij ongetwijfeld vaak Gods woord in de tempel had gehoord, was hij er nog nooit direct door aangesproken.  In deze lezing gebeurt dit voor het eerst.
 
Pas de derde keer dat Samuël geroepen wordt, realiseert Eli zich wie er roept. Het was zo lang geleden dat hij dit zelf ervaren had dat het even duurde voor het in hem opkwam wie Samuël riep. Toen Samuël God eenmaal kende, bleef God zijn steun en toeverlaat.
 
Een mooi roepingsverhaal, maar wat moeten wij er mee? Wat vertelt het verhaal van Samuël ons? Misschien wel dat het niet vanzelfsprekend is om Gods stem te horen. Zelfs iemand als Samuël, opgegroeid in de tempel en altijd trouw aan God, herkent de stem niet.
 
Gelukkig lezen we ook dat God blijft roepen. Hij blijft Samuël roepen totdat deze antwoordt en ook daadwerkelijk luistert. Geeft dat niet ook ons hoop? Zouden wij er dan niet ook op mogen vertrouwen dat Hij ons blijft roepen, dat God blijft verschijnen en dat het een kwestie van herkennen is, ook voor ons?
 
Verder nadenken over de roepstem van God? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 17 januari 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Zaterdag 23 januari 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 24 januari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 31 januari 09:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 17 januari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Orgelfonds:
Muziek en zang zijn tijdens de vieringen onmisbaar. Om daarvan te kunnen blijven genieten is het onderhoud van de piano’s en het orgel belangrijk. Hiervoor vragen we deze week uw bijdrage.  U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Orgelfonds.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering.

Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. 

Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Lekenviering zaterdag 23 januari 19.00 u: denkt u mee?
In een lekenviering lezen we dezelfde teksten als op de zondagmorgen. Volgende week gaat het eerst om een kort stukje uit het bekende verhaal van Jona. Hij moet een ramp aankondigen aan de grootste hoofdstad van die tijd: laten we zeggen een …. Pandemie. Maar helaas, net op tijd bekeren de mensen zich, de ramp gaat niet door en Jona staat voor schut,- althans zo voelt hij dat. In de evangelietekst kondigt Jezus de komst van het rijk van God aan. Gaat dit wél door? De mensen die langs zijn kruis liepen dachten van niet en dreven daarom de spot met Hem! Jona en Jezus, een vergelijking.
 
Heeft u hierover een reactie? De overweging voor zaterdagavond is nog niet af! Uw idee, vraag of opmerking kunt u ons laten weten. Dan neemt de dienstdoende parochiaan dat mee. Schrijf even naar secretariaat@rkhuizen.nl met vermelding van: lekenviering 23 jan.

Actie kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Dit weekend begint de actie kerkbalans weer. Elk jaar in januari vragen we u een jaarlijkse financiële bijdrage voor onze parochie. Uw bijdrage  is heel belangrijk voor ons voortbestaan als parochie. Met uw betrokkenheid zorgt u ervoor dat onze kerk een plek van betekenis is voor Huizen. Een plek die verbindt en een plaats waar veel mensen zich thuis voelen. Door uw bijdrage maakt u het mogelijk om hier mee verder te gaan. Vorig jaar hebben we door uw bijdrage bijvoorbeeld de volgende dingen kunnen doen:

De aankoop van een camera en bijbehorende apparatuur en een abonnement op kerkdienstgemist voor het uitzenden van onze vieringen via de livestream.

Bijeenkomsten voor jongeren voor de 1e communie en het vormsel en bijeenkomsten van de na-vormselgroepen.

Een paas- en kerstattentie voor ouderen en zieken in de parochie

Het buitenschilderwerk van de kerk

De kerk beschikbaar stellen voor de voedselbank, voor KBO bijeenkomsten en voor opnames van vieringen voor de Open Poort

Een bijdrage aan het kinderhuis en de school in Friersdale

Met uw bijdrage kunnen we dit soort activiteiten voortzetten, maar ook nieuwe activiteiten ontplooien om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Komende week wordt de envelop voor de kerkbalans bij u langsgebracht. Doet u mee?
 
Dankzij uw gift blijft de Thomaskerk een plek van betekenis, nu en in de toekomst.   
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille januarimaand behoefte anderen te ontmoeten. Juist nu echter zitten we weer in een lock-down waardoor dit extra moeilijk is. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
 
Wij zijn nog op zoek naar gastvrouwen/ gastheren om koffie of thee in te schenken, misschien een luisterend oor te bieden en een praatje te maken. Als u op een dinsdag- of vrijdagmiddag gastvrouw/gastheer wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of bij Carla Schaap 
17 januari: Dag van het Jodendom
Elke 17e januari staan wij, Nederlandse katholieken, uitdrukkelijk stil bij de relatie tussen ons, christenen, en het jodendom. Die dag is het Dag van het Jodendom.

Christenen hebben namelijk een bijzondere relatie met het jodendom. Jezus, zijn familie en zijn leerlingen waren wetsgetrouwe, of beter gezegd, Tora-getrouwe joden. Ze hielden zich aan de geboden van de Tora en gingen op de grote joodse feestdagen naar de tempel in Jeruzalem. Als christenen delen wij dat deel van de Bijbel dat joden de Tenach en christenen het ‘Oude’ of ‘Eerste’ Testament noemen. Al interpreteren we ze anders, we delen met de joden dezelfde verhalen, beelden en woorden.

Helaas hebben christenen eeuwenlang vooral de nadruk gelegd op wat hen van de joden onderscheidde. Het jodendom werd gezien als een achterhaalde godsdienst. Joden kregen de naam onbetrouwbaar en zelfs moordenaars van Christus te zijn. Met alle gevolgen van dien. Met het Tweede Vaticaans Concilie heeft de rooms-katholieke Kerk afstand genomen van dit soort denkbeelden. De Kerk is de broodnodige weg ingeslagen van zelfonderzoek, dialoog en vriendschap met de joden.

De ‘Dag van het Jodendom’ is bedoeld om bij te dragen aan die nieuwe weg in bisdommen en parochies. Dit jaar is het thema “Plaats van samenkomst”. De plaats van samenkomst rondom het Woord Gods in kerk en synagoge staat hierbij centraal. We staan stil bij de plaats waar gelovigen samenkomen in naam van God. Hoe helpt het gebouw om de ontmoeting met God tot stand te brengen? Meer informatie vindt u op de website speciaal voor deze dag.. U vindt daar onder andere een video waarin u wordt rondgeleid in twee moderne gebouwen van samenkomst: de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en de Petrus en Paulus Kerk in Maassluis.
Gewijzigde openingstijden
Vanaf januari is het secretariaat op maandag gesloten. Het secretariaat is dan geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend en op vrijdagmiddag.

Ter bemoediging
Wat als we nu eens
simpelweg
geloven in mensen.
 
In wat ze kunnen
wat ze willen
waarvan ze dromen.
 
En vooral ook geloven
in jezelf
in je eigen mogelijkheden.
 
Wat kan ik doen
wat wil ik doen
om de dromen van anderen waar te maken.
 
Simpelweg geloven…
Dat gewone mensen
Hand in hand,
Schouder aan schouder,
Buitengewone dingen doen.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.