Kontaktpunten 19 april

Nieuws uit de parochie   Beloken PasenOp Beloken Pasen sluiten we het octaaf van Pasen af. (Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken wat afsluiten betekent) Gedurende dit octaaf, deze acht dagen die begonnen zijn op 1e Paasdag vieren we de verrijzenis van Christus. We lezen op Beloken Pasen het bekendste verhaal van onze patroonheilige Thomas, het verhaal dat hem de naam “ongelovige Thomas” gaf. In de orthodoxe kerk heet deze zondag dan ook Thomaszondag. Sinds 2000 is dit ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid waarop we vieren dat God iedere zondaar die  berouw heeft zal vergeven. Niet zomaar een dag dus, deze eerste zondag na Pasen. Viert u het mee? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom even langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur. Vieringen van onze pastores via de livestreamNu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met vieringen via een livestream. Hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. Klik op een onderstaande link of kijk op de website voor de link van een viering. De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. De volgende vieringen zijn tot nu toe bekend: Zondag 19 april om 11:00 uurWoensdag 22 april om 10:00 uurDonderdag 23 april om 10:00 uurNu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat . . . → Lees meer: Kontaktpunten 19 april

Bericht Albanië Comité

Albanië Comité blijft werken onder de allerarmsten ondanks corona:

“Kosten blijven doorgaan, maar geldkraan van giften is aan het opdrogen”

In deze coronatijd hebben we allemaal zo onze eigen besognes. Het is hollen of stilstaan. Sommigen van ons hebben een beroep waarbij ze de benen uit hun lijf lopen. In de zorg, in winkels of in bestuurlijke functies is het alle hens aan dek. Anderen zitten thuis omdat hun werkzaamheden zijn stilgelegd, omdat ze tot een kwetsbare doelgroep behoren of omdat ze ziek zijn. Met de beperkte lockdown maatregelen zijn sociale contacten tot het minimum beperkt, houden we afstand van elkaar en zijn de meeste activiteiten totaal stilgelegd. Dat heeft een grote impact op ons maatschappelijke en sociale leven, om nog maar niet te spreken over de financiële consequenties die sommigen van ons nu al ervaren. Zo heeft een ieder in min of meerdere mate last van de maatregelen die nodig zijn om te zorgen dat de consequenties van het coronavirus beperkt blijven.

De Stichting Albanië Comité Huizen kan erover meepraten. Er kunnen geen hulpgoederentransporten gereden worden, want de grenzen zijn dicht. Bovendien zou het niet verantwoord zijn om goederen in de vrachtwagen te laden, omdat anderhalve meter afstand van elkaar houden onbegonnen werk is. Datzelfde geldt voor het sorteren van de kleding, waardoor ook de kledinginzameling op de maandagavonden is gestopt. Bovendien staan het magazijn en de opslagcontainers al vol, omdat er niet gereden kan worden. Er kan geen vuilniszak of doos meer bij.

Ook al ligt het werk vanuit . . . → Lees meer: Bericht Albanië Comité

Kontaktpunten 12 april

Nieuws uit de parochiePasen  Voor veel mensen is Pasen vooral de paashaas, eieren zoeken en een korte vakantie, een vrolijke tijd. Voor christenen is Pasen op de eerste plaats het vieren van het geloof dat het leven krachtiger is dan sterven en dood. In elke donkere nacht van dit bestaan ligt al een nieuw ochtendgloren geboren.Woorden van hoop en bemoediging, daar hebben we behoefte aan, altijd, maar zeker nu in deze bizarre tijd van sociale onthouding, isolement, en onzekerheid over de duur en de intensiteit van de maatregelen rondom dit virus. We mogen ons laten bemoedigen en inspireren door al die mensen die verbinding zoeken met elkaar en met kwetsbaren. Zij openen ons de ogen. En misschien zijn wij soms ook van die mensen en helpen we mee dat anderen anders gaan kijken.In deze bijzondere tijd oefenen we in een andere manier van kijken en handelen. We oefenen in vertrouwen, tegen alle dood en doodsheid in. Met het perspectief van leven en Verrijzenis, met het perspectief onze wereld voor altijd te kunnen veranderen. Zalig Pasen! Woordje van de pastoor“Indien God vóór ons is, wie zal dan tégen ons zijn?” (Rm. 8,31)Dierbare parochianen,Het Paasmysterie van onze Heer Jezus Christus komt voor ons steeds dichterbij. En nu wij dit jaar voor het eerst geen Pasen kunnen vieren zoals wij gewend zijn, hoop ik met deze woorden u allen een beetje te mogen bemoedigen om met de Heer sterk te blijven in deze moeilijke tijd….Lees de hele brief van pastoor Carlos Fabril op de website of neem . . . → Lees meer: Kontaktpunten 12 april

