Kontaktpunten 31 jan

Vieringen
Deze week lezen we Deuteronomium 18,15-20, 1 Korintiërs 7, 32-35, Marcus 1, 21-28
Het boek Deuteronomium is het 5e en laatste boek van de Tora, de Joodse boeken van de wet. Deze eerste vijf boeken van het Oude Testament worden ook wel de vijf boeken van Mozes genoemd omdat ze van oudsher aan Mozes worden toegeschreven. Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium beschrijven ook het leven van Mozes.
Deuteronomium speelt zich af op de vlakten van Moab, vlak bij de grens van het beloofde land. Het boek bevat een aantal toespraken van Mozes waarin hij terugkijkt naar wat er gebeurd is sinds het ontvangen van de 10 geboden op de berg Horeb maar ook vooruitkijkt naar het leven in het beloofde land. Voor dit nieuwe leven geeft Mozes regels en richtlijnen. Oude voorschriften worden toegepast op de nieuwe omstandigheden. Vandaar waarschijnlijk ook de naam Deuteronomium, tweede wet.  Het zijn vooral praktische regels voor het dagelijkse leven straks in Kanaän. Aan het einde van dit boek wordt Jozua als opvolger van Mozes aangewezen en sterft Mozes.
 
In de lezing van deze zondag herinnert Mozes ons aan het verschijnen van God op de berg Horeb wat gepaard ging met groot geweld en uitbarsting van vuur. Zo wordt een ontmoeting met God afgeschilderd als iets huiveringwekkends en gewelddadigs. Gelukkig lezen we ook dat het Woord van God tot ons komt via iemand uit ons midden, via een profeet. En dat we naar die profeet moeten luisteren. Maar hoe herkennen we een echte profeet?
 
Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten uit de 16e eeuw, heeft bedacht hoe we onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, tussen echte en valse profeten. We kunnen leren te onderscheiden wat Gods plan is met ons met ons hart, met ons verstand en met onze wil. Dat doe je door te luisteren naar wat je hart je ingeeft: brengt wat je voelt je dichterbij God (de goede geest) of verwijdert het je juist van God (de boze geest). Om dat onderscheid te maken, heb je je verstand nodig: daarmee kun je een goede afweging maken of dat wat je voelt ook werkelijk goed is of juist niet. En alleen als je van goede wil bent, kun je kiezen of je voor het goede gaat of toch liever niet.

Verder nadenken over echte en valse profeten, goede en kwade geesten? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 31 januari 09:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Vrijdag 5 februari 10:15 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 7 februari 9:30 uur familieviering / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema:
Wie zijn jullie? Wij zijn benieuwd!

Zondag 14 februari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Woensdag 17 februari 19:00 uur Aswoensdag / eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 31 januari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Misdienaars:
Hoewel ze in deze periode minder kunnen doen tijdens de viering helpen de misdienaars werkelijks tijdens de viering. Met Pasen en Kerstmis krijgen ze een kleine attentie als dank voor hun inzet. Hopelijk kunnen we dit jaar ook weer eens een misdienaarsuitje organiseren. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. misdienaars.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Maria Lichtmis: Opdracht van de Heer in de tempel.
Wees welkom bij de eerste vrijdagviering van de maand op vrijdag 5 februari om 10:15 uur. Simeon en Hanna. Twee mensen, diepgelovig, vol vertrouwen en getekend door het leven. Hun geluk kon niet op toen ze met eigen ogen zagen dat Gods belofte in Jezus waar werd. Vanuit hun gelovig vertrouwen
spraken ze hun verwachting en hun dank uit. Ze zagen in dat Jezus zijn naam “God redt” in woord en daad zou gaan waarmaken. Ondanks alle pijn en moeite die het Hem kostte, zou Hij niet teleurstellen. Voor hen beiden wordt Hij hun levensvervulling.
Simeon en Hanna: ze zijn mensen als wij. Hun diepe verwachtingen geven richting aan hun leven. Ze kennen de pijn van het leven, maar ze blijven uitzien naar redding. Ze spreken uit dat het leven hen niet kan klein krijgen, omdat ze blijven geloven, omdat ze blijven vertrouwen. Ze zijn geworteld in de geschiedenis.
Van daaruit wisten ze dat het licht over hen zou opgaan. Vanuit hun geloof zijn ze ervan overtuigd, dat dat licht niet alleen voor hen zou schijnen, maar voor iedereen, voor heel onze wereld.
 
Simeon en Hanna: ze zijn voor ons een voorbeeld. Ook wij worden uitgedaagd om te blijven uitzien. In ons mistige en soms donkere bestaan, zal eens een licht opgaan. Meer nog: we mogen zelf dat licht zijn voor elkaar. Het is onze taak om – vanuit ons geloven – licht, vrede en geluk te worden voor anderen. Dan zal Gods genade ook op ons rusten.
 
Voorstellen 1e communicantjes
Tijdens de familieviering van 7 februari om 9:30 uur worden de eerste communicantjes van dit jaar voorgesteld. De 6 communicantjes zijn volop bezig met de voorbereidingen op de eerste communie. Aan de hand van bekende bijbelverhalen, creatieve activiteiten en leuke opdrachten leren ze ons geloof en onze tradities beter kennen. Op 18 april hopen ze hun eerste communie te kunnen doen.
 
