Kontaktpunten 14 februari

VieringenDe lezingen dit weekend zijn Leviticus 13,1-2.45-46, 1 Korintiërs 10,31-11, 1, Marcus 1,40-45
Leviticus is het derde boek uit het Oude Testament en is genoemd naar één van de twaalf zonen van Jakob, Levi, wiens nakomelingen door God werden aangewezen om op te treden als priester. Leviticus behandelt voornamelijk wetten die God vanuit het heiligdom aan Mozes meedeelt. In de eerste zestien hoofdstukken, staan vooral wetten voor priesters: hoe ze offers moeten brengen, welke dieren ze mogen eten, wat ze moeten doen met mensen met een huidziekte. In de laatste elf hoofdstukken staan wetten voor de gewone Israëlieten, over hoe ze met elkaar moeten omgaan.
De eerste lezing geeft aan hoe om te gaan met mensen met een huidziekte. En dat is niet mis. Iemand die iets heeft dat lijkt op een huidziekte moet dit aan de priester tonen. Waarom de priester? Omdat deze in die tijd ook de rol van arts vervulde en dus moest beoordelen of het echt om een huidziekte ging. Als dat het geval was waren de gevolgen enorm. De zieke moest apart wonen buiten het kamp en terwijl hij rondliep roepen dat hij onrein was.
 
De tekst deed me denken aan mensen met corona. Zij moeten ook in isolatie, moeten iedereen die ze gezien hebben waarschuwen en contact met ze wordt vermeden. De reden is ook dezelfde, een heel besmettelijke ziekte. En in beide gevallen heeft het enorme gevolgen.
 
Daar tegenover staat de evangelielezing waarin een melaatse Jezus aanspreekt. Jezus hoort zijn noodkreet, spreekt hem toe en raakt hem aan. De melaatse gaat tegen de regels in, maar belangrijker is dat Jezus daarin meegaat. Jezus wil een teken stellen namens Zijn Vader. Door in te gaan op de behoefte aan contact van de melaatse en hem te genezen, laat Jezus zien wie God werkelijk is: een barmhartige, bevrijdende en vergevingsgezinde Vader die contact met ons zoekt en ons isolement doorbreekt.
 
We kunnen hieruit hoop putten als we zelf ziek, moe of terneergeslagen zijn en er de overtuiging aan ontlenen dat God ook die situatie weer ten goede zal keren. Maar als we ons realiseren dat luisteren, isolement doorbreken en contact zoeken met de ander de wetten zijn van het Rijk dat Jezus is komen vestigen, dan zullen we begrijpen dat Jezus’ optreden ook het onze kan worden.
 
Verder nadenken over het mooie in de ander? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 14 februari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Woensdag 17 februari 19:00 uur Aswoensdag / eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Zondag 21 februari 09:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg, met zang door leden van Vamos

Zaterdag 27 februari 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken.

Zondag 28 februari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić.
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 14 februari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Bisdom:
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van het bisdom en voor de ondersteuning van de parochies bij hun werk. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom.
Collectes woensdag 17 februari (Aswoensdag)
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Vastenactie:
Net als vorig jaar is het thema van de vastenactie: Werken aan je toekomst! Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. Voor vele jonge mensen zijn scholen waar ze een vak kunnen leren te ver weg. Terwijl onderwijs zo belangrijk is, want 1 jaar extra scholing levert tot 10% meer inkomen op. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden geen werk op het platteland waar ze wonen. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de Thomaskerk

Zondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum

Woensdag om 19:00 uur vanuit de Thomaskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen.

Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
Voor alle vieringen wordt u dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers weer beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven.
Omdat er wekelijks meer dan het maximum aantal parochianen naar de vieringen wil komen, is het niet meer mogelijk om voor meerdere vieringen of voor vieringen verder dan de komende zondag te reserveren. Ook als u tot nu toe vast op de bezoekerslijst stond moet u vanaf nu weer gaan reserveren.

Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Aanmelding voor de 1e vrijdagviering kan tot en met de woensdagavond ervoor.

Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Aswoensdag
De sobere maaltijd voor de Aswoensdagviering kan dit jaar helaas niet doorgaan. De viering op Aswoensdag, 17 februari, is vervroegd naar 19:00 uur. Dit om er zeker van te zijn dat iedereen op tijd thuis is. Ook verder zal de viering iets anders zijn dan u gewend bent. In plaats van een askruisje op uw voorhoofd wordt er as op uw hoofd gestrooid.
 
