Missie ontwikkeling en vrede

Nieuwsbrieven

Bekijk hier de meest recente nieuwsbrieven


Het begin

Op initiatief van pastor Hopman is 9 december 1977 in onze parochie een missionaire werkgroep opgericht. De werkgroep begon met 4 personen.

Doelstelling

Als werkgroep trachten wij onszelf en de parochiegemeenschap te attenderen op, te interesseren voor problemen in de Derde Wereld en voor de oorzaken van wat in de samenleving onrechtvaardig oftewel mensonwaardig is.

Daarbij zullen wij, hopelijk in samenwerking met de parochiegemeenschap, wegen en middelen zoeken om aan die problemen wat te doen, waarbij wij tegelijkertijd herinneren aan de individuele en gezamenlijke plicht om ons christenzijn ook buiten het kerkgebouw waar te maken; om iets aan ons eigen leven en aan de samenleving te veranderen.

Vanuit die gedachte zullen tevens geldelijke acties georganiseerd en gestimuleerd worden.

Hulp gevraagd

Om tot een meer reële verdeling van de taken te komen, zouden wij gaarne de groep met enkele personen uitgebreid willen zien. Ieder die met ons mee wil denken en handelen is van harte welkom. Ook staan wij gaarne open voor uw suggeties.

Interesse?

Voor adressen van deze wergroep volg deze link

Tenslotte

Deze dingen zijn geen hobby van een enkele groep mensen, doch een plicht van onze hele gemeenschap.
Ons kerkzijn houdt niet op bij de grenzen van onze parochie, van ons Huizen, van ons land, ons……….

Pater van Buuren

Uitspraak pater van Buuren: evangelie handen en voeten geven.

Kernactiviteiten

 • Maatschappelijke betrokkenheid met derde wereld
 • bewustwording

Activiteiten

 • maandelijkse bijeenkomst
 • Lezen in o.a. missionaire agenda voor informatie en verdieping
 • Amnesty international (mensenrechten)
 • Vluchtelingen (Alie, Armeense week)
 • Actief in organisatie van de vredesweek: interreligieuze bijeenkomst
 • Hyderabad: vriendschapsband met christelijke parochie in Pakistan
 • Verzorgen publicaties in parochieblad de Zaaijer
 • Begeleiden van collectes: miva, memisa, ned mission. Willibr. Solidaridad
 • Actief aandeel in organisatie van vieringen voor bv oosterse kerken
 • Vastenaktie inclusief sobere maaltijd (gebeden en gedichten)
 • Deelnemer regionale samenwerking van mov groepen
 • Mede-organisator maaltijd voor Turkse gemeenschap in onze parochie ter ontmoeting van onze islamitische dorpsgenoten en intensivering van deze contacten
 • 25 jarig bestaan mov huizen/blaricum