Vrijwilligers

Richtlijnen vrijwilligers die werken met kinderen (of hulpbehoevende ouderen).

In deze tijd is het raadzaam om bepaalde onderwerpen extra aandacht te geven. Een van die dingen is het (vermoeden) van seksueel misbruik van kinderen. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat er misverstanden ontstaan, zijn er richtlijnen opgemaakt voor vrijwilligers die met kinderen (of hulpbehoevende ouderen) werken. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat.

Daarnaast is er een vertrouwenspersoon voor RK Parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck in gevallen (vermoeden) van seksueel misbruik welke is te vinden bij de contactadressen.

Voor meer informatie kunt u de toolkit “In Veilige Handen” raadplegen.