Dekenaat

Vanaf 1 januari 2007 zijn de dekenaten Amsterdam, Hilversum en Meerlanden samengegaan in één dekenaat. Een team behartigt de dekenale dienstverlening voor het totale gebied vanaf één centrale locatie, voorlopig vanuit het huidige dekenaat Amsterdam.

De dekenale centra in Hilversum en Badhoevedorp zijn per die datum dan ook gesloten; voor al uw vragen kunt u zich wenden tot het centrale adres van het dekenaat.
Daar wordt de functie van coördinator voor het gebied Hilversum en Meerlanden momenteel behartigd door de heer J.G. Hoekstra en voor het gebied Amsterdam door mevrouw D.P. Broersen.

De centrale adresgegevens zijn:

Dekenaat Amsterdam
Prins Hendrikkade 73
1012 AD AMSTERDAM
Telefoon 020 – 627 8544
E-mail
rk@dekenaat-amsterdam.nl