Kontaktpunten 4 april

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Handelingen 10, 34a, 37-41, Kolossenzen 3, 1-4, Johannes 20, 1-9
 
De eerste lezing dit weekend is uit het boek Handelingen van de apostelen. Het boek hoort bij het Nieuwe Testament en volgt op de vier evangeliën. Het boek is waarschijnlijk geschreven aan het einde van de 1e eeuw door dezelfde schrijver als het evangelie van Lucas. Lucas was arts en begeleidde Paulus op een aantal van zijn reizen. Het boek is opgedragen aan Theofilus. Theofilus is een Griekse naam, die ‘door God geliefd’ betekent. Mogelijk was hij een welgestelde christen, die optrad als beschermheer.
Het boek Handelingen begint met de Hemelvaart van Jezus en vertelt vervolgens over het leven van de eerste Christenen. Het boek verhaalt vooral de geschiedenis van Petrus (eerste gedeelte) en Paulus (laatste gedeelte). Het beschrijft hoe er steeds meer volgers komen van Jezus, eerst in Jeruzalem en vervolgens in een steeds groter gebied, eerst onder de Joden, daarna ook onder de heidenen. Het is niet alleen maar een boek met allerlei feiten, het is bedoeld als voorbeeld voor de lezer. Hoe ziet een ideale gemeenschap eruit.

De lezing van vandaag is uit het eerste gedeelte van handelingen en is als het ware een geloofsbelijdenis van Petrus. Petrus getuigt van Jezus’ leven, sterven en verrijzenis. Maar hij eindigt met de vergeving van de zonden voor alle gelovigen. “Van hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”
 
Lukt het ons om dit voorbeeld te volgen? Kunnen wij elkaar vergeven? Zonder vergeving komen we terecht in een oneindige cirkel van wrok en pijn, een spiraal van onrecht en geweld, een wereld van duisternis. Pas als we elkaar vergeven vinden we rust en vreugde. Vergeving leidt naar vrede en vriendschap. Vergeven, niet één keer, niet 7×70 keer, maar eindeloos vaak, pas dan wordt het licht, pas dan ook kunnen we God weer recht in de ogen zien. Dan kunnen we opnieuw beginnen en wordt het echt Pasen.
 
Verder nadenken over het licht van Pasen? Kom dan als u hebt gereserveerd zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar een van de livestreams.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zaterdag 3 april 19:00 uur Paaswake / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria. Zang: leden van Vamos

Zondag 4 april 9:30 uur 1e Paasdag / eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Vrijdag 9 april 10:15 uur 1e vrijdagviering / eucharistieviering. Voorganger Pater Wijnand van Wegen

Zondag 11 april 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Pater Wijnand van Wegen

Zondag 18 april 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Diaken Ton Hekkenberg

Zondag 18 april 11:00 uur Vituskerk Blaricum gezamenlijke 1e Heilige Communie / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Voor alle andere vieringen vragen we u om te reserveren. Zie onder ‘Reserveren’.
Collectes zaterdag 3 april en zondag 4 april
Eigen kerk:
Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld. Juist nu is uw bijdrage extra welkom!
Friersdale (zaterdag):
De Stichting Friersdale-Eemnes heeft als doel om alles wat in Friersdale is opgebouwd, in stand te houden. Educatie is de troef bij de bestrijding van armoede. Waar de school en/of het Koshuis hulp nodig heeft, zal de stichting opkomen voor de belangen en rechten van de kinderen. Dit alles gebeurt in samenspraak tussen de mensen uit Friersdale en de Stichting Friersdale-Eemnes. Ze kunnen dit echter niet zonder uw hulp. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.
Vastenactie (zondag)
De Makonjemare basisschool in Kenia heeft sinds vijf jaar een schoolvoedselprogramma dat er voor zorgt dat de kinderen een aantal keren per week een maaltijd krijgen. 95% van de kinderen van de basisschool is voor maaltijden afhankelijk van dit programma. Het programma is echter te kostbaar en stopt. Een schoolboerderij om eigen groenten, eieren en melk en dergelijke te produceren moet het betaalbaar gaan maken om door het jaar heen de kinderen van maaltijden te blijven voorzien. Door de schoolboerderij leren de kinderen ook over duurzame landbouwmethoden. Die kennis kunnen zij in hun gemeenschap overbrengen. Het project komt rechtstreeks ten goede aan de 285 kinderen en tien onderwijzers van de school.  Wilt u dit project steunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer
NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via een livestream.
De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen vanuit de Thomaskerk die komende week worden uitgezonden zijn:Zaterdag om 19.00 uur (Paaswake)Zondag om 09.30 uur (1e Paasdag)De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdrage aan de kosten van de livestream uitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Vieringen in de kerk
Wekelijks is er op zondag om 9:30 uur viering. Elke 1e vrijdag van de maand is er een Eucharistieviering om 10.15 uur. Elke 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur is er een woord- en gebedsviering. Per viering zijn er maximaal 30 bezoekers welkom. Ook verder zijn er strikte regels. U leest deze hier

