Kindercatechese

Wat een moeilijk woord! En wat houdt het in?

Kinderkatechese is bedoeld voor kinderen van groep 5, 6 en 7.

In een driejarig programma worden veel verhalen verteld en besproken.

Deze verhalen gaan over:

  • 1e jaar: Het oude testament zoals verhalen over Abraham, Jozef, Mozes, David, …
  • 2e jaar: Verhalen van Jezus .
  • 3e jaar: Het doorgeven van het “goede nieuws” tot op de dag van vandaag

We ontmoeten elkaar 8 keer per jaar op zondagmorgen van kwart voor 10 tot kwart voor 11 in de Thomaskerk.

Enkele vaste punten van zo’n ochtend:

  • een verhaal (dia’s, filmpje, ..),
  • een gesprek waar de kinderen gelegenheid krijgen om het verhaal met hun eigen leven te verbinden,
  • een pauze met limonade en een koekje,
  • een verwerkingswerkje, …

Ontdekken dat God met ons op weg is!

De kosten bedragen € 10,– per jaar.
Informatie of inschrijving bij volg deze link voor de contactpersoon.