Kontaktpunten 14 maart

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen 2 Kronieken 36, 14-16,19-23, Efeziërs 2, 4-10, Johannes 3, 14-21
Deze week komt de eerste lezing uit het boek 2 Kronieken. Oorspronkelijk waren de boeken 1 Kronieken en 2 Kronieken één boek en wel het laatste boek van de Tenach, de Hebreeuwse bijbel. Het boek Kronieken beschrijft dezelfde periode als de boeken Samuel en Koningen namelijk de tijd tot de Babylonische ballingschap. Door die overlap lijken de boeken dezelfde inhoud te hebben, maar de benadering is heel verschillend. Samuel en Koningen verhalen de geschiedenis van het Joodse volk, de positieve en de negatieve gebeurtenissen. Deze boeken zijn vlak na de gebeurtenissen geschreven. Kronieken is van latere datum, kijkt als het ware terug op de geschiedenis en gebruikt dit om een visie duidelijk te maken. Kronieken bevat veel informatie over de godsdienstige geschiedenis en de eredienst in de tempel.
De lezing van dit weekend eindigt met de laatste zin van het boek Kronieken. De Joden hebben er een zootje van gemaakt. Gruweldaden tegenover anderen, ontheiliging van de tempel. God heeft profeten gestuurd om het tij te keren, maar dat helpt niet. Zo roept het volk het onheil over zich af. De tempel wordt verwoest en de Joden worden voor een groot deel in ballingschap weggevoerd. Maar uiteindelijk, na 70 jaar keren de Joden terug naar Jeruzalem en wordt de tempel herbouwd.
 
Wat moeten wij met zo’n verhaal? Ook bij ons gaat lang niet alles zoals God het wenst. En wat is onze reactie daarop? Zijn wij ontvankelijk voor opmerkingen over ons gedrag? Of proberen we het zo snel mogelijk te vergeten en door te gaan met ons leven van alledag? Durven wij ons eigen handelen in het licht van God te zetten? Of blijven we liever in het duister dwalen?
 
Fouten erkennen kan een pijnlijk en langdurig proces zijn, maar het geeft wel de kans tot omkeer. Pas als we toegeven dat we verkeerd zijn geweest kan er vergeving zijn. Pas dan kunnen we onszelf vergeven. Pas wanneer je zelf wilt zien wat verkeerd is gegaan, is er ruimte om het weg te kunnen leggen, ruimte om opnieuw te beginnen. Wat voor jezelf geldt, geldt ook voor de ander: Wanneer daden aan het licht komen, is er kans op omkering, vergeving en een nieuw begin.
 
Verder nadenken over licht en duisternis? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 14 maart 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 21 maart 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Donderdag 25 maart 19:00 uur verzoeningsviering / gebedsviering. Voorganger Andrea Geria

Zaterdag 27 maart 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 28 maart 9:30 uur Palmzondag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 28 maart 11:30 uur Palmzondag / peuterviering. Voorganger Maurice Lagemaat en pastor Mikel Palić

Donderdag 1 april 19:00 uur Witte Donderdag / eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Vrijdag 2 april 15:00 uur Goede Vrijdag / Kruisweg / gebedsviering. Voorgangers leken

Vrijdag 2 april 19:00 uur Goede Vrijdag / Kruisverering / woord- en communieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Zaterdag 3 april 19:00 uur Paaswake / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zondag 4 april 9:30 uur 1e Paasdag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 14 maart
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Vastenactie:
De vastenactie ondersteunt projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. Op het eiland Flores in Indonesië worden 24 tuinbouwgroepen opgezet van elk ongeveer 21 huishoudens. Deze huishoudens krijgen verschillende soorten groentezaden om hun eigen moestuin te beginnen. De dorpelingen krijgen een training waarin ze leren hoe ze organisch kunnen bemesten, hoe ze compost kunnen maken, hoe ze groente voor de markt kunnen verpakken en hoe ze een visvijver kunnen aanleggen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Daarom willen we u verzoeken om ook in de kerk, als u van en naar uw zitplek loopt, een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig?  Helpt u mee?

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.
Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Verzoeningsviering
De verzoeningsviering in de Thomaskerk op donderdag 25 maart is een half uur vervroegd naar 19:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen om zo de liefdevolle en barmhartige hand van God te ervaren. Hij komt ons tegemoet in alle sacramenten, maar vooral in dit sacrament van verzoening waarin hij tot ons spreekt en ons moed geeft om verder te gaan. Na afloop van de viering is er voor wie dit wenst gelegenheid tot biechten.
Kaartenactie
Afgelopen week zijn er 10 kaarten binnengekomen die we samen met de kaarten van vorige week naar de Bolder gaan brengen. Daarnaast hebben we 6 mooi versierde kaarsenhouders met een (elektrisch) kaarsje gekregen. Die gaan naar de huiskamers in de Bolder. Komende week gaan we verder voor de Marke.
 
