Kontaktpunten 7 februari

Vieringen
De lezingen van Maria Lichtmis zijn Maleachi 3, 1-4, Hebreeën  2, 14-18, Lucas 2, 22-32(-40)
Maleachi is het laatste boek van de twaalf kleine profeten en het laatste boek van het oude testament. De naam kleine profeten heeft niets te maken met hoe belangrijk of hoe groot de profeten waren, maar met de dikte van de boeken. De kleine profeten zijn boeken die korter zijn dan de boeken van de drie grote profeten. Maleachi bijvoorbeeld heeft maar drie hoofdstukken.
De naam van het bijbelboek Maleachi is ook interessant. Het is maar de vraag of de profeet die dit boek geschreven heeft ook daadwerkelijk Maleachi heette. Maleachi komt uit het Hebreeuws en betekent bode, gezant of engel. Er wordt vermoed dat de naam van het boek komt door het gebruik van Maleachi in de eerste zin van deze lezing: ‘Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te banen.’
 
Het boek Maleachi heeft een verrassende vorm. Het is geschreven in een soort dialoog. Het boek is een wisselwerking van vragen van het volk en antwoorden van God. De vraag waarop de lezing antwoord geeft staat aan het einde van hoofdstuk 2: en dan vragen jullie: ‘Hoezo vallen wij hem lastig?’ Door te zeggen: ‘Iedereen die kwaad doet, doet wat goed is in de ogen van de HEER, zulke mensen bevallen hem.’ Of: ‘Waar is nu de God die rechtspreekt?’
 
In het antwoord lezen we dat er een gezant, een bode komt om de weg van de Heer te banen en dat de Heer dan aanstonds komt. Maar, aldus Maleachi, als de Heer dan komt, wie durft hem dan nog tegemoet te treden? Wie blijft staande? Maleachi stelt dus aan zijn toehoorders / zijn lezers een tegenvraag. Als de Heer komt, zegt Maleachi, dan zal hij de mens smelten en zuiveren als zilver en goud, bleken als wol zodat de Heer weer op de juiste wijze wordt geëerd. Een nieuw begin.
 
Is deze tekst met dit vooruitzicht niet juist heel hoopvol, heel troostend als we onzeker zijn over onszelf en de toekomst? Wij hoeven onszelf niet opnieuw uit te vinden. Het zit in ons. Zilver zijn we, goud. Kostbaar in Gods ogen. En laten we niet vergeten om ook zo naar elkaar te kijken: als iemand in wie het beste, het mooiste verborgen zit. Wij kunnen dat in elkaar naar boven roepen. Als wij ook die ander steeds weer een nieuw begin gunnen.
 
Verder nadenken over het mooie in de ander? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 7 februari 9:30 uur familieviering / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: Wie zijn jullie? Wij zijn benieuwd!

Zondag 14 februari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Woensdag 17 februari 19:00 uur Aswoensdag / eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Zondag 21 februari 09:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg, met zang door leden van Vamos
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 7 februari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Friersdale:
Met het lopende project “duurzaam” voor Friersdale willen we het “Koshuis” voorzien van zonnepanelen met accu’s om zo minder afhankelijk te zijn van de stroomvoorziening door hun nationale energiemaatschappij Eskom. De afgelopen jaren is er vaak (bijna dagelijks) vanuit Eskom een power-shutdown van de elektra. Probeer eens te bedenken wat het betekent als je elke dag zomaar twee uur geen elektra hebt?  U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream

Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Voorstellen 1e communicantjes
Tijdens de familieviering van 7 februari om 9:30 uur worden de eerste communicantjes van dit jaar voorgesteld. De 6 communicantjes zijn volop bezig met de voorbereidingen op de eerste communie. Aan de hand van bekende bijbelverhalen, creatieve activiteiten en leuke opdrachten leren ze ons geloof en onze tradities beter kennen. Op 18 april hopen ze hun eerste communie te kunnen doen.
 
Op 7 februari lezen we de evangelielezing van Maria Lichtmis waarin Jezus wordt voorgesteld in de tempel. Het thema van de viering sluit hierbij aan, maar ook bij het voorstellen van de eerste communicantjes. Het thema is: ‘Wie zijn jullie? Wij zijn benieuwd!’ In de viering horen we over de historische achtergrond van dit voorstellen in de kerk. En natuurlijk vergeten we ook Maria niet in de viering.
 
Omdat er nog steeds een maximum van 30 bezoekers is tijdens een viering vragen we u om, als u de mogelijkheid hebt, de viering van 7 februari via de livestream te volgen in plaats van in de kerk. Door de aanwezigheid van de eerste communicantjes en hun ouders is er niet veel plek meer over voor ander parochianen.
Aswoensdag
De sobere maaltijd voor de Aswoensdagviering kan dit jaar helaas niet doorgaan. De viering op Aswoensdag, 17 februari, is vervroegd naar 19:00 uur. Dit om er zeker van te zijn dat iedereen op tijd thuis is. Ook verder zal de viering iets anders zijn dan u gewend bent. In plaats van een askruisje op uw voorhoofd wordt er as op uw hoofd gestrooid.
 
In de christelijke traditie kreeg de asoplegging op Aswoensdag allereerst een plaats in de publieke boete. Toen deze publieke boete in de middeleeuwen in onbruik raakte, bleef toch het gebruik bestaan om bij het begin van de vasten bestrooid te worden met as. Dit gebruik was  toen niet meer enkel voor publieke zondaars en boetelingen, maar voor alle gelovigen. Clerici en mannelijke leken werd as op het hoofd gestrooid, vrouwen ontvingen een askruisje op het voorhoofd. Later werd het onderscheid doorgevoerd voor enerzijds clerici, anderzijds leken.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille januarimaand behoefte anderen te ontmoeten. Juist nu echter zitten we weer in een lock-down waardoor dit extra moeilijk is. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palic 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we samen met mensen van de Brug op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
Digitale 40-dagenretraite
Het licht van uw gelaat is dit jaar de titel van de online 40-dagenretraite van de Jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
 
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.
 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via deze link. 

Ter bemoediging
Lied van de ouderdom
 
Ouderdom,
winter van het leven,
winter,
koud,
diep in de aarde verwachten,
niet zien en toch weten.
 
Oud,
niet verlaten.
Het is goed
in jezelf.
Niet meer doen, maar
zijn is zinvol
Winter in het leven,
wintergevoel
in het binnenste,
in het verborgene,
in het ‘Geheim’
stroomt leven, verwachting, hoop.
 
Op de weg van het verlangen
is eenzaamheid.
In de eenzaamheid komen we thuis
bij ons zelf.
In de stroom van oud worden kan
leven worden herschapen.
 
Weten van hoop en belofte
geloof en vertrouwen,
leven met verwondering.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.