Pastoraat

Pastoor M. Sendecki maciejsendecki82[at]gmail.com
Pastoor A. Geria geriaandrea85[at]gmail.com

Let op: de mailadressen staan aangegeven met [at] i.p.v. @ om automatische spam te voorkomen.
Wil je het mailadres gebruiken, vervang dan [at] door @.