Parochieel Liturgisch Beraad

Het Parochieel Liturgisch Beraad (PLB) houdt zich bezig met de grote lijnen van de verschillende vieringen door het jaar. Zo bepaalt het ieder jaar een jaarthema en de invulling hiervan binnen de zondagse vieringen. Dit jaar is besloten om aan te sluiten bij het “Parochie op pad” proces waarbij er met zoveel mogelijk parochianen wordt nagedacht over de toekomst van onze parochie. 

Advents- en vastenperiode

Naast het jaarthema bepaalt het PLB ook een vaste lijn voor de advents- en vastenperiode. Voor de advent gaat het hierbij om de teksten bij de adventskrans en een terugkerend lied. Voor de vastenperiode wordt er altijd met de MOV-groep overlegd over de manier waarop het vastenproject onder de aandacht wordt gebracht.

Kwaliteit

Het PLB probeert daarnaast de kwaliteit van de vieringen in de gaten te houden door regelmatig de vieringen van de afgelopen periode te evalueren en na te denken over mogelijke verbeteringen. Het parochiebestuur heeft het PLB onlangs gevraagd om een voorstel te doen voor de orde van dienst van de verschillende type vieringen die in de Thomaskerk worden gehouden. Voor de verschillende voorgangers in onze parochie is het van belang te weten welke orde van dienst we hanteren en daarnaast welke vormgeving karakteristiek is voor onze parochie.

Interesse?

Hebt u ideeën of wensen of heeft u interesse mee te werken op dit gebied, neem dan gerust kontact op.

Voor adressen volg deze link