Wilt u proberen om op zondag rond 9:15 uur aanwezig te zijn. U herkent de vrijwilligers die u ontvangen bij de deur en begeleiden in de kerkzaal aan een rood hesje. U kunt ook bij hen terecht met vragen of opmerkingen. Zij helpen u graag verder.

We willen er alles aan doen om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt in de kerk. Er mag door bezoekers niet gezongen worden en we vragen u om een mondkapje te dragen. Om het veilig te houden hebben we uw medewerking hard nodig. Helpt u mee?
 
Omdat we extra moeten ventileren is de kerk niet zo warm als u gewend bent. We raden u aan om warme kleding aan te trekken als u naar de viering komt.

Nu de horeca en ook alle (sport)kantines gesloten zijn hebben we moeten beslissen dat er  na afloop van de viering geen koffie meer kan worden gedronken.
Openingstijden Thomaskerk
Op zondag is de Thomaskerk alleen om 9:30 uur open voor een viering.

U kunt doordeweeks langskomen om een kaarsje op te steken of voor individueel gebed tijdens de openingstijden van het secretariaat. U kunt het beste langskomen op
dinsdagochtend tussen 9:30 en 12:30 uur
woensdagochtend tussen 09:30 en 11.30 uur
vrijdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur.
De deur is meestal dicht, maar als u aanbelt wordt u binnengelaten.
Reserveren
U wordt dringend verzocht om te reserveren. Als uw reservering verwerkt is, ontvangt u een antwoord. Nu het maximum aantal bezoekers beperkt is tot 30 personen, is er een kans dat u de viering niet kunt bijwonen. Is het maximale aantal bezoekers bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering de week erna. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5240069) opgeven. Aanmelden voor een specifieke viering op zaterdag of zondag kan tot de vrijdag ervoor 12 uur ’s middags. Het  is het niet mogelijk om voor meerdere vieringen tegelijk te reserveren.
 
Bent u BHV-er of heeft u een EHBO-diploma, wilt u dit dan aan ons laten weten. Volgens de regels moet er elk viering een EHBO-er of BHV-er aanwezig zijn. De BHV-er telt ook niet mee voor het maximum van 30 personen.

Mocht u ziek zijn of koorts- of verkoudheidsklachten hebben dan verzoeken we u om thuis te blijven. Als u niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden bij het secretariaat dan kan iemand anders wellicht blij gemaakt worden met uw plekje.
Nieuws uit de parochie
1e vrijdagviering
Pasen: een eeuwenoud feest. Het feest van de hoop op een ander en beter leven. In de Joodse traditie hét feest waarmee de uittocht uit de slavernij van Egypte begon en de tocht naar het Beloofde Land. God die zijn Verbond gestand doet: Ik zal er zijn voor u. Die zijn Zoon zond om ons leven te delen, ook het lijden. Maar in zijn verrijzenis toonde Hij dat de dood niet het laatste woord heeft. Die Boodschap is het waard gevierd te worden, een Vreugdevolle Boodschap van God en van Christenen aan alle mensen. Wees welkom bij de viering op vrijdag 9 april om 10.15 uur in de Thomaskerk om samen die vreugdevolle paasboodschap te vieren.
Uitzendingen livestream afgelopen weekend (Palmpasen)
Tijdens de viering afgelopen zaterdag is een van onze parochianen lelijk ten val gekomen en heeft de heup gebroken. Het gaat goed met de betrokkene en ze is aan het revalideren. Vanwege dit ongeval is de viering halverwege afgebroken en is de viering ook verwijderd van kerkdienstgemist.
 
Afgelopen zondag is er iets misgegaan met het afsluiten van de livestream. Daardoor was het korte tijd niet mogelijk om de viering terug te kijken. Gelukkig was dit probleem snel te verhelpen waardoor de viering al aan het einde van de ochtend wel weer terug te kijken was.
Palmpaasstokken maken – een terugblik
Zaterdagmiddag stond de hal van de Thomaskerk vol met tafels op gepaste afstand. Op elke tafel een of twee broodhaantjes, mandarijnen, zakjes met rozijntjes, een bakje met chocolade eitjes en een bak met knabbelzoutjes, crêpepapier, plakband en touwtjes.
 
