Nieuwsbrief MOV maart

NIEUWSBRIEF MAART/APRIL 2021 van de M.O.V. GROEP 

VAN DE R.K. PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM-BIJVANCK

Vastenactiethema 2020 en 2021
Nieuw ‘Werken aan je toekomst’

Het belang van doorleren  

In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden. 

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.  

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. 
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren! 

 63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs

250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven

Als u de acceptgiro bij de laatste uitgave van De Zaaijer gemist hebt en u wilt een bijdrage leveren, dan kunt u dit over te maken op bankrekening NL77 INGB 0003 934700 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie 2021

Hartelijk dank voor uw bijdrage.