Parochie 60 jaar

 

In 2009 vierde de parochie haar 60 jarige bestaan
We hebben in het weekend van 27 en 28 juni ons 60 jarig bestaan gevierd.

Lees hier het verslag van de mooie dag. En we hebben de foto’s nog.

RK Huizen 60 jaar

“Het is uw verhaal” schreef pastor Jan Duin in de jubileumuitgave van 40 jaar RK Parochie in Huizen.

De kerk was 40 jaar onderweg, na lange tijd uit het reformatorisch Huizen te zijn weggeweest.
In 1580 was de laatste pastoor van de toenmalige parochie overgegaan tot de Reformatie. Pas tijdens de 2e wereldoorlog konden de katholieken in Huizen de draad weer oppakken.
Het staat allemaal te lezen in het 40-jaarjubileumboek. We zullen hier een tentoonstelling aan proberen te wijden.
En toen verrees de Vituskerk. Zondag 4 juni 1949 werd de kerk ingezegend.
Op de zaterdag daarvoor, 3 juni dus werd Huizen een zelfstandige parochie. RK Huizen was geboren. In 1984 heeft het bisdom de grenzen vervaagd tussen kerkelijk Blaricum-Bijvanck en Huizen.
We kregen de naam RK Huizen/Blaricum-Bijvanck.
2009 is het 60 jaar dat er katholieken in Huizen wonen, werken, sporten, zingen en geloven.

27 en 28 juni 2009 vierden we heeft feest van het 60 jarige bestaan van onze Parochie.