Hoe kunt u meedoen? Neem een mooie kaart (zelfgemaakt of gekocht) en schrijf daarop een bemoedigende tekst, een gedichtje of een mooi citaat, onderteken de kaart met uw naam en gooi hem in de brievenbus van de Thomaskerk. Wij verzamelen deze kaarten en zorgen dat ze bij bewoners in de Huizense verzorgingstehuizen terecht komen. Doet u mee? Zo kunnen we samen zorgen voor een lichtpuntje bij mensen die extra zwaar getroffen zijn in deze crisis. De actie loopt de hele vastenperiode, van Aswoensdag tot Pasen.
Palmpaasstokken maken
Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 27 maart naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Is het veilig? Iedere aanmelding krijgt een eigen tafel met materialen op veilige afstand van de andere tafels.
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069. Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Op zondag 28 maart is er om 9:30 uur een familieviering voor Palmpasen en om 11:30 uur een peuterviering. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Wil je komen? Geef bij je aanmelding dan aan met hoeveel personen je naar welke viering wilt komen. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.
Peuterviering Palmpasen
Speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders, broertjes en zusjes is er een nieuw initiatief: een peuterviering. Kom eens langs in de kerk. Op zondag 28 maart kun je om 11:30 uur in de Thomaskerk komen kijken. De peuters/kleuters mogen voor in de kerk zitten, daar worden kussens neergelegd om op te zitten zodat iedereen het goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een mooi verhaal voorgelezen dat we samen gaan naspelen.
 
Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Leuk om een keer de sfeer te proeven. Deze peuter/kleuterviering duurt ongeveer 20 minuten en iedereen is welkom. Wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar Maurice Lagemaat 
Kruisweg bidden in de Vastentijd
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië, Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.
 
Juist in deze tijd hebben we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27 maart. Op Goede Vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden. Dan is er om 15:00 uur ook in de Thomaskerk de gebruikelijke kruiswegviering.
De Goede week
Alle avondvieringen in de Goede week zijn verschoven naar 19:00 uur. De vieringen in de Goede week zijn ook allemaal te zien via de livestream op kerkdienstgemist.nl. Alle vieringen behalve de viering op Goede Vrijdag om 19:00 uur zijn rechtstreeks te volgen, dus op het tijdstip dat de viering plaatsvindt. Op Goede Vrijdag zal de avondviering om 19:15 vanuit Blaricum rechtstreeks te volgen zijn. Alle vieringen zijn op een later tijdstip terug te kijken. Dat geldt ook voor de Kruisverering in de Thomaskerk op Goede Vrijdag om 19:00 uur. Deze viering wordt zo snel mogelijk na afloop van de viering op kerkdienstgemist gezet.
Livestream uitzendingen
Begin dit jaar hebben we besloten om ons abonnement op kerkdienstgemist te verhogen. Waar we begin vorig jaar voldoende hadden aan een abonnement voor 300 kijkers per maand, bleek eind vorig jaar, maar ook de eerste maanden van dit jaar dat we dit aantal ruim overschrijden. Enorm fijn dat we zoveel mensen maandelijks bereiken op deze manier.
 
We willen dan ook zeker doorgaan met het uitzenden van de vieringen en andere activiteiten. Ook straks in de Goede Week en met Pasen zullen alle vieringen te zien zijn. Maar deze verhoging van het abonnement zorgt wel weer voor een extra maandelijkse uitgave. Mocht u hiervoor een extra bijdrage willen doen, dan is die van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Stille Omgang digitaal
De Stille Omgang ter herinnering aan het eucharistisch wonder in de Amsterdamse Kalverstraat uit 1345 wordt gehouden in de nacht van 20 op 21 maart. Een bijzondere editie dit jaar: geen touringcars uit het hele land met duizenden pelgrims maar een digitale Stille Omgang, thuis via de computer, IPad of smartphone. Zaterdagavond 20 maart is er om 22.00 uur een speciale, online, eucharistieviering vanuit Amsterdam. Aansluitend wordt de route van de ommegang digitaal uitgezonden. Meer informatie vindt u hier 
Stille Omgang jongeren
Ook het jongerenprogramma van de Stille Omgang voor jongeren van 16 tot en met 35 jaar is digitaal. Pater Jan Stuyt sj. zal het thema ‘Luisteren, maar dan echt’ verdiepen met voorbeelden uit het leven van pater Frans van der Lugt, die in 2014 werd vermoord in Homs (Syrië). Na enkele workshops over ‘Het liefhebben van je vijanden’ en ‘De christen die verlangt te luisteren’ wordt het jongerenprogramma afgesloten met eucharistische aanbidding. Doe mee: vanaf 20.30 uur. Klik hier voor meer info.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:
“Hoe kun je het moment bepalen waarop de nacht ten einde is en de dag begint?”
“Is het het moment waarop je vanuit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden ?”,
vroeg een van de leerlingen.
“Neen” zei de rabbi.
“Is het wanneer je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden ?”,
vroeg een andere leerling.
“Neen” zei de rabbi.
“Maar wanneer is het dan?”, vroegen de leerlingen.
De rabbi antwoordde: “Het is als je in het gezicht van ieder ander mens kunt kijken, en je daarin je zuster of je broeder ziet.
Tot op dat moment is de nacht nog bij ons …”
(bron)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.