Ziekenzalving

Zeven sacramenten heeft onze kerk. Voor elke levensfase één. Het vieren van deze sacramenten met zoveel verschillende mensen zijn de rijkste rituelen die wij in onze gemeenschap hebben. De zeven sacramenten zijn : de doop, de 1e communie, het vormsel, het huwelijk, de biecht, de priesterwijding en de ziekenzalving.
De ziekenzalving is de nieuwe naam voor het H. Oliesel, of het sacrament van de stervenden, het sacrament voor wie er bijna niet meer zijn, voor de kwetsbaren. Voor dit sacrament hoef je niet ziek of zwak te zijn, maar wel moet je je realiseren dat het meeste achter je ligt. Het is in dankbaarheid terugzien op een zinvol en misschien wel echt mooi leven.
Een aantal jaren geleden hebben we dit sacrament gevierd in onze parochie tijdens de H. Eucharistie en gemeenschappelijk. Men ontving dan één voor één het sacrament voor de zieken. Na de H. Eucharistie met de ziekenzalving was er koffie en gebak en vreugde bij velen.
Natuurlijk is er ook de persoonlijke ziekenzalving bij ziekte of het sterfbed. Via het parochiesecretariaat kunt u pastoor Fabril ervoor benaderen