Vieringen

Op deze pagina vindt u een overzicht van wat er speelt rondom vieringen.
Naast algemene informatie omtrent vieringen is er ook een agenda opgenomen voor de (bijzondere) vieringen

Wanneer er bijzondere vieringen zijn waar iets over te vertellen valt, zult u dat ook hier vinden.

Normale kerktijden

    Thomas
Zondag    9:30 uur
1ste vrijdag van de maand   10:15 uur

Verder te vinden in Vieringen