Nuusbrief april 2020

nuusbrief-april-2020Download

Woordje van de pastoor

“Indien God vóór ons is, wie zal dan tégen ons zijn?” (Rm. 8,31)

Dierbaren parochianen,

Het Paasmysterie van onze Heer Jezus Christus komt voor ons steeds dichterbij. En nu wij dit jaar voor het eerst geen Pasen kunnen vieren zoals wij gewend zijn, hoop ik met deze woorden u allen een beetje te mogen bemoedigen om met de Heer sterk te blijven in deze moeilijke tijd. Persoonlijk kan ik nog niet wennen aan de situatie die door het Coronavirus wereldwijd ontstaan is. De stilte in onze nog steeds gesloten kerken, waarin we geen vieringen mogen houden, raakt mij diep! En voor hoelang nog? Dit weet alleen God! En Hij is met name degene die ons allen in deze tijd nabij wil zijn. Hij en Zijn Zoon Jezus Christus die geofferd werd voor de redding van iedere mens; Hij en onze hemelse Moeder Maria, die nu vanuit de hemel voor ons ten beste spreekt en smeekt trouw te blijven in het geloof dat ons in Haar Zoon Jezus Christus gegeven is. Hopelijk bent u allemaal in de afgelopen tijd door het gebed diep verbonden geweest met De Drie-Ene God en heeft u ook de genade van hun nabijheid gevoeld! De intimiteit te zoeken met de Heer is mijn eigen ervaring van deze afgelopen tijd. Samen met mijn moeder, die nu bij mij is, hetgeen ik als een groot geschenk van God ervaar, vier ik elke dag de Heilige Mis waarin wij voor jullie allen, voor de zieken, de overledenen en voor de heling van . . . → Lees meer: Woordje van de pastoor

Samen kerk digitaal te lezen

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen  op je smartphone, ipad, tablet of computer op

www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos PuntGoede Week en Pasen vieren in deze tijdPaaseieren horen bij Paseneen crypto om te puzzelen en nog veel meer…

MOV nieuwsbrief april

NIEUWSBRIEF  VAN DE M.O.V. GROEP VAN DE R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP VOOR APRIL 2020 .

KERKEN MOETEN BRUGGEN BOUWEN.

Op 12 juni 2019 werd in Amsterdsam-Zuidoost een symposium gehouden over missie. Er was een gevarieerd gezelschap aanwezig van binnen- en buitenlandse religieuzen, Missionarissen, vertegenwoordigers van missionaire organisaties en andere belangstellenden. Prof.dr. Stefan Paas was uitgenodigd te spreken over zijn visie op de missie van nu. Stefan Paas is een van de belangrijkste denkers over missionaire vraagstukken in Nederland. Voor de helft van zijn tijd werkt hij sinds 2010 als bijzonder hoogleraar kerkplanning en kerkvernieuwing aan de Vrije Universiteit. De andere helft van de week is hij hoogleraar missiologie in Kampen, met bijzondere aandacht voor het geseculariseerde Westen. Hij doceert niet alleen over missie en zending, hij brengt dit ook in praktijk, zoals in 2006 met de stichting van een kerkelijke gemeente, via Nova in Amsterdam. Deze beweging omschrijft zichzelf als een “Beweging van mensen, (gelovig of niet), met Jezus als basis en oriёntatiepunt.” Via Nova kwam eerst in een oude kerk bijeen, later ineen oud schoolgebouw en deelt nu een locatie met een bioscoop annex restaurant.

