IPCI

De Inter-Parochiële Caritas Instelling bestaat al sinds 1986 binnen de RK parochie Huizen/ Blaricum-Bijvanck. Doelstelling is het bieden van financiële hulp in die gevallen, waar andere voorzieningen het af laten weten. Geen hulp wordt gegeven in de aflossing van schulden.

De middelen van de IPCI bestaan uit de renteopbrengst van het uit legaten verkregen kleine vermogen. Het bestuur van de IPCI tracht naar eer en geweten zo goed mogelijk om te gaan met de binnenkomende aanvragen.

Het ANBI nummer van IPCI is: 825486038

Voor eventuele donaties kunt u geld storten op onze rekening: NL40 RABO 0308 4234 45  t.n.v.
Inter-Parochie Caritas instelling RK parochie Huizen.

flyer IPCI