Pastorale zorg

Voor adressen en verdere bijzonderheden gelieve door te klikken naar pastoraat.

Doop en Doop cathechese


In onze parochie zijn in principe alleen gemeenschappelijke doopvieringen mogelijk, waarbij meerdere kinderen tegelijk het Doopsel ontvangen.
Eenmaal per maand is er Doopkatechese voor ouders die een kind ter doop willen aanbieden.

LET OP:
Voor de doopdienst en doopkatechese zie de Zaaijer
Wilt u zich aub aanmelden bij het parochiesecretariaat


1ste Communie

Gebeurt meestal in mei. De voorbereiding begint half oktober, begin november. De ouders worden via ouderavonden en nieuwsbrieven geïnformeerd
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de Werkgroep Voorbereiding 1ste Communie


Vormsel


Het Vormsel wordt 1 keer in de 2 jaar toegediend. De voorbereiding gebeurt via gesprekken bij zgn. vormselouders thuis. Hiervoor in aanmerking komen jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 18 jaar.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de Werkgroep Vormsel


Uitvaart

U wordt verzocht altijd eerst het secretariaat te bellen.
Als er op het secretariaat niemand aanwezig is, hoort u op een bandje wie u in acute nood, zoals sterfgevallen, kunt bereiken.

Hier staat procedure leveneinde en uitvaart april 2008, aangepast november 2009.Verder te vinden in Pastorale zorg