Kontaktpunten 28 februari

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Genesis 22, 1-9a.10-13.15-18, Romeinen 8, 31b-34,
Marcus 9, 2-10
Net als vorige week is de eerste lezing uit het eerste boek van het oude testament Genesis. Dit keer lezen we dat God Abraham op de proef stelt door hem te vragen zijn enige zoon Isaäk als brandoffer op te dragen. Een verhaal wat voor ons vaak moeilijk te begrijpen is. Hoe kun je nu iemand vragen zijn zoon te offeren? Waarom wordt Abraham überhaupt op de proef gesteld? Hij heeft toch al laten blijken trouw aan God te zijn.
 
En inderdaad. Abraham vertrouwde God toen hij zijn hele hebben en houwen oppakte om op weg te gaan. Hij vertrouwde God toen Hij het land Kanaän beloofde aan Abrahams nageslacht. Abraham vertrouwde God toen deze hem een zoon beloofde ondanks dat zijn vrouw Sara al te oud was om kinderen te krijgen. Waarom hem dan nogmaals op de proef stellen?
 
Op de momenten voor deze lezing waar Abraham op God vertrouwde was Abraham nog niet helemaal gelukkig. Hij verlangde naar een zoon. In zo’n situatie lijkt het makkelijker om je tot God te wenden. Ook voor ons. Een kaarsje opsteken voor een geliefde zieke, een schietgebedje vlak voor een examen. Als we het zwaar hebben, als we in moeilijkheden zijn bidden we tot God. We wenden ons tot Hem met onze wensen en verlangens.  We vragen op zulke momenten om Zijn hulp. We stellen onze hoop en ons vertrouwen op God.
 
Met de geboorte van Isaäk was Abrahams belangrijkste wens in vervulling gegaan. God had zijn belofte vervuld. Abraham had een thuis, bezittingen en landerijen, een mooie, liefhebbende vrouw, een zoon die voor nageslacht zou zorgen. Hij had  niets meer te wensen over. Maar hij bleef zijn vertrouwen in God stellen, onvoorwaardelijk. Misschien is dat wel waarover dit verhaal ons wil laten nadenken. Hoe staan wij tegenover God. Keren wij ons alleen tot God als wij in nood zijn? Vertrouwen we alleen op God als we wensen hebben, als we het moeilijk hebben? Of keren we ons ook tot God als onze verwachtingen zijn uitgekomen, als we gelukkig zijn? Stellen we ook dan ons leven in Zijn handen?
 
Verder nadenken over vertrouwen op God? Kom dan als u hebt gereserveerd zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zaterdag 27 februari 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken.

Zondag 28 februari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić.

Vrijdag 5 maart 10:15 uur 1e vrijdagviering / eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen. Thema: Blijven geloven, ondanks alonze vragen en twijfels.

Zondag 7 maart 9:30 uur familieviering / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: de tien geboden, hoe vinden wij het juiste spoor?

Zondag 14 maart om 09:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 28 februari
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Solidariteitsfonds:
In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies  kunnen vaak financieel niet gelijk op eigen benen staan. Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Solidariteitsfonds.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zaterdagavond om 19:00 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.
Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Sfeervolle zaterdagavondviering
Maandelijks is er een sfeervolle woord- en gebedsviering in de Thomaskerk. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen de lezingen van de zondag. De volgende viering is op zaterdag 27 februari om 19:00 uur. Dan lezen we twee mooie verhalen: over Abraham die de opdracht krijgt zijn zoon Isaäk te offeren en over Jezus die boven op de berg van gedaante verandert. Tijdens de viering denken we na over de betekenis die deze lezingen in deze tijd. U bent van harte welkom bij deze intieme viering. Volgt u de viering via de livestream dan vindt u het boekje via deze pagina
Blijven geloven, ondanks al onze vragen en twijfels
Wees welkom bij de eerste vrijdagviering op 5 maart om 10:15 uur waarin we stil staan bij de rol van Sint Jozef in de maand die van oudsher de Jozefmaand wordt genoemd.
Begin december 2020 kondigde paus Franciscus een Jozefjaar af om de devotie tot Sint Jozef te bevorderen. Sint Jozef, de bruidegom van de heilige Maagd Maria, voedstervader van Jezus, werkman, patroon van de universele kerk, van de huisvaders, gezinnen, kinderen, jongeren. Het Jozefjaar duurt nog tot 8 december 2021. Blijven geloven, ondanks al onze vragen en twijfels, dat willen we als thema gebruiken als we in deze maand Sint Jozef als voorbeeld stellen in de aanloop naar zijn feestdag op 19 maart.
Hoe vinden wij het juiste spoor?
Op zondag 7 maart om 9:30 uur is de volgende familieviering. De eerste lezing die zondag gaat over de tien geboden. Toen de Joden bevrijd waren uit Egypte en door de woestijn trokken bleek het nog niet zo makkelijk te zijn op het juiste spoor te blijven. Daarom heeft Mozes deze regels van God ontvangen. Hoe vinden wij het juiste spoor? Helpen deze regels ons ook?
Kaartenactie
Afgelopen week zijn er 15 kaarten naar Voor Anker  gegaan. Deze week gaan we door met onze kaartenactie en is een ander verzorgingstehuis aan de beurt. Wat moet u hiervoor doen? Neem een mooie kaart (zelfgemaakt of gekocht) en schrijf daarop een bemoedigende tekst, een gedichtje of een mooi citaat, onderteken de kaart met uw naam en gooi hem in de brievenbus van de Thomaskerk. Wij verzamelen deze kaarten en zorgen dat ze bij bewoners in de Huizense verzorgingstehuizen terecht komen. Doet u mee? Zo kunnen we samen zorgen voor een lichtpuntje bij mensen die extra zwaar getroffen zijn in deze crisis. De actie loopt de hele vastenperiode, van Aswoensdag tot Pasen.
Kruisweg bidden in de Vastentijd
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië, Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.
 
