Avond voor werkgroepleden waardevol (foto’s toegevoegd)

Foto’s van de avond:

31 maart werd er voor de werkgroepleden van Liturgie, Diaconie en Geloofstoerusting een avond gehouden om met elkaar stil te staan bij ons werken en geloven.

Onder de bezielende leiding van Hans Boerkamp gingen we aan de gang met het verhaal van Zacheüs..
Het verhaal ging als volgt:
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Hans vroeg ons om woorden die ons opvielen in de tekst te noemen. Na een kop koffie vroeg hij ons uit de rijtjes van woorden 1 woord uit te kiezen wat ons aansprak.
Toen tekende hij, zoals hij zei, in de hal van de Thomas de plattegrond van het verhaal. Hier de boom waar Zacheüs ingeklommen was, daar het huis. De hoofdweg door Jericho met langs de weg de mensen die Jezus en zijn vrienden verwelkomden. Een groep met mensen die stonden te mopperen op tollenaars en andere slechte mensen. Mensen die nieuwsgierig waren naar wat er daar allemaal gebeurde in die hoofdstraat, mensen die wel eens wilden weten wat die Jezus nu voor iemand was. Kortom, een levendig tafereel waarbinnen wij onze weg moesten zoeken. Gingen we in de rij met Jezus mee? Waren we Zacheüs? Waren we op zoek of hadden we ons bij een woord gevoegd wat ommekeer was? Of vreugde?
Waren we de boom? Of het huis?? Iedereen heeft een plekje gevonden. Hans ging ons toen bevragen op het waarop van deze keus. En er kwamen hele verrassende en ontroerende dingen uit. Met verwondering hebben we naar elkaar geluisterd en elkaar aangevuld.
Later, toen we uit Jericho weggetrokken waren en weer gewoon in de hal van de Thomas zaten, bleven we onder de indruk van wat er gebeurd was.
Een van de meest ontroerende dingen was dat we elkaar gevonden hadden in ons werken en geloven in onze samenleving van individuen en egocentrisme. En dat we daar moed uit kunnen putten.
Het was een zeer inspirerende avond. Ook wij vandaag de dag worden  gesterkt door dit verhaal.  Het verhaal van de tollenaar. Juist naar hem zag Jezus om om te vertellen dat God altijd zal omzien naar mensen, die weliswaar geslaagd lijken in het leven, maar desondanks buiten de maatschappij kunnen staan.
God ziet om naar alle mensen, geen enkele uitgesloten. En dat is een prettige zekerheid. Elke dag mag je opnieuw beginnen. Jouw fouten worden je vergeven. Een nieuwe start kan gemaakt worden.
Iedere aanwezige kreeg aan het einde van de avond een stenen hartje. Als dank voor het steentje dat we, vanuit ons hart,  bijdragen aan onze geloofsgemeenschap. We gingen naar huis met een warm en dankbaar gevoel.
Hanneke Henrichs-Kerkstra parochiebestuur Diaconie

1 comment to Avond voor werkgroepleden waardevol (foto’s toegevoegd)

  • Suzanne Klaver-de Munnik

    Ik vond het een zeer geslaagde avond. Erg waardevol, een avond om nog over na te denken.