In de christelijke traditie kreeg de asoplegging op Aswoensdag allereerst een plaats in de publieke boete. Toen deze publieke boete in de middeleeuwen in onbruik raakte, bleef toch het gebruik bestaan om bij het begin van de vasten bestrooid te worden met as. Dit gebruik was  toen niet meer enkel voor publieke zondaars en boetelingen, maar voor alle gelovigen. Clerici en mannelijke leken werd as op het hoofd gestrooid, vrouwen ontvingen een askruisje op het voorhoofd. Later werd het onderscheid doorgevoerd voor enerzijds clerici, anderzijds leken.

U kunt tot en met dinsdag reserveren voor de Aswoensdagviering. U kunt de viering ook volgens via de livestream.
Voorstellen 1e communicantjes
Afgelopen zondag werden de zes 1e communicantjes tijdens de viering voorgesteld. Ondanks de sneeuwstorm waren vijf communicantjes met hun familie in de viering. Na het thema- verhaal stelden Hugo, Leonie, Lucas, Noa en Fenna zich voor. Ze vertelden waar ze woonden, over hun broertjes en zusjes en over hun hobby’s. Sanne (die er niet bij kon zijn) werd ook geïntroduceerd en er was ook een foto van haar.
Zo was ze toch een beetje aanwezig. Na de introductie staken de communicantjes samen met pastor Andrea bij de Maria-icoon een kaarsje aan vanwege Maria Lichtmis. Nadat pastor Andrea gelezen had over het voorstellen van Jezus in de tempel (Lucas 2) en zijn overweging over voorstellen in de kerk, zowel van Jezus als van de communicantjes, kwamen de communicantjes nog een keer naar voren voor de voorbede. Het was ondanks de kou buiten een warme, vrolijke viering.
Kruisweg bidden in de Vastentijd
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië, Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.
 
Juist in deze tijd hebben we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27 maart. Op Goede Vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden. Dan is er om 15:00 uur ook in de Thomaskerk de gebruikelijke kruiswegviering.
Transport naar Roemenië
Op zondag 28 januari werd na de dienst in de Thomaskerk
4 m3 aan dozen neergezet in “de Goede Zaal” bestemd voor Kajanto Maria kindertehuis, het Homecare project en de kerk in Elesd. Het was de Roemeniëgroep (ROG) die in de loop der tijd zoveel spullen had gekregen dat het nodig eens op transport naar Roemenië moest.
 
Sommige kerkgangers dachten al een actie gemist te hebben maar het ging hier om een spontane actie. Wel denken wij erover om hier een gerichte actie van te gaan maken maar dan moet er wel een specifiekere vraag vanuit Roemenië komen. Via een goede doelenactie uit Sassenheim kregen wij de gegevens van de transporteur “Mission and Relief” Deze heeft ons zeer goed en adequaat geholpen.
Op dinsdag 11.00 kwam een transportbusje van het bedrijf de spullen ophalen die met dank aan Jan van Netten, Bert Hauptmeijer en Annemiek Wijnja werden ingeladen. De verwachting was dat donderdag het transport richting Roemenië zou gaan zodat ze vrijdagmiddag of zaterdagochtend aan zouden komen. Op vrijdag kreeg ik bericht van de directeur van het kindertehuis dat de truck om 04.00 ’s nachts was gearriveerd en dat alle 40 dozen inmiddels veilig binnen stonden.

Liebe Martijn, der LkW Transport ist in der Nacht schon um 4 Uhr angekommen. Ich und Sándor haben wir es abgeladen, alles ist in Ordnung. Vielen vielen Dank


Wat fijn dat we met elkaar dit zo snel voor elkaar hebben gekregen en dan ook nog eens in deze Coronatijd. Dank aan eenieder. Dit smaakt naar meer, wordt vervolgd,
 
