Congo Vastenactie 2010

Vastenaktie 2010: Plattelandsontwikkeling in Kighali-Kirviri te Congo.

Ruud Hehenkamp heeft ons gevraagd, namens de missieprocuur Kruisheren, of wij de Congolese bevolking willen helpen met een eigen project. Dit project is goedgekeurd door de Vastenaktie, wat niet zomaar gaat. Alle ins en outs worden bekeken, of het project onder de doelgroep van de Vastenaktie valt en of het financieel verantwoord is. Eind november 2009 kreeg Klaas Kwakman het bericht, dat de Vastenaktie het project aanneemt, wat o.a. inhoudt, dat de Vastenaktie bij de opbrengst er 50% bijlegt. En dat is geweldig!

De paters Kruisheren verrichten missie werkzaamheden in Congo, in en om het stadje Mulo in de provincie Noord Kivu. Ons project  betreft de ontwikkeling van een streek, 50 km verwijderd van Mulo, hun standplaats. Alle paters zijn erbij betrokken en steken er veel tijd en energie in. De doelgroep  is: 500 mannen, 500 vrouwen en 2200 kinderen. Deze mensen zijn, door het overbevolkt raken van het omringende gebied, naar Kighali-Kiviri getrokken, omdat er bij gebrek aan woongelegenheid en grond voor landbouw en veeteelt, geen mogelijkheid is om in eigen levensonderhoud te voorzien. Zij moesten het oerwoud intrekken, ver van alle basis voorzieningen verwijderd. Dat betekent, dat de bestaande voorzieningen moeten worden uitgebreid. Er bestaat dringende behoefte aan klaslokalen, didactisch materiaal en het vergroten en inrichten van de ziekenpost en verlenging van de weg, wat de bewoners zelf doen. U leest hier onder meer over de resultaten.

Dankzij onze hulp kunnen deze mensen in de naaste toekomst gebruik maken van medische zorg en opleidingsmogelijkheden, zodat er een basis wordt gelegd voor een betere toekomst

SAMEN MAKEN WIJ ER MEER VAN…..

MOV – Missionaire werkgroep Huizen/Blaricum Byvanck

Bericht dec 2013

Hier onder staan briefwisselingen en uitleg met resultaten van de vastenactie:

Hieronder een briefwisseling van de Kruisheren in Congo naar leden van de MOV groep: