Kontaktpunten 28 maart

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Marcus 11, 1-10, Jesaja 50, 4-7, Filippenzen 2, 6-11,            Marcus 14, 1–15, 47
Dit jaar lezen we uit Marcus. Het evangelie van Marcus is het tweede van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Het is het kortste evangelie en ook het oudste. Waarschijnlijk is het evangelie van Marcus geschreven rond het jaar 70. Het is geschreven in het Grieks met vermoedelijk heidense (niet-Joodse) Christenen als doelgroep. Veel Joodse gebruiken worden uitgelegd en er zijn weinig referenties naar het Oude Testament wat de Joden natuurlijk goed kenden.
In het evangelie wordt nergens de naam van de schrijver genoemd, maar aangenomen wordt dat met Marcus, Johannes Marcus een neef van Barnabas wordt bedoeld die samenwerkte met Paulus. Marcus zou geïnspireerd zijn door de verhalen van Petrus over Jezus. In de kunst wordt Marcus voorgesteld met een leeuw in zijn nabijheid omdat zijn evangelie begint met het optreden van Johannes de Doper in de woestijn, de plek van de wilde dieren.

Bij de intocht in de lezing van vandaag worden mantels op de ezel gelegd voordat Jezus erop gaat zitten en worden mantels op de grond gelegd. Wat is de symbolische betekenis van deze mantels? Welke mantels trekt Jezus aan?
 
De koningsmantel: Jezus wordt toegejuicht als een koning. Maar hij is wel een heel bijzondere koning. Welke koning rijdt er nu op een ezel? Jezus is niet een koning van macht maar een koning die dient.
De profetenmantel, zoals Johannes de Doper er een droeg: Jezus onderwijst en leert ons hoe God wil dat wij met elkaar omgaan.
De leidersmantel, de legeraanvoerder waarvoor in die tijd bij zijn benoeming mantels op de weg werden gelegd als teken van erkenning als leider: Jezus leidt ons in de strijd tegen onrecht en onrechtvaardigheid.
De priestermantel: Jezus voelt zich thuis in de tempel. Ook aan het einde van de lezing van vandaag gaat Jezus naar de tempel. Hij vertrouwt op God en laat zich door hem leiden.
Mantels als voorbeeld. Mantels die een levenshouding representeren. Mantels om aan te trekken. Ook voor ons. Welke mantel trek jij aan?
 
Verder nadenken over de intocht in Jeruzalem? Kom dan als u hebt gereserveerd zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur of 11:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar een van de livestreams.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zaterdag 27 maart 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 28 maart 9:30 uur Palmzondag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić. Denkt u aan de zomertijd!

Zondag 28 maart 11:30 uur Palmzondag / peuterviering. Voorganger Maurice Lagemaat en pastor Mikel Palić. Denkt u aan de zomertijd!

Donderdag 1 april 19:00 uur Witte Donderdag / eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Vrijdag 2 april 15:00 uur Goede Vrijdag / Kruisweg / gebedsviering. Voorgangers leken

Vrijdag 2 april 19:00 uur Goede Vrijdag / Kruisverering / woord- en communieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Zaterdag 3 april 19:00 uur Paaswake / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Zang: leden van Vamos

Zondag 4 april 9:30 uur 1e Paasdag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Vrijdag 9 april 10:50 uur 1e vrijdagviering / eucharistieviering. Voorganger Pater Wijnand van Wegen

Zondag 11 april 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Pater Wijnand van Wegen

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zondag 28 maart
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Bisdom:
Het bisdom organiseert en coördineert activiteiten voor ons allemaal. Zo zijn er cursussen en conferenties, bijeenkomsten voor jongeren, gezinnen, bedevaarten, maar bijvoorbeeld ook een website met informatie over Pasen: www.vierpasen.nl. Maandelijks dragen we bij aan de kosten voor het bisdom. Wilt ons hierbij steunen?  U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanuit de Thomaskerk die komende week worden uitgezonden zijn:

Zaterdag om 19:00 uur (Palmpasen)

Zondag om 9:30 uur (Palmpasen)