Martijn Wolters
Voorzitter ROG
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille januarimaand behoefte anderen te ontmoeten. Juist nu echter zitten we weer in een lock-down waardoor dit extra moeilijk is. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
De Brug is open………, samen door de donkere weken
De Brug aan de Hooghuizenweg 36 in Huizen (de Vituskerk) is iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer, alles op afstand, maar toch zo dat een onderling gesprek mogelijk is. Ook heeft De Brug in de Vituskerk een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van een kaars. In het Biebeltje is er een kop koffie/thee to go. Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving, bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Wij zijn blij, dat we samen met mensen van de Brug op deze manier ruimte kunnen bieden voor stilte-gesprek-verbinding.
Wereldziekendag
Donderdag 11 februari vierde de R.K. Kerk Wereldziekendag, een dag waarop de zieken en hun verzorgers centraal staan. Paus Franciscus schrijft over de vertrouwensrelatie tussen zieken en verzorgers en neemt daarbij als uitgangspunt een tekst uit het Evangelie van Mattheus: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders” (Mat. 23, 8).
Het gebod van de liefde, dat Jezus zijn leerlingen heeft nagelaten, kan zo concreet tot uitdrukking komen in de relatie tussen verzorgers en zieken. ‘Laten wij dit nastreven en ervoor zorgen dat niemand alleen blijft, dat niemand zich buitengesloten en in de steek gelaten voelt’, zegt paus Franciscus.
 
Hij vertrouwt alle zieken, werkers in de gezondheidszorg en hen die zich geheel inzetten aan de zijde van de lijdenden, toe aan Maria, Moeder van barmhartigheid en Heil van de zieken. U kunt de hele tekst van de Paus downloaden 
Valentijnsdag
Zondag is het Valentijnsdag. Op valentijnsdag vieren we het feest van Valentinus van Rome. Over hem gaat de volgende legende: Valentinus zou priester zijn geweest ten tijde van keizer Claudius II. Hij stond bekend om de goede daden die hij deed voor zieken, ouderen en armen en stond in hoog aanzien bij zijn medechristenen, maar ook bij de heidenen.  Toen Valentinus, nadat hij door de keizer was uitgeleverd, voor Asterius de rechter stond, bad hij hardop tot God om het verstand van alle aanwezigen te verlichten. Asterius vroeg aan Valentinus om iets van dat licht aan zijn blinde dochtertje te geven. Weer bad Valentinus en het meisje kreeg het licht in haar ogen terug. Daarop lieten Asterius en veertig anderen zich dopen. Toen de keizer dit ter ore kwam, liet hij ze allemaal in de gevangenis werpen. Valentinus werd gefolterd en onthoofd.
Sinds halverwege de vierde eeuw stond er in Rome op de plek van zijn terechtstelling een Valentinuskerk. In diezelfde tijd is zijn feestdag geplaatst op 14 februari. Zo werd deze dag voor de geloofsgemeenschap Valentijnsdag. Vóór de verspreiding van het christendom vierde men rond deze tijd van het jaar een vruchtbaarheidsfeest. Men geloofde namelijk dat half februari de vogeltjes voor het eerst met elkaar paarden. Daaruit ontwikkelde zich de gewoonte op Valentijnsdag om aan iemand die je graag mag, een aardigheidje te geven.
 
Misschien een mooie dag voor een bemoedigend gebaar naar een ander. Stuur een kaart of breng een klein cadeautje langs en laat je verrassen door de ontmoeting.

Ter bemoediging
Indien ik je dragen kon

Over de diepe grachten
Van je gesukkel en je angsten heen, dan droeg ik je
Uren en dagen lang.
 
Indien ik de woorden kende
Om antwoord te geven op je duizend vragen
Over leven, over jezelf,
Over liefhebben en gelukkig worden,
Dan praatte ik me je
Uren en dagen lang.
 
Indien ik vrede in je hart kon planten
Door geduldig te wachten en te hopen,
Tot het zaad van vrede in je openbrak,
Dan wachtte ik,
Uren en dagen lang.
 
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
Aan onmacht, ontevredenheid
En onverwerkt verdriet ,
Dan bleef ik naast je staan,
Uren en dagen lang..
 
Maar ik ben niet groter,
Niet sterker dan jij
En ik weet niet alles
En ik kan niet zoveel…
Ik ben maar een vriend op je weg,
Al uren en dagen lang.
 
En ik kan alleen maar hopen
Dat je dit weet :
Je hoeft niet alleen te vechten
Of te huilen
Als je een vriend hebt
Voor uren en dagen lang.
(Marcel Weemaes)
 
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.