Juist in deze tijd hebben we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27 maart. Op Goede Vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden. Dan is er om 15:00 uur ook in de Thomaskerk de gebruikelijke kruiswegviering.
Vastenactie:
De vastenactie ondersteunt projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. De organisatie biedt een (technische) beroepsopleiding aan (zoals die voor elektricien, automonteur of bakker) met lessen die op locatie gegeven worden en met stages dichtbij huis. Het project heeft een directe impact op bijna 600 mensen. Geef deze kwetsbare groepen een kans op een opleiding en betaalde werk. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
Vastenactie van onze jongeren
Hebben jullie zin om met z’n allen een spelletje te doen na het eten, klinkt uit de mond van mijn zoon. Even later komt de verklaring. Ik moet vandaag nog een uur iets met of voor een ander doen. Waarom? Vanuit de vormsel- en navormselgroep doen mijn kinderen mee aan de vasten. Elke week een andere dagelijkse uitdaging: op tijd naar bed, op tijd opstaan, iets doen voor een ander, bijbellezen,…  En ja, natuurlijk hebben we na het eten gezellig spelletjes gedaan.
Vastenboodschap Paus Franciscus
In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden. “In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus”. Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd. De hele in het Nederlands vertaalde tekst van de boodschap van de paus vindt u hier 
Website Vier Pasen
Pasen is op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.
40 verhalen
Zeven Nederlandse vertellers bundelen hun krachten en presenteren tijdens de veertigdagentijd elke dag op video een  kort verhaal (zo’n 5 minuten), met op zondag een kookvideo. Elke week heeft een eigen thema, dat past binnen een overkoepelend thema: pelgrimage. De ene keer gaan de verhalen over vertrekken, ontdekken of schuilen, de andere keer over vallen en opstaan, uitzien of thuiskomen. De gekozen aanpak is breed, met korte verhalen uit allerlei culturele en religieuze tradities. U vindt deze inspirerende verhalen hier.
Keileuke kei
Buurten met Buren Huizen heeft een leuk initiatief genomen deze maand. Ben je creatief? Laat dan een zelfbeschilderde steen als een zwerfkei achter in je buurt. Je maakt iemand die hem vindt blij met deze kei en draagt zo bij aan een positief gevoel. Vind je een steen? Maak een foto van de kei en plaats deze op de website van het initiatief. Je mag de steen (of je eigen steen) opnieuw laten zwerven. Je vindt de facebook pagina als je zoekt op keileuke kei Huizen Blaricum.
Corona en onze parochie
Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen hebben we als locatieraad het beleid rondom corona op papier gezet.  Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Hierin vindt u de regels waaraan wij als parochie ons willen houden om het risico op een corona-uitbraak binnen de parochie te minimaliseren. De regels vanuit het RIVM en het bisdom zijn het uitgangpunt, maar dit plan van aanpak geeft de invulling hiervan voor onze parochie. Het document is een levend document en zal worden aangepast als de regels veranderen. U vindt het document op onze website
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
Het verhaal gaat verder

Achter de gesloten deur ligt het land van belofte,
de wereld waar wensen waarheid worden,
de speelplaats waar mensen kinderen zijn.

Achter de gesloten deur
staan de huizen met open ramen
aan wegen van verlangen.

Achter de gesloten deur
liggen stenen als de letters
van een onuitgesproken gedicht.

Achter de gesloten deur
liggen dromen en visioenen
klaar om geleefd te worden
gereed om waar te maken

Achter de gesloten deur
branden duizenden kaarsen
en bloeien bloemen in het zachte gras.

Achter de gesloten deur
wijzen mensen elkaar de weg
en worden beherderd door kinderen.

Voor de gesloten deur
sta ik met de sleutel in de hand.
(Ype Kingma)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.