Kontaktpunten 14 juni

Vieringen 

Ik ben het levend brood
In de evangelielezing zegt Jezus: Ik ben het levend brood. Deze uitspraak komt vlak nadat Jezus een grote menigte had gevoed met 5 broden en 2 vissen. De mensen vragen zich dan af wie Jezus eigenlijk is, wat ze moeten doen om dat te begrijpen. Jezus geeft dan aan dat ze in Hem moeten geloven. Hij zal zorgen dat ze nooit meer honger en dorst hebben.

Jezus vraagt dus om geloof. Dat zegt hij met sterke woorden: We moeten Hem eten en drinken, ofwel tot Hem komen en in Hem blijven. Wie gelooft in Jezus ‘eet’ Hem als het ware. Dat geeft indringend aan, wat geloven is. God helemaal in je opnemen, Hem volledig aanvaarden, helemaal op Hem vertrouwen. Geen half geloof, maar een totaal geloof.

Jezus voedt tot het eeuwige leven. Daarin ligt een belofte en een zegen. Hij is het brood des levens. Ons leven begint bij Hem. Wij zijn vaak geneigd om de volgorde om te draaien. Eerst moet ik zelf mijn leven op orde hebben, dan maak ik tijd voor Christus en het geloof. Maar is het niet juist andersom? Je mag bij Jezus, bij God beginnen, elke keer opnieuw. Ook als je onrustig bent, je leven een chaos is, je hoofd overvol en de wereld bedreigend. Je mag bij Hem beginnen. Elke nieuwe dag. Het geloof is erop gericht om ons weer te laten ademen; Om thuis te komen bij de Vader en in zijn vrede en blijdschap te leven.

Verder nadenken over het geloof als begin? Luister en kijk om 11:00 uur naar de viering of kom voor individueel gebed of om een kaarsje aan te steken langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.


Meer horen of verder nadenken over bidden of het eeuwige leven? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen zijn in juni wekelijks op
Zondag om 11:00 uur
Woensdag om 10:00 uur
Vrijdag om 10:00 uur
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
De Thomaskerk is in juni open open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De vieringen van de pastores vanuit onze kerk en de Vituskerk in Blaricum zijn alleen beperkt toegankelijk. Zie bij ‘Vieringen na 1 juni’.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.

Parochieactiviteiten:
In de afgelopen periode is maar weer gebleken hoe belangrijk onze parochiegemeenschap is. Nu we elkaar niet zagen ontdekten we pas hoe we elkaar missen. Normaal vieren we samen, we komen bijeen in een bijbelleesgroep, in een werkgroep, om de kerk schoon te maken of gewoon om samen koffie te drinken. Op 7 juni konden we voor het eerst weer samenzijn in een viering. Hopelijk kunnen we nu weer beginnen om onze parochie samen verder op te bouwen. Onze parochie maakt veel kosten, ook juist in de afgelopen periode, waarin allerlei extra inspanningen werden gedaan om toch met elkaar in verbinding te kunnen blijven. U kunt uw bijdrage voor deze collecte overmaken naar rekeningnummer naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v parochieactiviteiten. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juni
Vanaf juni zijn er weer vieringen met parochianen toegestaan. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier. Onze pastores houden in juni één viering per zondag, of in Blaricum, of in Huizen. Op 21 juni is er om 11 uur een viering met parochianen in de Thomaskerk in Huizen en op 28 juni om 11 uur in de Vituskerk in Blaricum. Bij deze vieringen zijn 30 parochianen welkom. U moet daarom reserveren om bij de viering aanwezig te kunnen zijn. Hoe dat moet leest u hieronder. De Thomaskerk is in juni op zondag nog steeds tussen 9:30 en 10:30 open om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed.

Vanaf juli zijn er weer vieringen volgens het rooster om 9:30 uur. Dan zijn er ook weer zoveel parochianen welkom in een viering dat we verwachten dat er meestal voldoende plaatsen zijn voor iedereen. Reserveren zal echter nodig blijven.