Op 7 februari lezen we de evangelielezing van Maria Lichtmis waarin Jezus wordt voorgesteld in de tempel. Het thema van de viering sluit hierbij aan, maar ook bij het voorstellen van de eerste communicantjes. Het thema is: ‘Wie zijn jullie? Wij zijn benieuwd!’ In de viering horen we over de historische achtergrond van dit voorstellen in de kerk. En natuurlijk vergeten we ook Maria niet in deze viering.
 
Omdat er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is tijdens een viering vragen we u om, als u de mogelijkheid hebt, de viering van 7 februari via de livestream te volgen in plaats van in de kerk. Door de aanwezigheid van de eerste communicantjes en hun ouders is er niet veel plek meer over voor ander parochianen.
Aswoensdag
De sobere maaltijd voor de Aswoensdagviering kan dit jaar helaas niet doorgaan. De viering op Aswoensdag, 17 februari, is vervroegd naar 19:00 uur. Dit om er zeker van te zijn dat iedereen op tijd thuis is. Ook verder zal de viering iets anders zijn dan u gewend bent. In plaats van een askruisje op uw voorhoofd wordt er as op uw hoofd gestrooid.
 
In de christelijke traditie kreeg de asoplegging op Aswoensdag allereerst een plaats in de publieke boete. Toen deze publieke boete in de middeleeuwen in onbruik raakte, bleef toch het gebruik bestaan om bij het begin van de vasten bestrooid te worden met as. Dit gebruik was  toen niet meer enkel voor publieke zondaars en boetelingen, maar voor alle gelovigen. Clerici en mannelijke leken werd as op het hoofd gestrooid, vrouwen ontvingen een askruisje op het voorhoofd. Later werd het onderscheid doorgevoerd voor enerzijds clerici, anderzijds leken.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille januarimaand behoefte anderen te ontmoeten. Juist nu echter zitten we weer in een lock-down waardoor dit extra moeilijk is. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Aardbeving Kroatië
Pastor Mikel Palić vraagt uw aandacht voor de aardbeving in zijn thuisland Kroatië. Deze aardbeving die op 29 december 2020 plaatsvond in Petrinja (in de buurt van Zagreb) had een kracht van 6.4 op de schaal van Richter (de krachtigste sinds 300 jaar) en was voelbaar in heel Kroatië en zelfs daarbuiten. Er zijn tien mensen overleden, tientallen mensen raakten gewond en de stad Petrinja is half verwoest. Veel inwoners hebben hun huizen verloren, en leven in angst, omdat er nog steeds bevingen zijn met een kracht van 3 tot 4,5 op de schaal van Richter.

Daar komt nog bij dat ook Kroatië te maken heeft met de coronapandemie. De burgers van Kroatië zetten zich in om de schade te herstellen en de slachtoffers van de aardbeving te helpen. Verschillende landen hebben hulp aangeboden. Wilt u ook een steentje bijdragen dan kunt u dat doen via deze link.
 

Ter bemoediging
Met de winter voor de deur woog het alleen zijn mevrouw Snelders zwaar. Ze zou zo graag iemand te gast willen hebben voor wie ze kon zorgen, met wie ze kon praten. Op een nacht verscheen haar een engel. De engel vertelde dat ze bezoek zou krijgen van een belangrijke gast. ‘Wees attent en waakzaam’, had de engel gezegd.
De ochtend kon niet vroeg genoeg komen. Vol goede moed stond ze op en begon haar huis schoon te vegen. Het was een bedrijvigheid. Plots verstoorde de bel haar in haar werk. Dat is mijn gast, dacht ze en rende naar de deur. Voor haar stond een man, sjofel gekleed, met een lange vieze baard en een kapotte broek. Bij de aanblik moest ze haast kokhalzen. De bedelaar vroeg een boterham. Mevrouw Snelders verontschuldigde zich en zei: ‘Ik verwacht een belangrijke gast’ en liet de deur in het slot vallen.
Na het vegen begon ze aan het klaarmaken van de maaltijd. Al snel siste het vlees in de pan. Boven de keukengeluiden uit hoorde ze de deurbel voor de tweede maal. ‘Mijn gast’, riep ze en stoof naar de deur. Voor haar stond een keurige dame die een bijdrage vroeg voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. ‘u komt ongelegen, ik heb het druk’, zei mevrouw Snelders. Met een klik sloot de deur.
Nu begon ze met het klaarmaken van de tafel. Ze blonk het zilveren bestek op en schikte de tafel. En terwijl ze daarmee bezig was, ging de deurbel voor de derde maal. De pastoor stond aan de deur. Hij vroeg haar medewerking voor het secretariaat van de parochie. Ze had er nu geen tijd voor.

’s Nachts verscheen de engel opnieuw. Hij zei: ‘Driemaal heeft iemand bij je aangebeld en stond de belangrijke gast voor je. Tot driemaal toe heb je God niet herkend.’
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.