Vredesgroep Huizen

Buurten voor Vrede 2010

Het thema van de nationale Vredesweek was dit jaar ‘Buurten voor Vrede’. De kern van de boodschap was duidelijk. Er wordt veel gezegd en geschreven over een leefbare woonomgeving, over integratie en over buurtzorg maar veilig en prettig wonen begint in je eigen buurt. ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ luidt immers een bekend Nederlands spreekwoord.

Op de woensdag in de nationale Vredesweek (3e week van september) vond alweer voor de 15e keer de Vredesviering in Huizen plaats. Wederom georganiseerd door de (Stichting) Vredesgroep Huizen en zoals gehoopt en verwacht wederom een bijzondere bijeenkomst. Wethouder Liesbet Tijhaar, voorzitter Mustafa Yaman en leden van de Vredesgroep gaven inspirerende bijdragen. Kinderkoor en combo De Huizermaatjes en Duo Astoria (piano en viool) zorgden voor de muzikale omlijsting. En Imam Isa (= Jezus) vertelde uit de Koran over de boodschap van de Engelen aan Maria dat zij een zoon zal krijgen alhoewel zij maagd was en dat hij Jezus, de Messias zal heten.

Het meest bijzondere vond ik het toneelstuk van enkele kinderen over twee buren, aan weerskanten van een grote heg, die elkaar niet konden zien en daardoor geen goed contact met elkaar hadden. Nadat de heg gesnoeid was konden ze weer met elkaar praten en een kopje thee met elkaar drinken. Soms moet je eerst een barrière (de heg) wegsnoeien, voordat je weer kunt bouwen aan vriendschap en goede buren.

Dank aan Hanneke, Alie, Jan, Omar, Francien voor deze bijzondere bijeenkomst. En aan Zado voor het aansteken van de kaarsen.

Vredesviering 2010


Vredesgroep Huizen

Werkgroep “Vrede voor ons allemaal” slaat nieuwe weg in en kiest andere naam.

Het nieuwe jaar begint voor de werkgroep Vrede voor ons allemaal goed. Met elkaar hebben ze een voorstel tot vernieuwing aangenomen.

In de afgelopen tijd kwam er steeds meer op het pad van de werkgroep en deze nieuwe activiteiten vroegen om een andere aanpak.
Daarbij bleek in de volksmond de naam van de werkgroep veel te lang en daarom werd er voor een nieuwe kortere naam gekozen: Vredesgroep Huizen.

Nieuwe naam: Vredesgroep Huizen
Deze groep zal proberen haar vleugels wat meer uit te slaan om de mensen in de gemeente Huizen bekend te maken met de verschillende religies.
Het onbekend maakt onbemind wil de groep weghalen. Als men weet wat de ander beweegt, is het begrip dichtbij.

Het jaar 2006 zal worden benut om de nieuwe structuur vorm te geven.
In september wordt er door de groep weer een Vrededienst georganiseerd. De exacte datum is nog niet bekend.

Wilt u er meer van weten? Wilt u zich aansluiten?
Kijk onderaan deze bladzijde voor adres, telefoon of e-mail.

Een inter-religieuze gespreks- en werkgroep

Jaren geleden heeft een kleine groep mensen van verschillende geloofsrichtingen het initiatief genomen elkaar beter te leren kennen. Aan deze groep nemen individuele mensen deel vanuit de Islam, de Bahá’is, de Rooms-Katholieke – en de Protestantse Kerk. In deze groep wordt vrij-uit gesproken over de achtergronden van elk geloof en over de verschillen. Zonder last of ruggespraak. Vanuit de overtuiging dat het helpt om met elkaar te praten. Praten voorkómt narigheid.

In 2004 heeft de groep zich voorgenomen ook iets meer naar buiten te treden. Niet alleen een gespreksgroep zijn, maar ook een werkgroep! In het voorjaar werd een informatiemiddag verzorgd rond de Islam. In de herfst werd een wandeltocht georganiseerd voor kinderen van de basisschool de Tweemaster; aansluitend werd de Vredesdienst gehouden in het kerkgebouw De Akker. In mei 2005 legde de groep tijdens de Dodenherdenking bloemen bij het oorlogsmonument.

De groep “Vrede voor ons allemaal” gelooft dus in het gesprek tussen de religies én denkt oprecht ook iets te kunnen betekenen voor andere geïnteresseerden.

Ons doel is daarom: bijdragen aan een vredige samenleving, hier en nu in Huizen.

Deze bijdrage willen we leveren

  • door met elkaar te praten over achtergronden van de religies en geloofsrichtingen in Huizen en over de verschillen: iedere religie is welkom!
  • door activiteiten te ondernemen: zichtbaar zijn in Huizen, informatieverzorging en samen de vredesdienst organiseren tijdens de vredesweek (elk jaar in september).

Belangstelling ? Vragen?

Heb je belangstelling?
Wil je eens meepraten?
Heb je een vraag over religie, bijv. over hoe het zit met bepaalde rituelen of opvattingen: stel je vraag aan onze “helpdesk”

Voor adressen volg deze link

Coördinator: Hanneke Henrichs