Zelfstandige groepen

Zelfstandige groepen met parochie-binding

Naam secretariaat
Katholieke Bond van Ouderen (K.B.O.) Johanna van Winsen
Antilope 41 , 1273 GB Huizen
tel:5260812j.halfschepel@hetnet.nl
Unie KBO www.uniekbo.nl is de landelijke bond.De provinciale tak is te vinden op www.kbonoordholland.nl Joop Hartong
tel. 035 – 5256707
De Zonnebloem Huizen Dhr. G.A. Hollinga
Grondel 3
1275 BE Huizen
tel.: 035 – 525 2893
Stichting Servitas Mw. Marjan de Bruijn
Melkweg 31
1271TE Huizen
tel: 035 – 5252659
e-mail: marjan.de.bruijn@hetnet.nl
Amnesty International http://www.huizen.amnesty.nl/index.php/menu-s
Vluchtelingenwerk
Woensdagmiddagsoos
Vrijwillige Terminale Zorg Huizen. Bekijk hier Folder VPTZ Correcpondentie adres:
postbus 1155, 1270 DB Huizen
Zorgaanvraag: 06-20943317