Om drie uur stroomden snel achter elkaar kinderen uit Huizen en Blaricum met een begeleidende ouder binnen. Bij de ingang kregen de kinderen die nog geen kruis hadden een houten kruis. Iedere groep kreeg een eigen tafel en al snel werd er volop geknutseld. Na een uurtje hard werken waren er 15 mooie palmpaasstokken gemaakt en ging iedereen vrolijk huiswaarts.
Palmpasenviering
Afgelopen zondag was het een vrolijke bedoeling tijdens de Palmpasenviering. Aan het begin van de viering liepen de kinderen met hun palmpaasstokken een rondje door de kerk waarna de stokken tegen de achterwand op het altaar werden gezet. Samen met de palmpaastakjes werden de palmpaasstokken gezegend. Na de zegening kreeg iedereen in de kerk een palmtakje dat tijdens de viering ook twee keer gebruikt werd om net als bij de intocht van Jezus in Jeruzalem mee te zwaaien. Een mooi begin van de Goede week.
De peuterviering op palmzondag
Wat heb ik als oma genoten van de peuterviering. Pastor Mikel en jongerenwerker Maurice verzorgden deze peuterviering en heetten iedereen van harte welkom. Mikel vertelde over het kruisteken aan het begin van het gebed en oefende met de kinderen het slaan van een kruisje. Dat was zo mooi om te zien, zeker wanneer je zelf gedachteloos een kruisteken slaat. Vervolgens mocht  een van de kinderen de kaars aansteken. Best spannend.
Daarna vertelden Mikel en Maurice over Palmpasen, over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een koning die op een ezel de stad inreed waar mensen stonden die wuifden met palmtakken. Dat vonden de kinderen wel gek, een koning die op een ezel reed! Dat hadden ze nog nooit gezien. De kinderen kregen ook allemaal een palmtakje en ze liepen in optocht naar het Maria altaar, palmtakje natuurlijk mee en lekker zwaaien. Daar vertelde Mikel over Maria en iedereen mocht een kaarsje aansteken.
 
Tot slot een kinderliedje en toen mocht een van de kleinsten de kaars weer uitblazen.  Zo makkelijk was dat niet, want als je klein bent, dan blaas je tegen de kaars aan en doof je de vlam niet. Gelukkig hielpen de grotere kinderen en werd de vlam toch nog gedoofd. Het was fijn om de allerkleinste(n) zo in de kerk te zien, enthousiast,  nieuwsgierig en spontaan. Hopelijk komt er gauw weer een peuterviering.
Carla Schaap
Interessante video’s over de Paastijd
Deze week zetten de bisschoppen acht korte video’s online op vierpasen.nl . In deze serie filmpjes geven de bisschoppen op een persoonlijke manier uitleg bij onderdelen en elementen uit de Paastijd, steeds aan de hand van vier vragen. In het eerste filmpje vertelt onze bisschop Jan Hendriks over de betekenis van Palmzondag. Hij gaat onder meer in op het gebruik en de betekenis van palmtakjes, typerend voor Palmpasen. De laatste video wordt 2e Paasdag online gezet. Bisschop Hans van den Hende vertelt hierin over het Paasoctaaf, de eerste acht dagen vanaf Paaszondag en hij blikt vooruit naar Pinksteren, waarmee de Paastijd na vijftig dagen eindigt.
Wilt u een praatje maken?
Misschien hebt u in deze donkere, stille wintermaanden behoefte anderen te ontmoeten, maar juist nu is dit extra moeilijk. Corona maakt deel uit van ons leven maar dat valt niet mee. Soms zijn we maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. Even een luisterend oor of iemand die met u meedenkt kan soms enorm fijn zijn.
U kunt bellen tussen 10.00 en 22.00 uur met
Pastor Andrea Geria 06 26 78 86 05
Pastor Mikel Palić 06 12 19 04 84
Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85
Carla Schaap 0616 44 51 62
Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70

Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.

Ter bemoediging
Pasen
Het zal zijn als het ontwaken uit een winterslaap,
de frisheid van een dauwtrip,
de ochtendzon tegemoet.
Het zal zijn als kiemen in de donkere aarde
barsten uit de knop,
ontvouwen van nieuw groen na ijs en dorre koude.
Het zal zijn als een ontwapenende glimlach
twee vragende ogen
hoop in woord
warme nabijheid die je doen opstaan uit wat je verpletterend verlamde.
Zo is verrijzen:
Christus gaat ons voor in een leven uit de dood.
 
Pasen:
nooit te vroeg,
nooit te laat.
(Katleen Boedt)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.