Mededelingen 13 oktober

Afgelopen woensdag is pater Wijnand van Wegen opnieuw geopereerd aan zijn schouder en heeft hij een prothese heeft gekregen. De komende 5 á 6 weken verblijft de pater voor herstel en revalidatie in ‘Zuiderheide’ in Hilversum. Hij ontvangt graag bezoek. Via het secretariaat kunt u zijn telefoonnummer en details over Zuiderheide verkrijgen.

Voor het verlichten van het kerkhof tijdens de zegening van de graven met Allerzielen willen we u vragen om grote glazen potten, zoals grote hak groentepotten, te verzamelen. U kunt ze hier in de kerk inleveren. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamer-gesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Op zondag 27 oktober is de jaarlijkse oecumenische viering samen met de Oosterlichtkerk. Pastor Andrea Geria gaat samen met dominee Richtsje Abma voor in de viering om 10:00 uur in de Thomaskerk. Deze viering begint dus een half uur later dan de normale vieringen. Voorafgaand aan de oecumenische viering is er om 9:00 uur een kort eucharistisch gebed voor iedereen die graag ook op deze zondag ter communie wil gaan. Andrea Geria gaat hierin voor.

Projectkoor oecumenische viering

Na het grote succes bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, willen we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober weer met een projectkoor zingen. Het koor met mensen uit de Thomaskerk en . . . → Lees meer: Mededelingen 13 oktober

MOV nieuwsbrief oktober

Oktobermaand = Missiemaand

Gedoopt en Gezonden is het thema voor deze buitengewone missiemaand    uitgeroepen door paus Franciscus. Het thema gaat dit jaar over Noordoost-India. Het benadrukt dat de roeping tot missie geworteld is in de doop en gericht is op allen die gedoopt zijn.

Missie is “een gezonden zijn”, die leidt tot een bekering van zowel degene die gezonden is, als van hen die hun boodschap ontvangen: in Christus is ons leven een missie. De buitenlandse Birgittinessen die in Weert hun missie zien en de deuren van hun klooster open zetten voor gasten.

Solidaridad dat zich al 50 jaar inzet voor een meer rechtvaardige wereld voor eerlijke prijzen voor producenten en arbeiders in onder meer koffie,- cacao- en kledingindustrie. En ook wij parochianen hebben een missie volgens Samuel Goyvaert. Hij laat in een artikel zien dat missie niet een losstaand iets is, maar dat liturgie en missie met elkaar verbonden zijn. Dat wij samen hierover moeten discussiëren. Het project is dit jaar: Noordoost-India. Het gebied in het noordoosten van India bestaat uit zeven deelstaten, die ook wel de ‘Seven Sisters’ worden genoemd.

Noordoost-India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangs-burgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. 

Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel etnische bevolkingsgroepen en er zijn 220 officiёel erkende talen Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. In de deelstaat Arunachai Pradesh in de Himalaya zijn afscheidingsbewegingen actief. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in eigen . . . → Lees meer: MOV nieuwsbrief oktober

Tekst familieviering 6 okt

Familieviering 6 oktober 2019

Thema: Rozenkrans

Intro

Morgen, 7 oktober, is het bijna 450 jaar geleden dat de paus van toen (Pius V) het feest van de rozenkrans instelde. Volgens hem had het bidden van de rozenkrans ervoor gezorgd dat Europa aan een groot gevaar was ontsnapt. Want West-Europa had op die dag in het jaar 1571 ternauwernood een grote zeeslag gewonnen tegen legers uit het Oosten. Dat gebeurde bij Lepanto, in de buurt van Cyprus. Sindsdien is oktober de ‘rozenkrans-maand’!

Wat is dat voor iets, een ‘rozenkrans’? Zo (laten zien) ziet zo’n snoer eruit.

Het is een kralensnoer van 5 keer 10 kleine kralen, plus een kruisje. Straks vertellen we er meer over. Maar het is vooral een gebed-snoer. Het gaat vandaag dus ook over een manier van bidden en wel een heel speciale manier: het bidden van de rozenkrans.

