Vituskoor

 

Nog voordat de Vituskerk aan de Hooghuizenweg werd geopend werden de kerkdiensten gehouden in de toenmalige pastorie op de Ceintuurbaan en kort daarna in een gymnastiekzaal aan de Trompstraat. De missen werden toen opgeluisterd door een zangersgroep, waaruit later, bij de opening van de Vituskerk, het huidige koor ontstond. Waren het destijds alleen mannen, nú bestaat het Vituskoor uit 20 enthousiaste dames- en herenkoristen, onder (bege)leiding van Jef Scholten.

Bij ons is naast zangtalent de teamgeest van de leden zeer essentieel: iedereen is gelijk en tevens ook onmisbaar, we hebben elkaar nodig, we vormen sámen het Vituskoor!
Het koorrepertoire is breed: van Bach tot Oomen, van volkstaal tot Latijn, van kerkliederen tot meerstemmigheid.
Om de twee weken zingen we in de (mede door koorleden zelf voorbereide) zondagse kerkdiensten en ook met de kerkelijke hoogfeesten in de Vitus, een sfeervolle zaalkerk met een mooie zang-akoestiek.
We repeteren in de kerk elke woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur (behoudens de vakantieperiode).

Geregeld versterken we de onderlinge band met een “borrel” na de repetitie. (Tegen lage prijzen zijn er drankjes verkrijgbaar).
Ook hebben we ons jaarlijks uitje om die band, maar ook die met onze “achterban”, te verstevigen.

De kontributie bedraagt slechts € 3,– per maand!!! (De “winst” hierop en op de drankjesverkoop gaat in de pot voor de uitgaansdag.)
Kom eens vrijblijvend langs om de sfeer van stevig repeteren naast die van gezelligheid te proeven.

U bent van harte welkom en …. U zult er zeker geen spijt van krijgen!

Voor verder informatie kunt U terecht bij:

  Riet Kok
tel. 035 – 5238891