Verslag Parochie 60 jaar

Rust na bruisend feest

Het is al weer een paar weken geleden dat we ons feest van 60 jaar parochie vierden. Eerst hadden we op zaterdag de bric a brac die door veel mensen is bezocht. Het was dan ook een levendige bedoening rondom de ook jarige Vituskerk.
Op zondag was een eucharistieviering gepland in De Vitus.
De Thomasgangers kwamen in grote getale naar de oude kerk toe. De viering was heel bijzonder en de kerk was vol. Een mis met 3 heren: onze pastoor Carlos Fabril, Pater Wijnand van Wegen en pastor Cuno Lavalije hadden deze feestelijke viering voorbereid. De kinderen hebben in de kindernevendienst hun gang kunnen gaan en werden nadien weer op zijn geheel eigen wijze welkom geheten in de viering door pastor Cuno. Het bracht een groot saamhorigheidsgevoel
De koren zetten hun beste beentje voor al was het een beetje ringen in het liturgisch centrum.
Zo hebben we met z’n allen -parochianen en gasten, waaronder o.a. de wethouder Janny Bakker, dominee Hanneke Borst en de scriba van de PKN met zijn echtgenote- kunnen genieten van deze bijzondere viering.

De foto’s die gemaakt zijn tijdens dit weekeinde zullen samen met de viering op een dvd worden gezet. Deze dvd wordt voor de parochianen tegen gereduceerde prijs verkocht. Hierover later meer.

De opbrengst van het weekeinde ligt rond de € 1200,=.
Deze opbrengst zal ten goede komen van projecten van onze eigen Diaconie.

De koffie na de viering en de barbecue ’s middags gaf ons dankzij het mooie weer, opnieuw dat speciale gevoel van samen kerk zijn.
Een parochie met 2 kerkgebouwen, wie kan ons dat tegenwoordig nog nazeggen.
Wij willen een parochie zijn, waarin de kerkgebouwgangers hetzelfde willen beleven.
Samen kerk zijn en staan voor de dingen die wij in het leven belangrijk vinden. Opdat wij dit door kunnen geven aan anderen.

Hanneke Henrichs,
Pbl. Diaconie