U kunt niet meer reserveren voor de viering van 14 juni in de Vituskerk in Blaricum.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 15 uur door aan het secretariaat
Viering van 21 juni
Op 21 juni is er om 11 uur een viering vanuit de Thomaskerk in Huizen. Als u daarbij aanwezig wilt zijn kun u zich opgeven bij het secretariaat . Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-5258801) opgeven. Aanmelden kan tot vrijdag 12 uur ‘s middags. Geeft u daarbij uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Misschien kunt u als vrijwilliger worden aangemerkt en telt u niet mee voor het maximum van 30 personen.

Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering van 5 juli in Huizen. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 10:45 aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen een voor een binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u zich dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we eventueel iemand anders blij maken met uw plek.
Viering met parochianen
Eindelijke mocht het weer: een viering met parochianen. Het was nog even wennen met handen schoonmaken, afstand houden en verspreid zitten, maar wat was het ontzettend fijn om weer samen te vieren. Maar ook, wat was het fijn om een viering te houden met bezoekers in plaats van voor een lege kerk. Zingen mag nog niet, maar de cantor had een geniaal idee. Neuriën kan wel. Zo konden de parochianen toch actief deelnemen aan de gezangen. Na afloop werd er gezellig nagepraat onder het genot van een kopje koffie.
Extra camera
Vanwege het succes van de camera hebben we een tweede aangeschaft zodat er nu zowel in Huizen als in Blaricum een camera is. Afgelopen donderdag zijn de camera’s samen met de bedieningsapparatuur geïnstalleerd. Misschien is het u tijdens de livestream op vrijdag al opgevallen. In Blaricum moet nog gekeken worden naar wat de beste plek is, maar voorlopig staat hij op de biechtstoel. Als de definitieve plek bepaald is wordt alles netter geïnstalleerd en worden de kabels ook weggewerkt. In Huizen is de camera, nu hij niet meer vervoerd hoeft te worden, aan het plafond bevestigd. Wel zo veilig. Blaricum en Huizen hebben dus nu beide een eigen camera en eigen bedieningsapparatuur en een gezamenlijke abonnement bij kerkdienstgemist. U kunt de vieringen dus op de vertrouwde plek blijven volgen.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben, zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1650 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Mogelijke verhuur Vituskerk
Het bestuur is in overleg met de Brug, onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen, over het gebruik van de kerk voor vieringen op zondagochtend. De huidige locatie waar de Brug bij elkaar komt is te klein vanwege de nieuwe 1,5 meter regels. Daarom zijn ze op zoek naar een andere plek om bij elkaar te komen. We hopen op korte termijn een overeenkomst te sluiten waardoor de Vituskerk, in afwachting van een definitieve bestemming, toch tijdelijk gebruikt wordt.
Ter bemoediging
Brood in de handen van God
Van bloem moet gij twaalf broden bakken, elk van twee issaron. Die moet gij in twee rijen van zes voor de Eeuwige op de tafel van zuiver goud leggen. (Lev. 24, 5-6)

Op een dag lag een rijke bakker te slapen in de synagoge. Op dat moment werd Leviticus 24, 5-6 gelezen, waarin de kinderen van Israël gevraagd wordt om twaalf broden op het altaar te leggen.
De bakker dacht dat God persoonlijk tot hem had gesproken. Hij haalde twaalf broden die hij achter het gordijn bij de Bijbelrollen verstopte.
Hij was nog maar net weg of de schoonmaker van de synagoge kwam het heiligdom binnen. Hij bad: ‘0 Heer, ik ben zo arm. Mijn gezin lijdt honger. We zullen sterven tenzij U een wonder verricht.’ Na zijn gebed ging hij aan het werk en vond de broden. ‘Een wonder!’, riep hij uit.
Het tafereel herhaalde zich een paar jaar lang. Totdat de rabbi op een dag toevallig zag wat zich afspeelde. Toen de waarheid boven tafel kwam, waren de bakker en de schoonmaker teleurgesteld dat God geen deel uitmaakte van hun leven.
Maar de rabbi zei: ‘Kijk naar jullie handen. Het zijn de handen van God, die brood ontvangt en het uitdeelt.’
(Book of Miracles)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.