Lezing

Bij heel veel andere mensen, maar ook bij jezelf, kun je erop letten hoe ze met hun handen omgaan. Handen zijn van die beweeglijke dingen: waar moet je ze laten? Tegen je hoofd aan, langs je lijf, op je rug, in je zak, op tafel, onder tafel, met een mobieltje, een pen, je armen over elkaar, handen wrijven noem maar op.

Voor de vraag waar je je handen moet laten is een kralensnoer als de rozenkrans ook een oplossing. Het is natuurlijk niet daarvoor uitgevonden, maar het helpt wel. Misschien heb je wel eens gezien dat mensen uit de Islam ook een klein kralensnoer in hun hand houden . . . → Lees meer: Tekst familieviering 6 okt

Tekst familieviering 1 sept

Familieviering 1 september 2019

Thema: Kruisteken

Intro

De katholieke kerk bestaat al zo lang dat ze op iedere dag wel iets of iemand kan herdenken. Zo is ook 14 september een speciale dag. Dan wordt herdacht dat in Jeruzalem het echte kruis is teruggevonden waaraan Jezus is gestorven. Het hout van dat kruis is daarna in talloze splinters verdeeld. En deze worden als relikwieën bewaard in kathedralen over de hele wereld.

Maar het allerbelangrijkste overblijfsel van het kruis is wel het gebaar dat we erdoor hebben leren maken: het kruisteken. Dat doe je niet zoals bijvoorbeeld sporters, wanneer ze iets winnen: een klein zwaaiend gebaartje in de lucht. Nee! 

Eerst raak je met je rechterhand je voorhoofd aan, dan het midden van je lichaam ter hoogte van je hart, dan je linker- en tenslotte je rechterschouder. En je zegt erbij: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest –  Amen.

Over dit gebaar en over de betekenis ervan denken we vandaag in het bijzonder na. 

Lezing

Het kruis zoals wij dat kennen werd in de eerste tijd van het christendom niet gebruikt. Zelfs niet als woord. Een ter dood veroordeelde misdadiger werd aan een ‘paal’ gehangen (of aan een ‘hout’). Zo’n paal stond al klaar op de executieplaats.

De veroordeelde moest de dwarsbalk er zelf naar toe dragen. Ter plaatse werd hij daar aan die dwarsbalk met touwen vastgebonden of eraan vastgespijkerd. Twee soldaten hesen hem dan met dwarsbalk en al op de paal. Die paal . . . → Lees meer: Tekst familieviering 1 sept

Mededelingen 6 oktober

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamergesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Projectkoor oecumenische viering

Na de positieve ervaringen bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, wordt er tijdens de oecumenische viering op 27 oktober hier in de Thomaskerk weer gezongen door een projectkoor van mensen uit de Thomaskerk en de Oosterlichtkerk samen. Zingt u mee? We repeteren op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 19:00 uur hier in de Thomaskerk. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen, ook als u er niet alle repetities bij kunt zijn.

Collectes:

6 oktober: wereldmissiedag van de kinderen: Lange tijd mocht je als buitenlander niet in Noordoost-India komen. Vooral het gebied in de Himalaya dat grenst aan China was verboden.  Nu is dat anders. In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Himalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. De tweede collecte deze zondag is om het werk van de zusters en priesters in dit gebied te ondersteunen.

13 oktober: Friersdale: in ons project voor zonnepanelen voor Friersdale is weer een volgende stap gezet.  Afgelopen augustus zijn er 39 zonnepanelen geplaatst op de school die . . . → Lees meer: Mededelingen 6 oktober

De klepel oktober-november

Het parochieblad van onze buurparochie in Laren in weer in te zien.

De klepel oktober-november 2019 [pdf]

Mededelingen 29 september

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamergesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Om de twee jaar starten we samen met Blaricum en Laren met een vormselvoorbereiding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. In oktober gaat een nieuw vormseltraject van start voor het vormsel in juni 2020. Op donderdag 26 september is er een informatieavond voor kinderen en ouders over het vormsel en de weg er naar toe. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De avond is om 19:30 in de pastorie naast de Vituskerk in Blaricum.

