Kontaktpunten 21 maart

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Jeremia 31, 31-34, Hebreeën 5, 7-9, Johannes 12, 20-33
Deze week komt de eerste lezing uit het boek Jeremia. Jeremia wordt gerekend tot de grote profeten van het oude testament. Hij leefde van ca. 645 tot ca. 587 v.C. en kwam uit een familie van priesters. Het boek Jeremia is een verzameling van profetieën van de profeet en verhalen over de profeet in de tijd rondom de val van Juda en Jerusalem. Jeremia is vooral bekend als onheilsprofeet. Vandaar ook het Nederlandse  woord jeremiëren, jammeren. De lezing van vandaag is echter juist een heel hoopgevend verhaal geschreven voor de Joden die in ballingschap naar Babylonië vertrekken.
We lezen over een nieuw verbond dat God zal sluiten. Een verbond in ons binnenste, in ons hart. Een verbond waarbij God niet meer denkt aan onze zonden en onze misstanden vergeeft. Wat een mooi toekomstbeeld, maar wat is nu het nieuwe in dit verbond? Het gaat niet meer om wetten en regels die ons van buitenaf worden opgelegd, zoals bij Mozes met de tien geboden. Dit verbond staat geschreven in ons hart. Het is iets van ons innerlijk, het reist met ons mee.
 
Het gaat misschien niet om regels die in je hart geschreven staan, maar om de intentie, om de geest. God is niet zichtbaar in regels, maar in de geest ervan. Hij wordt zichtbaar in de geest die mensen bevrijdt, die blinden ziend maakt, verlamden doet lopen, doden doet opstaan. In die geest sluit hij een nieuw verbond.
 
Jezus leefde voor hoe zo’n leven met God in je hart is. En dat betekent óók offers brengen. Ook dat heeft Jezus ons voorgeleefd. Zijn offerdood is de consequentie van een leven in overgave, van een leven dat luistert naar het hart, een leven dat mensen ziet in het gelaat, dat mensen doet opstaan. Net als Jezus wordt elke mens gered door deze weg van de liefde te gaan. Wat de toekomst ook brengt. Je kunt in vreselijke tijden terecht komen en vergeten dat het verbond werkzaam is in de harten van de mensen. Maar het blijft er werken en het komt weer tevoorschijn. Dat is de weg van de vasten naar Pasen. De weg van het hart. Het nieuwe verbond.
 
Verder nadenken over het nieuwe verbond? Kom dan als u hebt gereserveerd zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 21 maart 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Donderdag 25 maart 19:00 uur verzoeningsviering / gebedsviering. Voorganger Andrea Geria

Zaterdag 27 maart 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 28 maart 9:30 uur Palmzondag / familieviering /  eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 28 maart 11:30 uur Palmzondag / peuterviering. Voorganger Maurice Lagemaat en pastor Mikel Palić

Donderdag 1 april 19:00 uur Witte Donderdag / eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Vrijdag 2 april 15:00 uur Goede Vrijdag / Kruisweg / gebedsviering. Voorgangers leken

Vrijdag 2 april 19:00 uur Goede Vrijdag / Kruisverering / woord- en communieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Zaterdag 3 april 19:00 uur Paaswake / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zondag 4 april 9:30 uur 1e Paasdag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 21 maart
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Friersdale:
Het ‘koshuis’ voorziet in kost en inwoning voor kinderen die te ver van de school in Friersdale wonen om dagelijks op en neer te reizen. Gedurende het schooljaar biedt de school aan 50 kinderen een thuis. Het ‘koshuis’ wordt gerund door een echtpaar dat naast de verzorging van de kinderen bijvoorbeeld ook toezicht houdt op het maken van het huiswerk. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die worden uitgezonden zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder. We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk.  Daarom vragen we u om ook in de kerk een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
 
