Kontaktpunten 7 juni

Vieringen 

Drie-eenheid
Drie-eenheid. Een moeilijk begrip? Misschien valt het wel mee. Gaat het niet allemaal over een en dezelfde:De Vader: God die voor ons onbereikbaar is, die we alleen maar kunnen vermoeden. God die ons oneindig liefheeft.De Zoon: God die onze naaste is, mens onder de mensen, God die tastbaar en zichtbaar is. God die ons een originele levensvisie voorleefde.De Geest: God die in ons is, die ons enthousiast maakt en begeestert om het goed te doen. God die ons tot liefdedaden aanspoort om onze wereld te vernieuwen.
Laten we ons niet blindstaren op het begrip drie-eenheid, maar ons openstellen voor waar het echt om gaat: handen en voeten geven aan Gods Blijde Boodschap die tot ons kwam door zijn Zoon Jezus, die ons begeestert en inspireert om Gods rijk van liefde een stukje dichterbij te brengen.

Verder nadenken over het handen en voeten geven van de Blijde Boodschap? Luister en kijk om 11:00 uur naar de viering of kom voor individueel gebed of om een kaarsje aan te steken langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we beperkt gezamenlijke vieringen hebben in de Thomaskerk we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.


De vieringen zijn wekelijks op
Zondag om 11:00 uur
Woensdag om 10:00 uur
Vrijdag om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
De Thomaskerk is in juni open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De vieringen van de pastores vanuit onze kerk en de Vituskerk in Blaricum zijn alleen beperkt toegankelijk. Zie bij ‘Vieringen na 1 juni’.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Hoewel er geen vieringen in de kerk zijn, lopen de vaste kosten gewoon door. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Kaarsen:
De collecte deze week is voor de kaarsen die we gebruiken tijdens de viering. Elke zondag branden er verschillende kaarsen op het altaar. De belangrijkste daarvan is de Paaskaars. Jaarlijks wordt deze met zorg uitgekozen om vervolgens met Pasen gewijd te worden. Deze week vragen we uw bijdrage aan de kosten voor deze kaarsen. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kaarsen. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juni
Vanaf juni zijn er weer vieringen met parochianen toegestaan. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier:. Onze pastores houden in juni één viering per zondag, of in Blaricum, of in Huizen. Op 7 juni en op 21 juni is er om 11 uur een viering met parochianen in Huizen. Vanaf 14 juni kan er ook ter communie worden gegaan. Bij deze vieringen zijn 30 parochianen welkom. U moet daarom reserveren om bij de viering aanwezig te kunnen zijn. Hoe dat moet leest u hieronder. De kerk is in juni op zondag nog steeds tussen 9:30 en 10:30 open om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed.

Vanaf juli zijn er weer vieringen volgens het rooster om 9:30 uur. Dan zijn er ook weer zoveel parochianen welkom in een viering dat we verwachten dat er meestal voldoende plaatsen zijn voor iedereen. Reserveren zal echter nodig blijven.

U kunt niet meer reserveren voor 7 juni en nog niet reserveren voor 21 juni.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 15 uur door aan het secretariaat
Viering 14 juni
Op 14 juni is er om 11 uur een viering vanuit de Vituskerk in Blaricum.Als u bij de viering aanwezig wilt zijn kun u zich opgeven bij het secretariaat in Blaricum, bij voorkeur via email en anders telefonisch (035-53 83 153). Aanmelden kan tot vrijdag 12 uur ‘s middags. Geeft u daarbij uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Misschien kunt u als vrijwilliger worden aangemerkt en telt u niet mee voor het maximum van 30 personen.

Na aanmelding ontvangt een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering 28 juni in Blaricum. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 10:45 aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen een voor een binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we eventueel iemand anders blij maken met uw plek.
Het start weer op
Naast de vieringen die voorzichtig weer opstarten, kunnen ook andere activiteiten weer fysiek plaatsvinden in plaats van via videobellen. Donderdagmiddag was het Parochieel Liturgisch Beraad bij elkaar om te praten over de opstart van de vieringen en alle nieuwe regels die hiervoor gelden. Ook het parochiebestuur vergaderde donderdag voor het eerst sinds maanden weer samen en gebruikte daarvoor de De Goede zaal. Zaterdagavond komt de oudste na-vormselgroep in onze kerk bij elkaar.

Er komt dus weer wat meer leven in de brouwerij. Gelukkig hebben we ruimte in onze kerk om dit te kunnen doen. Wel is het ook hierbij belangrijk om de ruimte te reserveren. Er kunnen niet zomaar meerdere bijeenkomsten tegelijk plaatsvinden en niet alles is al weer mogelijk. Helaas moeten de koren nog langer wachten voordat ze weer kunnen gaan repeteren of zingen tijdens de vieringen. Toch is het heel fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten in de kerk.
Crowdfunding voor betere livestream-vieringen
Sinds kort wordt voor de livestream-vieringen een camera gebruikt en zijn de vieringen te zien via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

Deze aanpassingen hebben ongeveer Є4500 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1650 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Begint het al te wennen? Nee, zeker niet! We zijn maar al te blij als we weer eens een andere stem horen, al is het maar door de telefoon. Corona maakt deel uit van ons leven en dat valt niet mee. We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Hieronder vindt u diverse telefoonnummers die u kunt bellen. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Nieuwe bisschop
Tweede Pinksterdag is onze bisschop Mgr. Punt met emeritaat gegaan. Hij is opgevolgd door Mgr. Hendriks die al sinds 2018 coadjutor was in ons bisdom. U kunt hier een brief van onze nieuwe bisschop lezen. Hij benoemt in zijn brief onder andere vier thema’s voor de toekomst voor ons Christen-zijn en dus voor de kerk in ons bisdom. De brief is zeer de moeite van het lezen waard is. Foto’s van de viering afgelopen maandag waarin de bisschopswisseling plaatsvond kunt u hier bekijken..
Secretariaat gesloten
Van 5 tot en met 12 juni is het secretariaat gesloten.
 
Ter bemoediging
Drie-eenheid
God,
Uw stem
horen wij spreken:
die ons leven volmaakt,
Jezus.

Zoon,
U roept
– tot liefde bereid –
vol van ons leven:
Geest.

Heilige,
U vult,
al onze harten
met de liefde van
Vader.
(Frans den Harder)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.