Maandag 30 september houdt Cuno Lavaleije een Bijbel-lees-avond in de koffiekamer van de St. Vituskerk te Blaricum. Aanvang van de avond is 20.00 uur. Meer informatie over deze avonden kunt u vinden op het mededelingenbord bij het secretariaat.

Cuno nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn.

Projectkoor oecumenische viering

Na het grote succes bij de interkerkelijke viering met de Roemenen, willen we tijdens de oecumenische viering op 27 oktober weer met een projectkoor zingen. Het koor met mensen uit de Thomaskerk en Oosterlichtkerk oefent op vrijdag 4, 11 en 25 oktober om 20:00 uur hier in de Thomaskerk. Zingt u mee? Ook als u er niet alle drie de repetities bij kunt zijn bent u van harte welkom.

Inschrijven kan hier

Sponsordiner-Spaghettiefeest voor jongerenreis

Op zaterdag 05 oktober in . . . → Lees meer: Mededelingen 29 september

KBO bulletin oktober

Het KBO is een actief bezig voor ouderen. In het KBO bulletin van oktober kan u lezen over activiteiten.

bulletin-oktober-2019Download

Wellicht nodigen de activiteiten van de KBO u uit om lid te worden van de plaatselijke vereniging. In de colofon vindt u de contactmogelijkheden.

Kledinginzameling Albanië Comité verhuisd

Kledinginzameling verhuisd

Het vaste inzameldepot van kleding en hulpgoederen van de Stichting Albanië Comité was sinds jaar en dag Garage Lubbers aan de Ambachtsweg 1. Daar is verandering in gekomen. De inzamel- en opslagruimte is half september verhuisd naar de Fabrieksweg 2, naast het oude pand van de Ireneshop.

Iedere maandagavond staan vrijwilligers van 19.30 tot 20.30 uur klaar om goederen en kleding in ontvangst te nemen.

Mededelingen 22 september

Mededelingen:

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de huiskamergesprekken, die in samenwerking met de Oosterlichtkerk worden georganiseerd bij iemand thuis. We praten met elkaar over de geloofszaken die ons bezighouden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de extra Kontaktpunten, die klaarliggen in de hal.

Vormselvoorbereiding:

Om de twee jaar starten de gezamenlijke parochies Blaricum, Huizen en Laren met een vormselvoorbereiding voor jongeren tussen 12 en 14 jaar. Aanstaande oktober gaan we weer met een nieuwe groep op weg richting het toedienen van het Vormsel in juni 2020.

Je voorbereiden op het vormsel  is samen met andere tieners op ontdekkingstocht gaan. Geloof ontdekken en zien dat het bijzonder is en helemaal niet saai hoeft te zijn. In de vormselvoorbereiding gaan we samen ontdekken wat geloof allemaal kan betekenen. Zo is er een kennismakingsavond, discussieavonden, excursies en gaan we activiteiten ondernemen. Kortom, het is een afwisselende en actieve voorbereidingstijd van één jaar.

Op donderdag 26 september geven we eerst informatie over het Vormsel en de weg daarnaar toe en worden vragen van alle belangstellende en nieuwgierige kinderen en ouders beantwoord. Alle kinderen tussen 12 en 14 jaar die nog niet eerder zijn uitgenodigd krijgen een uitnodigingsbrief. Mocht die brief niet bij jullie op de mat belanden, beschouw deze mededeling dan  als uitnodiging. De informatieavond start om 19:30 uur en wordt gehouden in de pastorie naast de Vituskerk in Blaricum. Mocht je in de tussentijd contact willen dan zijn onze pastores natuurlijk beschikbaar.

Pastor Andrea Geria, Maurice Lagemaat & Cécile de Jong

Kerkproeverij

. . . → Lees meer: Mededelingen 22 september