NEDERLAND EEN SECULIER EILANDJE?

Sinds 2018 werd Stefan Paas verkozen tot Theoloog des Vaderlands door een jury en dit was een extra stimulans voor hem om als “ambassadeur van de theologie” te wijzen op het belang van geloof en kerkelijke gemeenschap in de samenleving. De theologie kan helpen het maatschappelijke gesprek te voeden met intelligente verhalen, met mooie beelden, met ervaringen van vroeger en wereldwijd. Nederland is een seculier eilandje . . . → Lees meer: MOV nieuwsbrief april

Kontaktpunten 5 april

Palmpasen

Palmpasen is voor veel kinderen en volwassenen elk jaar een feest met zijn vrolijke optocht van Palmpaasstokken. Helaas kunnen we dit feest dit jaar niet samen in de kerk vieren. Maar het feest gaat wel door! Om ons met elkaar verbonden te voelen willen we je vragen op thuis een palmpaasstok te maken. Hiervoor maak je een kruis van twee stokken, latjes of takken. Kleur het houten kruis met verf, crêpepapier of ander gekleurd papier en versier het daarna verder met gekleurde eieren, rozijntjes, een ketting van zoutjes of doppinda’s, mandarijntjes of sinaasappels en een broodhaantje. Zondagochtend kun je in de kerk dan een gezegend palmtakje komen halen om je palmpaasstok helemaal compleet te maken. De betekenis van alle onderdelen van je palmpaasstok kun je vinden op: https://lekkertafelen.nl/specials/palmpasen/ Als het mooi weer is kun je je palmpaasstok in de tuin zetten, of anders achter het raam. Zo herinner je iedereen die langsloopt aan dit mooie feest en vieren we toch samen Palmpasen. Maak ook een foto van je palmpaasstok en stuur die naar secretariaat@rkhuizen.nl dan plaatsen we hem in de volgende kontaktpunten.

Vieringen van onze pastores via de live stream

Nu we geen gezamenlijke vieringen meer kunnen hebben in de Thomaskerk zijn de pastores begonnen met  vieringen via een live stream. Het is nog even wennen aan deze manier van samen vieren, maar hoewel we fysiek niet bij elkaar zijn, zijn we zijn wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores bijwonen. Op de website . . . → Lees meer: Kontaktpunten 5 april

Pasen in Huizen

Ondanks dat we niet naar de kerk kunnen vieren alle kerken in Huizen wel Pasen. Kijk op de volgende website voor meer informatie:

http://paseninhuizen.nl/

Live streaming van vieringen

Andrea Geria en Mikel Palic verzorgen live streams van de vieringen. De vieringen zijn alleen live te zien om deze tijden:

Palmzondag op zaterdag 4 april om 17 uur https://youtu.be/OlpUkn7fIqM

Donderdag in de Goede Week: Avondmis van Witte Donderdag op 9 april in de Thomaskerk te Huizen om 17 uurhttps://youtu.be/9we3NIxdlco

Goede Vrijdag: Het lijden en sterven van de Heer, vrijdag 10 april in de pastorie van Blaricum om 17 uurhttps://youtu.be/gAZKHn_S03E

Paaswake: Verrijzenis van de Heer, op zaterdag 11 april in de pastorie van Blaricum om 21.30https://youtu.be/NiKYT-Tv96k

1 Paasdag: Dagmis, Verrijzenis van de Heer op 12 april in de Thomaskerk om 11 uurhttps://youtu.be/l479uXq3mP4

De video’s van de vieringen worden daarna verwijderd! Onder de video’s zullen er ook twee linken verschenen, één in het Nederlands om de lezingen van de dag te volgen, dat is voor de slechte horenden.

Na de uitzending worden de video’s verwijderd.