Diaconie intern

Bestuurslid Vacant  
Stichting Servitas    
Crèche Gitte van de Brink tel. 035 – 035 5261444e-
Pasgeborenen bezoek Mw. P.J.M. Schaapherder-v.d. Heiden tel. 035 – 5256904
Rafaelgroep Mw. G. Witmans-de Ridder tel. 035 – 5256888
Ziekenbezoek Mw. C.A.M. de Kok-Gardien tel. 035 – 5252464