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.
Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er  na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen. Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Verzoeningsviering
De verzoeningsviering in de Thomaskerk op donderdag 25 maart is een half uur vervroegd naar 19:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen om zo de liefdevolle en barmhartige hand van God te ervaren. Hij komt ons tegemoet in alle sacramenten, maar vooral in dit sacrament van verzoening waarin hij tot ons spreekt en ons moed geeft om verder te gaan. Na afloop van de viering is er voor wie dit wenst gelegenheid tot biechten.
Kaartenactie
Afgelopen week zijn er 5 kaarten binnengekomen. Komende week gaan we verder met kaarten voor de Marke. Hoe kunt u meedoen? Neem een mooie kaart (zelfgemaakt of gekocht) en schrijf daarop een bemoedigende tekst, een gedichtje of een mooi citaat, onderteken de kaart met uw naam en gooi hem in de brievenbus van de Thomaskerk. Wij verzamelen deze kaarten en zorgen dat ze bij bewoners in de Huizense verzorgingstehuizen terecht komen. Doet u mee? Zo kunnen we samen zorgen voor een lichtpuntje bij mensen die extra zwaar getroffen zijn in deze crisis. De actie loopt de hele vastenperiode, van Aswoensdag tot Pasen.
Palmpaasstok maken
Wil je óók een Palmpaasstok maken? Kom dan zaterdag 27 maart naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Is het veilig? Iedere aanmelding krijgt een eigen tafel met materialen op veilige afstand van de andere tafels.
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via www.rkhuizen.nl of bel tel.: 5240069. Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Op zondag 28 maart is er om 9:30 uur een familieviering voor Palmpasen en om 11:30 uur een peuterviering. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Wil je komen? Geef bij je aanmelding dan aan met hoeveel personen je naar welke viering wilt komen. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.
Peuterviering Palmpasen
Speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders, broertjes en zusjes is er een nieuw initiatief: een peuterviering. Kom eens langs in de kerk. Op zondag 28 maart kun je om 11:30 uur in de Thomaskerk komen kijken. De peuters/kleuters mogen voor in de kerk zitten, daar worden kussens neergelegd om op te zitten zodat iedereen het goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een mooi verhaal voorgelezen dat we samen gaan naspelen.
 
Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Leuk om een keer de sfeer te proeven. Deze peuter/kleuterviering duurt ongeveer 20 minuten en iedereen is welkom. Wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar Maurice Lagemaat 
Paaseieren zoeken in Blaricum
Op 28 maart om 12:00 uur kunnen de kinderen buiten in de tuin van de pastorie (naast de Vituskerk) eieren zoeken
Kruisweg bidden in de Vastentijd
Vorig jaar zijn we een nieuwe traditie gestart in de Vituskerk in Blaricum. Onder andere in landen als Italië, Kroatië en Duitsland wordt iedere vrijdag in de veertigdagentijd de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.
 
Juist in deze tijd hebben we nieuwe inspiratiebronnen nodig om elkaar nabij te zijn. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons iedere vrijdag om 15.00 uur in de Vituskerk de kruisweg te bidden vanaf vrijdag 19 februari, tot en met vrijdag 27 maart. Op Goede Vrijdag 2 april wordt uiteraard ook de kruisweg gebeden. Dan is er om 15:00 uur ook in de Thomaskerk de gebruikelijke kruiswegviering.
De Goede week
Alle avondvieringen in de Goede week zijn verschoven naar 19:00 uur. De vieringen in de Goede week zijn ook allemaal te zien via de livestream op kerkdienstgemist.nl. Alle vieringen behalve de viering op Goede Vrijdag om 19:00 uur zijn rechtstreeks te volgen, dus op het tijdstip dat de viering plaatsvindt. Op Goede Vrijdag zal de avondviering om 19:15 vanuit Blaricum rechtstreeks te volgen zijn. Alle vieringen zijn op een later tijdstip terug te kijken. Dat geldt ook voor de Kruisverering in de Thomaskerk op Goede Vrijdag om 19:00 uur. Deze viering wordt zo snel mogelijk na afloop van de viering op kerkdienstgemist gezet.
Sommige vieringen zijn iets anders dan u gewend bent. De kerkgangers mogen dit jaar niet besprenkeld worden met water. Daarom zullen met Palmpasen de palmtakjes eerst tijdens de viering gezamenlijk worden gezegend en daarna pas worden uitgedeeld. Bent u niet in de Palmpasenviering aanwezig, dan kunt u de week erna palmtakjes meenemen vanuit de kerk. Ook tijdens de Paasvieringen is er geen besprenkeling met water. Tijdens de Paaswake wordt het vuur niet verspreid onder de bezoekers.
 