Donderdag om 19:00 uur (Witte Donderdag)

Vrijdag om 15:00 uur (Kruisweg)

Vrijdag om 19:00 uur (Kruisverering)
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Vieringen
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Er mag door bezoekers niet gezongen worden en we vragen u om een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
 
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er  na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
Feest?
Met Palmpasen vieren we de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Feestelijk? Zou Jezus het ook zo hebben ervaren? Zaterdagavond tijdens de viering om 19:00 uur duiken we dieper in de tekst van Marcus om een antwoord te vinden op deze vragen. U bent van harte welkom in deze meditatieve maar ook interactieve viering
Peuterviering Palmpasen
Speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders, broertjes en zusjes is er een nieuw initiatief: een peuterviering. Kom eens langs in de kerk. Op zondag 28 maart kun je om 11:30 uur in de Thomaskerk komen kijken. De peuters/kleuters mogen voor in de kerk zitten, daar worden kussens neergelegd om op te zitten zodat iedereen het goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een mooi verhaal voorgelezen dat we samen gaan naspelen.
 
Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Leuk om een keer de sfeer te proeven. Deze peuter/kleuterviering duurt ongeveer 20 minuten en iedereen is welkom. Wil je meer info? Stuur dan een mailtje naar Maurice Lagemaat 
Paaseieren zoeken in Blaricum
Op 28 maart om 12:00 uur kunnen de kinderen buiten in de tuin van de pastorie (naast de Vituskerk) eieren zoeken
1e vrijdagviering
Pasen: een eeuwenoud feest. Het feest van de hoop op een ander en beter leven. In de Joodse traditie hét feest waarmee de uittocht uit de slavernij van Egypte begon en de tocht naar het Beloofde Land. God die zijn Verbond gestand doet: Ik zal er zijn voor u. Die zijn Zoon zond om ons leven te delen, ook het lijden. Maar in zijn verrijzenis toonde Hij dat de dood niet het laatste woord heeft. Die Boodschap is het waard gevierd te worden, een Vreugdevolle Boodschap van God en van Christenen aan alle mensen. Wees welkom bij de viering op vrijdag 9 april om 10.15 uur in de Thomaskerk om samen die vreugdevolle paasboodschap te vieren.
Kaartenactie
Komende week is de laatste week van de kaartenactie. Laten we samen proberen om ook al onze parochianen in de Marke voor Pasen nog te verblijden met een kaartje. Daarvoor hebben we nog 7 kaartjes nodig.
Hoe kunt u meedoen? Neem een mooie kaart (zelfgemaakt of gekocht) en schrijf daarop een bemoedigende tekst, een gedichtje of een mooi citaat, onderteken de kaart met uw naam en gooi hem in de brievenbus van de Thomaskerk. Wij verzamelen deze kaarten en zorgen dat ze bij bewoners in de Huizense verzorgingstehuizen terecht komen.
Doet u mee? Zo zorgen we samen voor een lichtpuntje bij mensen die extra zwaar getroffen zijn in deze crisis. 
Palmpaasstokken maken
Wil je óók een Palmpasenstok maken? Kom dan zaterdag 27 maart naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Is het veilig? Iedere aanmelding krijgt een eigen tafel met materialen op veilige afstand van de andere tafels.
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via 5240201. Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Op zondag 28 maart is er om 9:30 uur een familieviering voor Palmpasen en om 11:30 uur een peuterviering. We dragen de stokken de kerk in en laten ze aan de mensen zien. Wil je komen? Geef bij je aanmelding dan aan met hoeveel personen je naar welke viering wilt komen. Na de viering neem je je stok mee naar huis óf je geeft hem aan iemand die ziek is of zomaar een aardig gebaar kan gebruiken.
De Goede week
Alle avondvieringen in de Goede week zijn verschoven naar 19:00 uur, ook de Kruisverering op Goede Vrijdag. De vieringen in de Goede week zijn ook allemaal te zien via de livestream op kerkdienstgemist.nl. Alle vieringen behalve de viering op Goede Vrijdag om 19:00 uur zijn rechtstreeks te volgen, dus op het tijdstip dat de viering plaatsvindt. De kruisverering op Goede Vrijdag wordt zo snel mogelijk na afloop van de viering op kerkdienstgemist gezet.
Sommige vieringen zijn iets anders dan u gewend bent. De kerkgangers mogen dit jaar niet besprenkeld worden met water. Daarom zullen met Palmpasen de palmtakjes eerst tijdens de viering gezamenlijk worden gezegend en daarna pas worden uitgedeeld. Bent u niet in de Palmpasenviering aanwezig, dan kunt u de week erna palmtakjes meenemen vanuit de kerk. Ook tijdens de Paasvieringen is er geen besprenkeling met water. Tijdens de Paaswake wordt het vuur niet verspreid onder de bezoekers.
 
