Zelfstandige groepen

Zelfstandige groepen met parochie-binding

Naam   contact
Katholieke Bond van Ouderen (K.B.O.)   Johanna van Winsen
tel:5260812
Unie KBO www.uniekbo.nl is de landelijke bond.De provinciale tak is te vinden op www.kbonoordholland.nl   Joop Hartong
tel. 035 – 5256707
De Zonnebloem Huizen   Dhr. G.A. Hollinga
tel.: 035 – 525 2893
Stichting Servitas   Mw. Marjan de Bruijn
Amnesty International   http://www.huizen.amnesty.nl/index.php/menu-s
Vluchtelingenwerk    
Woensdagmiddagsoos    
Vrijwillige Terminale Zorg Huizen. Bekijk hier Folder VPTZ   Correcpondentie adres:
postbus 1155, 1270 DB Huizen
Zorgaanvraag: 06-20943317