Kontaktpunten 7 maart

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Exodus 20, 1-17, 1 Korintiërs 1, 22-25, Johannes 2, 13-25
Deze week komt de eerste lezing uit het boek Exodus, het tweede boek uit het oude testament. Het Griekse woord exodus betekent uittocht en beschrijft goed de inhoud van het boek. Exodus beschrijft waarom de farao van Egypte de Israëlieten uiteindelijk liet gaan en wat er gebeurde na hun bevrijding tijdens de tocht  door de woestijn. De lezing van dit weekend gaat over de tien woorden die Mozes ontvangt op de berg Sinaï.
 
Voor de derde keer in de vastentijd lezen we over een verbond tussen God en mensen. De eerste week van de veertigdagentijd lazen we over het verbond met Noach waarbij God een boog aan de hemel plaatste. Vorige week lazen we over het verbond dat God sloot met Abraham en over Izaäk die niet geofferd hoefde te worden. Vandaag sluit God een verbond met Mozes met de tien woorden.
De tien woorden of tien geboden zoals wij ze vaak noemen zijn niet bedoeld als geboden, al klinkt het op het eerste gezicht misschien wel zo. Het zijn richtingwijzers die ons helpen om vrij te zijn. Ze geven ons een kader waarbinnen we vrijheid ervaren, maar waarbinnen we ook vrijheid aan de ander bieden.
 
Ze zorgen ervoor dat we niet alle ruimte voor onszelf opeisen, dat we ruimte geven aan de ander. Pleeg geen moord zorgt ervoor dat we de ander niet doodzwijgen, dat we de ander niet zwart maken. Steel niet zorgt ervoor dat we de ander een eerlijke kans geven, dat we de ander niets tekort doen. Zo bieden we de ander vrijheid.
 
Aan de andere kant helpen deze tien richtlijnen ook bij onze eigen vrijheid. Verlang niet naar wat van een ander is voorkomt dat we verteerd worden door jaloezie, of ons leven vullen met dingen van anderen in plaats van met wat echt van waarde is. Houdt de Sabbat in ere geeft ons de ruimte en de vrijheid om even niet te denken aan de dagelijkse verplichtingen zoals werk, school of verplichtingen tegenover anderen. Eén dag in de week mogen we tot rust komen. Tijd voor onszelf, tijd voor gebed waardoor er weer ruimte ontstaat voor onszelf en voor de ander. Zo zijn deze tien woorden, deze richtingwijzers, ook nu voor ons nog actueel.
 
Verder nadenken over de tien woorden? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 7 maart 9:30 uur familieviering / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Thema: de tien geboden, hoe vinden wij het juiste spoor?

Zondag 14 maart om 09:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 21 maart 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Donderdag 25 maart 19:00 uur verzoeningsviering / gebedsviering. Voorganger Andrea Geria
Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 7 maart
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Kaarsen:
Over enkele weken ontsteken we de nieuwe Paaskaars en zal ook de nieuwe catechesekaars die we aansteken bij alle jongerenactiviteiten in de kerk worden gezegend. In de collecte van deze week vragen we uw bijdrage voor de kosten van deze kaarsen, maar ook de kaarsen die elke zondag op het altaar branden. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Kaarsen.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.
Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Hoe vinden wij het juiste spoor?
Op zondag 7 maart om 9:30 uur is de volgende familieviering. De eerste lezing die zondag gaat over de tien geboden. Toen de Joden bevrijd waren uit Egypte en  door de woestijn trokken bleek het nog niet zo makkelijk te zijn op het juiste spoor te blijven. Daarom heeft Mozes deze regels van God ontvangen. Hoe vinden wij het juiste spoor? Helpen deze regels ons ook? Als u de viering via de livestream volgt vindt u het boekje op de website als u bij de agenda op de viering klikt.
Verzoeningsviering
De verzoeningsviering in de Thomaskerk op donderdag 25 maart is een half uur vervroegd naar 19:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen om zo de liefdevolle en barmhartige hand van God te ervaren. Hij komt ons tegemoet in alle sacramenten, maar vooral in dit sacrament van verzoening waarin hij tot ons spreekt en ons moed geeft om verder te gaan. Na afloop van de viering is er voor wie dit wenst gelegenheid tot biechten.
Kaartenactie
Afgelopen week zijn er 6 kaarten binnengekomen die we naar de Bolder gaan brengen, maar we kunnen nog meer kaarten gebruiken. Hoe kunt u meedoen? Neem een mooie kaart (zelfgemaakt of gekocht) en schrijf daarop een bemoedigende tekst, een gedichtje of een mooi citaat, onderteken de kaart met uw naam en gooi hem in de brievenbus van de Thomaskerk. Wij verzamelen deze kaarten en zorgen dat ze bij bewoners in de Huizense verzorgingstehuizen terecht komen. Doet u mee? Zo kunnen we samen zorgen voor een lichtpuntje bij mensen die extra zwaar getroffen zijn in deze crisis. De actie loopt de hele vastenperiode, van Aswoensdag tot Pasen.
Palmpaasstokken maken
Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 27 maart naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Is het veilig? Iedere aanmelding krijgt een eigen tafel met materialen op veilige afstand van de andere tafels.
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069. Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Op zondag 28 maart is er om 9:30 uur een familieviering voor Palmpasen en om 11:30 uur een peuterviering. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Wil je komen? Geef bij je aanmelding dan aan met hoeveel personen je naar welke viering wilt komen. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.
Peuterviering Palmpasen
Speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders, broertjes en zusjes is er een nieuw initiatief: een peuterviering. Kom eens langs in de kerk. Op zondag 28 maart kun je om 11:30 uur in de Thomaskerk komen kijken. De peuters/kleuters mogen voor in de kerk zitten, daar worden kussens neergelegd om op te zitten zodat iedereen het goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een mooi verhaal voorgelezen dat we samen gaan naspelen.
 
Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Leuk om een keer de sfeer te proeven. Deze peuter/kleuterviering duurt ongeveer 20 minuten en iedereen is welkom. Wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar Maurice Lagemaat 
Kruisweg bidden in de Vastentijd
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië, Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.
 
Juist in deze tijd hebben we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27 maart. Op Goede Vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden. Dan is er om 15:00 uur ook in de Thomaskerk de gebruikelijke kruiswegviering.
Vastenactie:
De vastenactie ondersteunt projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. In Sierra Leone volgen vijftig mensen met een beperking en tien ouders met een gehandicapt kind een beroepsopleiding en worden getraind in het opzetten en leiden van een bedrijfje. Deelnemers aan het project krijgen de mogelijkheid te onderzoeken wat voor soort bedrijf kansen biedt in hun gemeenschap en ze maken een ondernemingsplan. Ook krijgen ze ondersteuning van een mentor en worden ze gekoppeld aan succesvolle zakenmensen.  U kunt uw bijdrage voor de vastenactie overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
Online congres “Als God renoveert”
Op 11 t/m 13 maart is er een online congres om parochies en parochianen in de huidige parochie-situaties te helpen meer missionair te worden in de geest van het evangelie met toepassing van de principes die James Mallon aangeeft in zijn boek Als God renoveert. Het thema van dit congres is dan ook ‘Als God ons renoveert.’ Met daarbij de vraag: Hoe verandert God onszelf, zodat daardoor ook andere mensen meer van God ontvangen?
 
Het congres bestaat uit zes interactieve webinars, met momenten van gebed, lofprijzing, sprekers, reacties van deelnemers en gesprek in kleine groepen. Het congres is open voor alle betrokken parochianen en is gratis te volgen. U bent dus van harte welkom om deel te nemen. Meer informatie vindt u op hier.
SamenKerk
In de nieuwe SamenKerk gaan we op weg naar Pasen. Zo kunt u er meer vinden over de geschiedenis van de kruiswegstaties en over de kunstenaar Frans Loots, specialist in het maken van kruiswegstaties, maar bijvoorbeeld ook  waarom ons hele lichaam actief is tijdens de viering: staan, zitten, knielen, luisteren, spreken, ruiken, proeven. Alles doet mee. U kunt de SamenKerk meenemen vanuit de kerk of digitaal lezen.
Corona en onze parochie
Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen hebben we als locatieraad het beleid rondom corona op papier gezet.  Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Hierin vindt u de regels waaraan wij als parochie ons willen houden om het risico op een corona-uitbraak binnen de parochie te minimaliseren. De regels vanuit het RIVM en het bisdom zijn het uitgangpunt, maar dit plan van aanpak geeft de invulling hiervan voor onze parochie. Het document is een levend document en zal worden aangepast als de regels veranderen. U vindt het document op onze website
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
10 geboden op rijm
 
Het is God die ons redt,
luister daarom goed naar Zijn wet.
Dit is gebod nummer één:
vereer de Here alleen.

Daarna komt het tweede gebod:
maak geen beeld van God
Over hem moet je ook eerbiedig praten
en op de rustdag moet je je werk proberen los te laten.
 
Je ouders moet je gehoorzamen, allebei.
Pleeg geen moord, begin geen scheldpartij.
Getrouwde mensen: heb elkaar lief.
Neem niet wat van een ander is, wees geen dief.
 
Spreek de waarheid, roddel niet
en bedenk dat God ook je gedachten ziet.
wees niet jaloers op wat een ander heeft,
wie God kent heeft het meest!
 
Uiteindelijk komt het hierop neer:
kies voor de liefde, keer op keer.
 
(https://www.janboersma.nl/docs/liturgie/10_geboden_op_rijm.pdf)
(https://www.hhgkruiningen.nl/uploads/126/Creche_4/tien_geboden.pdf)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.