Wat gelukkig niet veranderd is, is de bloemenhulde tijdens de Goede Vrijdagvieringen. Zowel ’s middags  om 15:00 uur tijdens de kruisweg als ’s avonds om 19:00 uur tijdens de kruisverering kunt u tijdens de viering bloemen bij het kruis leggen. Wel wordt aan u gevraagd daarbij niet het kruis aan te raken. De bloemen worden door de bloemengroep verwerkt in mooie bloemstukken die tijdens de Paasvieringen te zien zijn.
Vastenactie
Een van de projecten van de vastenactie is in Brazilië. De zorg voor ouderen is daar slecht georganiseerd. Ouderen zijn afhankelijk van hun familie, de lokale overheid of giften. Het tehuis Lar Vincentino is opgericht om ouderen en ouderen met een beperking een goede, veilige woon- en leefomgeving te bieden. In het opvanghuis is plek voor zestig ouderen. Er is veel achterstallig onderhoud in het tehuis. Dit levert gezondheidsrisico’s op voor de bewoners. Het project van de vastenactie omvat de renovatie van de keuken. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken op rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
Stabat Mater als start van de Goede Week
Het Stabat mater is een gedicht dat gaat over de moeder van Jezus die treurt aan de voet van het kruis. Een van de beroemdste toonzettingen van dit gedicht is van de Italiaanse componist Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). In het begin van de Goede Week, op zondag 28 maart om 13.30 uur wordt dit werk ten gehore gebracht in de Vituskerk in Blaricum door Elma van den Dool, sopraan, Liesbeth van der Loop, alt en Bas Groenwoud, orgel .
In tegenstelling tot wat in de Zaaijer is opgenomen is het concert niet toegankelijk voor publiek, maar alleen via de livestream te volgen of later terug te kijken. Stelt u dit initiatief op prijs? Eventueel kunt u bijdragen in de onkosten door een bijdrage over te maken op ons rekeningnummer NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum o.v.v. Stabat Mater
Thomaswijn
De Thomaswijn is nog steeds verkrijgbaar. Heerlijke rode en witte wijn met het logo van de Thomaskerk erop. Lekker voor bij het Paasdiner of als aperitiefje op een zonnige dag buiten. En u steunt er ook nog eens onze parochie mee. De flessen kosten Euro 7,50 per stuk. Hebt u interesse, neem dan contact op met het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069) om uw bestelling door te geven en een afspraak te maken om de wijn op te halen. Proost!
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
Kracht uit putten
Een boer had op zijn erf een put liggen die hij nog niet had dichtgemaakt. Op een dag viel de ezel in de put. De boer vroeg zich af wat te doen. De ezel was toch al oud en de put moest dicht.
 
Hij besloot om samen met de buren de put dicht te gooien met de ezel erin. Ze pakten allen een schop en gooiden zand in de put. De ezel besefte wat er gebeurde en maakte veel kabaal. Totdat het op een gegeven moment stil werd…
 
Een paar scheppen zand verder besloot de boer een kijkje te nemen. Vol verbazing zag hij dat de ezel elke schep zand die op zijn rug kwam, van zich afschudde. Vervolgens ging hij op het afgeschudde zand staan. Met de ladingen zand die erop volgden, kwam de ezel steeds hoger te staan. Totdat de ezel zelf uit de put kon stappen.
(Mark Verhees)
 
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.