Mededelingen 14 juli

Op 25 juli wordt pastoor Willems 90 jaar. Om deze bijzondere verjaardag te vieren gaat hij voor in de eucharistieviering op zondag 28 juli 2019 om 11.00 uur in de Vituskerk in Blaricum. Na de viering zijn alle parochianen uitgenodigd om achterin de kerk koffie te drinken met wat lekkers erbij.

Donderdagavond 26 september is er een informatie-avond voor ouders en kinderen over het vormsel. Om het jaar is er een regionale vormselvoorbereiding en -viering voor kinderen/jongeren van 11-14 jaar. Nadere informatie en uitnodigingen volgen nog, maar zet u het, indien van toepassing, vooral vast in uw agenda Op de tafel in de hal van de kerk ligt ons mededelingen blad  “Kontaktpunten” daarop staan diverse mededelingen en uitgebreidere informatie over de mededelingen tijdens de viering.

Mededelingen 7 juli

Afscheid Maciej Sendecki

Na de Sint-Jansprocessie heeft onze bisschop Mgr. Hendriks een beroep gedaan op onze pastor Maciej Sendecki om vanaf medio september a.s. te gaan werken als pastor in de R.K. parochie Wieringermeer en Wieringen met parochiekerken in Wieringerwerf, Middenmeer en Hippolytushoef in de kop van Noord-Holland.

Pastor Maciej Sendecki heeft na zijn priesterwijding in 2011 gewerkt in de parochies van Naarden-Bussum, Blaricum en Huizen, waarvan de laatste vier jaar voor het grootste deel in Blaricum en Huizen. Wij hebben hem leren kennen als een bescheiden en dienstbare pastor, die groeide in zijn priesterschap door mensen nabij te zijn, maar ook door zijn eigen twijfels en diepe geloof met hen te delen.

Wij vinden het erg jammer dat hij onze parochies gaat verlaten, maar zien ook de waarde voor hem en de parochies in de Wieringermeer, van deze volgende fase in zijn priesterschap. We laten hem niet graag gaan, maar wensen hem alle goeds toe. Wij zullen op zondag 15 september afscheid van Maciej nemen. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

Benoeming Mikel Palic

Er is ook vreugdevol nieuws. Wij zijn verheugd dat de bisschop meteen in de opvolging wil voorzien door de benoeming van pastor Mikel Palic uit Kroatië die inmiddels zijn studies voor het priesterschap in Nederland heeft afgerond en nu stage loopt.

In november a.s. zal hij naar verwachting tot diaken worden gewijd en zijn werkzaamheden aanvangen in onze parochies samen pastor Andrea Geria, onder leiding van pastoor Carlos Fabril. In juni 2020 . . . → Lees meer: Mededelingen 7 juli

De klepel van juli-sept

De klepel van juli en augustus: de klepel juli aug.sept 2019 [pdf]

Afscheid Maciej Sendecki

Na de Sint-Jansprocessie heeft onze bisschop mgr. Hendriks een beroep gedaan op onze pastor Maciej Sendecki om vanaf medio september a.s. te gaan werken als pastor in de r.k. parochie Wieringermeer en Wieringen met parochiekerken in Wieringerwerf, Middenmeer en Hyppolytushoef in de kop van Noord-Holland.

Pastor Maciej Sendecki heeft na zijn priesterwijding in 2011 gewerkt in de parochies van Naarden-Bussum, Blaricum en Huizen, waarvan de laatste vier jaar voor het grootste deel in Blaricum en Huizen. Wij hebben hem leren kennen als een bescheiden en dienstbare pastor, die groeide in zijn priesterschap door mensen nabij te zijn, maar ook door zijn eigen twijfels en diepe geloof met hen te delen.

