Privacy bescherming

In verband met de privacybescherming wordt bij de persoonsadministratie van de gemeente niet meer opgenomen of iemand tot een kerkgenootschap behoort.
Dat betekent dat wij van de gemeente géén opgave meer krijgen van katholieken die nieuw in Huizen en Blaricum-Bijvanck zijn komen wonen.
Deze gegevens worden tegenwoordig verstrekt door SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie).
Uw gegevens worden in een geautomatiseerd systeem opgeslagen in het Parochiecentrum.
Deze gegevens zullen NIET aan derden ter beschikking worden gesteld.
Inzage in uw gegevens is mogelijk na telefonische afspraak het secretariaat.