Locatieraad

Voor ieder werkgebied (parochietaak) is iemand verantwoordelijk.
Dit locatieraadlid coördineert alle onder die parochietaak vallende werkgroepen en is voor deze werkgroepen de directe contactpersoon in de locatieraad.

De volgende parochietaken zijn te onderscheiden

Mw. M. Brouwers Vicevoorzitter
  Beheer
Mw. J.C. Henrichs-Kerkstra Diaconie
Mw. M. Brouwer en Hr. R Hehenkamp Liturgie
Hr. M. Wolters Kindercatechese
Mw. C. Schaap  
Mikel Pilać Pastor
Hr. A. Geria Pastor