Kontaktpunten 24 jan

Vieringen
Deze zaterdag en zondag lezen we Jona 3, 1-5.10; 1 Korintiërs 7, 29-31; Marcus 1, 14-20 
De profeet Jona is vooral bekend door wat er gebeurde voor deze lezing. God stuurt Jona naar Ninivé, maar Jona wil niet en vlucht de andere kant op. God laat Jona niet gaan: het schip waarop Jona een lift heeft gevonden, belandt in een zware storm. Jona wordt overboord gekieperd, en daarmee lijkt het verhaal van Jona afgelopen. Niets is echter minder waar: God stuurt een enorme vis om Jona te redden. Je zou verwachten dat Jona hiermee zijn lesje wel geleerd heeft. En zo lijkt het ook. Jona wordt weer naar Ninivé gestuurd. En dit keer gaat hij wel.
Ninivé: een grote stad als New York of London nu. Een gewelddadige stad ook waar onrecht en egoïsme, afgoderij en seksuele perversie hoogtij vierden. Een stad berucht om haar wrede oorlogsvoering. Jona wil helemaal niet naar deze goddeloze stad. Misschien dat hij daarom ook niet erg zijn best doet. Ninivé, zo staat er, is een stad van 3 dagreizen groot, maar Jona gaat maar 1 dag reizen ver. Je zou toch denken dat hij in het centrum van de stad zou gaan staan als hij het echt belangrijk vond. En wat hij zegt is ook al minimaal. Eén zinnetje: ‘Nog veertig dagen en Ninivé zal vergaan’. Het enige wat Jona zegt is dat er een straf komt. Jona zegt niet waaróm die straf komt. Ook zegt hij niet of die straf nog af te wenden is. En misschien nog wel het meest opvallende: geen woord over God. Het lijkt alsof Jona wil dat zo min mogelijk mensen zijn boodschap horen. En toch heeft zijn boodschap effect. Ninivé bekeert zich en de mensen en dieren gaan vasten. Ze realiseren zich dat ze fout waren en veranderen hun levens. Ninivé wordt niet verwoest.
 
Is Jona daarmee niet een van de meest succesvolle profeten? Weinig profeten hebben zo’n succes. Meestal wil nauwelijks iemand naar profeten luisteren en nu vindt er een enorme verandering plaats. Wat een geweldig effect! Maar Jona voelt dit niet zo. Wat hij had verkondigd gebeurt niet. Hij wil dat dat goddeloze Ninivé verwoest wordt. Wat een herkenbare reactie. Hoe vaak komt het niet voor dat we het belangrijker vinden om gelijk te krijgen dan dat er de beste oplossing uitkomt. Toch is God ook hierna nog niet klaar met Jona. En ook niet met ons!
 
Verder nadenken Jona en Ninivé? Kom dan als u hebt gereserveerd zaterdagavond om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestreams.
Komende vieringenDe komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:Zaterdag 23 januari 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers lekenZondag 24 januari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel PalićZondag 31 januari 09:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van WegenVrijdag 5 februari 10:15 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van WegenZondag 7 februari 9:30 uur familieviering / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: Wie zijn jullie? Wij zijn benieuwd!
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 24 januari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Bisdom:
Het bisdom regelt allerlei parochie-overstijgende activiteiten. Dit varieert van webinars, cursussen, informatie over de actie kerkbalans tot het richtlijnen en adviezen over vieringen tijdens corona.  U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zaterdag om 19.00 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Lekenviering zaterdag 23 januari 19.00 u
Dit weekend is er op zaterdagavond (19.00 – 19.45 u) in de Thomaskerk weer de maandelijkse lekenviering. Zo’n lekenviering is gelijk aan de Dienst van het Woord in de eucharistieviering van de volgende zondagmorgen: dus de lezingen zijn dezelfde! De sfeer van de viering is die van een avondgebed. Op de lezingen volgt een overweging (een soort ‘preek van de leek’!) en gebeden. De viering wordt voorbereid in een gesprek van de lekenvieringengroep.
 
In de Kontaktpunten van vorige week hebben we deze viering al aangekondigd. De eerste lezing (Jona, 3,1-5.10) vertelt in het kort het bekende verhaal van Jona. Hij moet Ninivé, de grootste hoofdstad van die tijd, dreigen met een ramp: laten we zeggen met een …. Pandemie. Maar helaas, net op tijd bekeren de mensen zich, de ramp gaat niet door en Jona staat voor schut,- althans zo voelt hij dat. In de Evangelietekst van Marcus (1, 14-20) kondigt Jezus aan dat het Koninkrijk van God dichtbij is. Gaat dit wél door? De eerste leerlingen dachten van wél, maar de mensen die langs Jezus’ kruis liepen dachten er anders over en dreven daarom de spot met Hem: ‘als jij koning bent, kom dan van het kruis af’! De viering maakt dus een vergelijking tussen Jona en Jezus. De vraag hierbij is: hoe doe je dat, je bekéren en Jezus volgen?
 
U bent zeer welkom. Als u komt steunt u deze lange traditie van lekenvieringen in onze parochie. De viering wordt via livestream uitgezonden.
Actie kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Hopelijk hebt u afgelopen week de brief van de actie kerkbalans ontvangen met de vraag om uw een jaarlijkse financiële bijdrage voor onze parochie. Met uw bijdrage en uw betrokkenheid zorgt u ervoor dat onze kerk een plek van betekenis is voor Huizen. Een plek die verbindt en een plaats waar veel mensen zich thuis voelen. Door uw bijdrage maakt u het mogelijk om hier mee verder te gaan.
 
Met uw bijdrage willen we het komende jaar onder andere het volgende doen:
Mooie vieringen maken die worden uitgezonden via de livestream, ook als we straks hopelijk weer met meer mensen de vieringen kunnen bijwonen
Meer kinderen en gezinnen actief betrekken bij onze parochie door bestaande activiteiten te continueren zoals de familievieringen en de verschillende catechesegroepen, maar ook door nieuwe initiatieven.
Bestaande en nieuwe activiteiten organiseren voor parochianen van alle leeftijden zoals Verhaal halen, de rouwgroep, kerst- en paasattenties, Langs kerk en moskee
Onderhoud aan de Thomaskerk waaronder het repareren van het voegwerk
Intensiveren van het contact met de Katholieke basisscholen
Veel aandacht en een feest ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Thomaskerk 
Met uw bijdrage maakt u dit alles mogelijk. Doet u mee? Mocht u geen envelop ontvangen hebben en ook de komende week geen envelop ontvangen, neemt u er dan vooral een mee uit de kerk of neem contact op met het secretariaat  (035-5240069).
 
Dankzij uw gift blijft de Thomaskerk een plek van betekenis, nu en in de toekomst.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille januarimaand behoefte anderen te ontmoeten. Juist nu echter zitten we weer in een lock-down waardoor dit extra moeilijk is. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Aardbeving Kroatië
Pastor Mikel Palić vraagt uw aandacht voor de aardbeving in zijn thuisland Kroatië. Deze aardbeving die op 29 december 2020 plaatsvond in Petrinja (in de buurt van Zagreb) had een kracht van 6.4 op de schaal van Richter (de krachtigste sinds 300 jaar) en was voelbaar in heel Kroatië en zelfs daarbuiten. Er zijn tien mensen overleden, tientallen mensen raakten gewond en de stad Petrinja is half verwoest. Veel inwoners hebben hun huizen verloren, en leven in angst, omdat er nog steeds bevingen zijn met een kracht van 3 tot 4,5 op de schaal van Richter.

Daar komt nog bij dat ook Kroatië te maken heeft met de coronapandemie. De burgers van Kroatië zetten zich in om de schade te herstellen en de slachtoffers van de aardbeving te helpen. Verschillende landen hebben hulp aangeboden. Wilt u ook een steentje bijdragen dan kunt u dat doen via deze link.
Concert Vituskerk
Ter ere van het 65-jarig organistenjubileum van Joost Brugman wordt er op zondag 24 januari om 14.00 uur in de Vituskerk in Blaricum een concert georganiseerd. Medewerkenden zijn sopraan Elma van den Dool en de organisten Wybe Kooijmans, Bas Groenewoud en natuurlijk Joost Brugman zelf. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk het concert in de kerk bij te wonen, maar gelukkig kan dit wel via de livestream
Zondag van het woord van God
Paus Franciscus heeft in 2019 een zondag van het Woord van God ingesteld. Dit jaar valt deze zondag op 24 januari. Deze dag wil een aanzet zijn om zoveel mogelijk de Bijbel ter hand te nemen. Het logo voor deze dag is geïnspireerd door het verhaal van de Emmaüsgangers. Het legt de nadruk op de relatie tussen de reizigers. Bekendheid met het woord van God wordt geboren in een relatie; in de zoektocht naar het gezicht van God in de Schrift. Terwijl Jezus tussen zijn eigen leerlingen loopt verkwikt Hij hun stappen. De verrezen Jezus deelt de kracht van zijn Woord en wijst de leerlingen in de juiste richting. Meer hierover leest u hier
Bidweek eenheid van de Christenen
Tot zondag is het de bidweek voor de eenheid van de Christenen. Het thema van deze week is dit jaar: Blijf in mijn liefde. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat hopelijk in deze Week van Gebed gebeurt. Bidt u mee? Kijk hier.
SamenKerk
Er is een nieuwe editie van ons bisdomsblad “SamenKerk” uitgekomen met een mooi artikel over initiatieven van de Paus om uit de corona-bubbel te komen en een interessant verhaal over één van de glas-in-lood ramen van de Heilig-Hart/Heilige-Jozefkerk in Hilversum. U kunt volgende week een exemplaar van “SamenKerk” meenemen uit de kerk of hem nu al digitaal lezen
IPCI vergadering
De Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI) van de parochie Blaricum, Huizen en Laren beheert een fonds van waaruit de directe nood van mensen gelenigd kan worden. Het gaat daarbij om een eenmalige gift die mensen even lucht geeft om hun leven financieel weer op de rit te krijgen. Mensen kunnen zich aanmelden voor hulp bij de pastor van de parochie, zo blijft de privacy gewaarborgd. De pastor doet een aanbeveling. IPCI is een fonds dat namens de kerk – dus namens u hier bijeen – deze vorm van Caritas geeft. De IPCI komt regelmatig bij elkaar om aanvragen te bespreken. Komende dinsdag, 26 januari, is de volgende bijeenkomst in Blaricum.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.

Ter bemoediging
Goed nieuws
moet je niet alleen horen,
je moet het ook aan den lijve ondervinden.

Goed nieuws
zijn mensen die elkaar goede ervaringen geven:
de ervaring ‘er te mogen zijn’
en op elk moment toekomst te hebben.
 
De ervaring dat iemand je graag ziet,
hoe klein en kwetsbaar je ook bent.
 
De ervaring ‘mee te tellen’,
de ervaring dat leven mogelijk is
zonder dat er slachtoffers vallen,
zonder zondebokken
zonder zwarte schapen.
 
Goed nieuws
is een goddelijke ervaring
die alleen gebeurt
als mensen ze geven aan elkaar.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.