Wij vinden het erg jammer dat hij onze parochies gaat verlaten, maar zien ook de waarde voor hem en de parochies in de Wieringermeer, van deze volgende fase in zijn priesterschap. We laten hem niet graag gaan, maar wensen hem alle goeds toe. Wij zullen op zondag 15 september afscheid van Maciej nemen. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

Benoeming Mikel Palic

Er is ook vreugdevol nieuws. Wij zijn verheugd dat de bisschop meteen in de opvolging wil voorzien door de benoeming van pastor Mikel Palic uit Kroatië die inmiddels zijn studies voor het priesterschap in Nederland heeft afgerond en nu stage loopt.

In november a.s. zal hij naar verwachting tot diaken worden gewijd en zijn werkzaamheden aanvangen in onze parochies samen pastor Andrea Geria, onder leiding van pastoor Carlos Fabril. In juni 2020 zal hij dan . . . → Lees meer: Afscheid Maciej Sendecki

Mededelingen 7 juli

Op 25 juli wordt pastoor Willems 90 jaar. Om deze bijzondere verjaardag te vieren gaat hij voor in de eucharistieviering op zondag 28 juli 2019 om 11.00 uur in de Vituskerk in Blaricum. Na de viering zijn alle parochianen uitgenodigd om achterin de kerk koffie te drinken met wat lekkers erbij.

Voor dit schooljaar was dit de laatste familieviering. Op 1 september beginnen we weer. Dan is de vraag: Hoe doe je dat eigenlijk, een kruisteken maken en … waarom? In de herfstvakantie gaan jongeren uit onze parochie en de buurparochies naar Rome. Na de viering verkopen jongeren stukken gebak en flessen wijn om bij te dragen in de kosten van deze reis. Ze vertellen u graag over hun plannen dus loop vooral even langs om meer over de reis te horen en uzelf of een ander te verwennen met wijn of gebak. Donderdagavond 26 september is er een informatie-avond voor ouders en kinderen over het vormsel. Om het jaar is er een regionale vormselvoorbereiding en -viering voor kinderen/jongeren van 11-14 jaar. Nadere informatie en uitnodigingen volgen nog, maar zet u het, indien van toepassing, vooral vast in uw agenda

Mededelingen 23 juni

Tijdens de parochiebijeenkomst van 16 mei jl, heeft de Locatie Raad om aandacht gevraagd voor een nieuwe jaarlijkse viering, de Thomasviering. Dit wordt een feestelijke Eucharistie viering met daarna nog activiteiten. De pastores en de Locatie Raad vragen om uw hulp. Wie wil en kan de pastores en L.R. helpen.

Opgeven kan bij de pastores, iemand van de Locatie Raad of bij het secretariaat.

Zondag 28 juli viert pastoor Jan Willems zijn 90 verjaardag. Hij gaat die zondag om 11 uur voor in een feestelijke viering in de St. Vituskerk in Blaricum. Na de viering is er de mogelijkheid hem te feliciteren onder het genot van een kopje koffie achter in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.

Gastgezinnen gezocht! (Kom vandaag naar de informatiebijeenkomst)

We komen nog ongeveer 20 slaapplekken tekort van vrijdag 16 t/m maandagochtend 19 augustus. Dit is uw kans om eens kennis te maken met onze (Hongaarse) Roemeense vrienden uit Élesd. (z.o.z.)

Al bijna 30 jaar ontmoeten wij elkaar als vrienden. Afwisselend in Roemenië en in Huizen. Wie zijn ‘wij’ dan? ‘Wij’ zijn de vele gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Huizen en de Rooms- Katholieke parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck, die in de afgelopen decennia al eens op reis zijn geweest naar Élesd, of thuis ooit gasten hebben ontvangen.

Gastgezin zijn is supergezellig en het verrijkt je (geloofs)leven!

Let op:  er komen ook 20 jongeren mee. Vooral als je zelf kinderen hebt (leeftijd 10-20) is het interessant om gastgezin te zijn.