Wat gelukkig niet veranderd is, is de bloemenhulde tijdens de Goede Vrijdagvieringen. Zowel ’s middags tijdens de kruisweg als ’s avonds tijdens de kruisverering kunt u tijdens de viering bloemen bij het kruis leggen. Wel wordt aan u gevraagd daarbij niet het kruis aan te raken. De bloemen worden door de bloemengroep verwerkt in mooie bloemstukken die tijdens de Paasvieringen te zien zijn.
Vastenactie
De vastenactie ondersteunt projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. De R.K. Lideta Mariam School is een middelbare school, met ruimte voor 300 leerlingen, die een belangrijke functie vervult in de regio Tigray, in Noordoost-Ethiopië. Om de leefbaarheid en toegankelijkheid van de school te vergroten is het belangrijk dat de school de beschikking krijgt over een goede sanitaire en afvalwatervoorziening, daarvoor is een septische put nodig. Met dit project ondersteunt Vastenactie haar lokale partner, het bisdom Ardigrat, met het bouwen en aansluiten van een septische put. Een deel van het geld wordt ook gebruik om het inmiddels gebouwde laboratorium verder in te richten.  U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
Stabat Mater als start van de Goede Week
Het Stabat mater is een gedicht dat gaat over de moeder van Jezus die treurt aan de voet van het kruis. Een van de beroemdste toonzettingen van dit gedicht is van de Italiaanse componist Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). In het begin van de Goede Week, op zondag 28 maart om 13.30 uur wordt dit werk ten gehore gebracht in de Vituskerk in Blaricum door Elma van den Dool, sopraan, Liesbeth van der Loop, alt en Bas Groenwoud, orgel .

In tegenstelling tot wat in de Zaaijer is opgenomen is het concert niet toegankelijk voor publiek, maar alleen via de livestream te volgen of later terug te kijken. Stelt u dit initiatief op prijs? Eventueel kunt u bijdragen in de onkosten door een bijdrage over te maken op ons rekeningnummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Stabat Mater
Corona en onze parochie
Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen hebben we als locatieraad het beleid rondom corona op papier gezet.  Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Hierin vindt u de regels waaraan wij als parochie ons willen houden om het risico op een corona-uitbraak binnen de parochie te minimaliseren. De regels vanuit het RIVM en het bisdom zijn het uitgangpunt, maar dit plan van aanpak geeft de invulling hiervan voor onze parochie. U vindt het document op onze website
Website Vier Pasen
De Nederlandse bisschoppen roepen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website vierpasen.nl. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren. U vindt daar boekjes die u kunt gebruiken als u thuis wilt bidden, maar ook de brief van de Paus over de Veertigdagentijd en doorverwijzingen naar de websites van parochies en bisdommen.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging

Paus Franciscus riep voor 2021 een Jozefjaar uit voor de Kerk. Het Jozefjaar duurt van 8 december 2020 t/m 8 december 2021. Op vrijdag 19 maart vierden we het hoogfeest van de Heilige Jozef, een feest waarvoor we zelfs het vasten onderbraken. Daarom hieronder een gebed tot Sint Josef.
Gebed tot Josef

De Allerhoogste heeft u veel gunsten bewezen.
De engel van de Heer verscheen in uw dromen
terwijl u sliep, om u te waarschuwen
en te begeleiden in uw zorg om de Heilige Familie.
 
Goede Sint Jozef, rustend in de Heer,
vol vertrouwen op zijn almacht en goedheid:
zie naar mij om.
Neem mijn noden op in uw hart, in uw dromen
en leg ze voor aan uw Zoon.
 
Help mij, goede Jozef,
om de stem van God goed te horen
om op te staan en vol liefde te leven.
Ik loof en prijs God met vreugde
samen met u, mijn geliefde Jozef.
Amen.
(bisdomhaarlem-amsterdam.nl)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.