De Hongaars-Roemeense vrienden komen van 16 t/m . . . → Lees meer: Mededelingen 23 juni

Mededelingen 16 juni

Gastgezinnen gezocht. 16 t/m 23 augustus bezoeken Roemenen van onze zustergemeenschap in Élesd Huizen. We zoeken nog ongeveer 20 slaapplekken voor het eerste weekend, vrijdag 16 augustus t/m maandagochtend 19 augustus. Er zijn ook veel jongeren tussen 10 en 20 jaar die meekomen, dus voor gezinnen met jongeren in die leeftijd is het zeker leuk om gastgezin te zijn. Wilt u meer weten, kom dan op 23 juni om 12 uur naar de Oosterlichtkerk. Uitgebreidere informatie hierover en de aanmeldadressen vindt u in ons mededelingenblad Kontaktpunten in de hal.

Vluchtelingen gebedsweek:

Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat Jezus ons leert en wat de opdracht van de kerk is. En het is precies wat vluchtelingen nodig hebben. We zijn dankbaar voor veel christenen, misschien u ook wel die vluchtelingen liefhebben. Wilt u tijdens de Vluchtelingengebedsweek (17-23 juni) dagelijks voor vluchtelingen bidden? God belooft kracht aan gemeenschappelijk gebed. Er is zoveel verdriet, teleurstelling en frustratie in het leven van vluchtelingen. Bid dat vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen. Dat er mensen zijn die naar ze omzien en vertellen over de liefde van Jezus Christus. En bid om kracht om zelf zo’n mens te zijn.

Bid mee en heb lief Geachte nieuwsbrieflezer, Ondanks lege handen, ondanks rauw verdriet en grote verschillen, toch de ander zoeken en liefhebben. Dat is wat Jezus ons leert en wat de opdracht van de kerk is. En het is precies wat vluchtelingen nodig hebben. We zijn . . . → Lees meer: Mededelingen 16 juni

Mededelingen 9 juni

Zondag 23 juni om half 10 hebben we een bijzondere viering. Suzanna Yohannes Hagos wordt dan tijdens de viering gedoopt. Suzi’s ouders komen uit Eritrea en zouden het fijn vinden als u met hen dit heugelijke feit wilt vieren. Het Thomaskoor zal zingen tijdens de viering. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 28 juli viert pastoor Jan Willems zijn 90 verjaardag. Hij gaat die zondag om 11 uur voor in een feestelijke viering in de St. Vituskerk in Blaricum. Na de viering is er de mogelijkheid hem te feliciteren onder het genot van een kopje koffie achter in de kerk. U bent van harte uitgenodigd.

De Pinkstergroet.

Met Pinksteren groeten in Huizen de leden van de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie elkaar. Zij groeten elkaar met bloemen die iets zeggen over het Pinksterfeest.

In de verschillende kerken staan dezelfde bloemen en worden dezelfde woorden gesproken. De schikking is gebaseerd op het thema van het Pinkster Festival: ’Aanraking Mens en Geest’. In de bloemschikking staat een witte lelie, als teken van de Geest. Twee handvormige bladeren symboliseren de aanraking tussen Mens  en Geest. Daardoor ontstaat warmte en inspiratie. Dit is te zien in de vlammende Gloriosa bloemen. Neergaande lijnen van bladeren verbeelden de betrokkenheid op de wereld. De witte kleur van het doek draagt het verwarmde licht verder.

Tekst:

Zo mogen wij vanuit die éne Geest in hart en ziel geraakt zijn voor de mensen hier binnen voor de mensen daar buiten en voor de wereld om ons heen. . . . → Lees meer: Mededelingen 9 juni

Mededelingen 2 juni

Maandag 3 juni is er een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Cuno Lavaleije nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Aanvang is 0m 20.00 uur.

Zondag 7 juli organiseert onze buurparochie St. Vitus Blaricum hun jaarlijks fiets en huifkarrentocht met daarna een warm & koud buffet. Wilt u dit jaar gezellig meedoen, dan kunt u zich opgeven met het inschrijf- informatie-formulier dat op de tafel in de hal van de kerk ligt. Inschrijven voor de huifkarrentocht kan tot zondag 30 juni!

Klepel juni-juli 2019

De_klepel_juni_juli_2019.pdf