Kontaktpunten 21 juni

Vieringen 

Wees niet bang
Wees niet bang, zegt Jezus in de evangelielezing tegen zijn apostelen. Waarom? Omdat God voor ons allemaal zorgt, ook voor de mens die zich net zo onbelangrijk voelt als een mus of net zo nietig als een hoofdhaar dat uitvalt.

Maar wat levert die zorg van God ons op? Die mus sterft nog steeds en het hoofdhaar blijft uitvallen. God voorkomt niet de misère, aftakeling of ongeluk. Waar zorgt God dan wel voor?

Wij hechten veel belang aan die uiterlijke zaken als ons huis, onze auto, ons werk, de vakantie of onze fysieke gesteldheid. Allemaal belangrijke aspecten van ons leven. Maar wil Jezus zijn leerlingen en ook ons er hier niet aan herinneren dat er meer is dan deze fysieke en materiële zaken, namelijk onze ziel? De ziel is onze verbinding met God. Zo bereikt God ons met zijn liefde. Zo beïnvloedt hij de manier waarop wij omgaan met alles wat ons overkomt, hoe we het ervaren en verwerken.

Bij alles wat we tegenkomen kunnen we ervoor kiezen om in plaats van verbitterd, opstandig en haatdragend te reageren, vergevingsgezind te zijn en open naar anderen, dankbaar voor wat er wel is. Zou dat niet de manier zijn waarop God zorg voor ons heeft? Niet door ons te behoeden voor onheil en verdriet, maar door ons kracht te geven en te bezielen om te kiezen voor wat nog wel kan en samen met anderen en vol liefde verder te gaan.

Verder nadenken over Gods zorg voor ons? Luister en kijk om 11:00 uur thuis naar de livestream of kom voor een moment van overdenking langs in de Thomaskerk tussen 9:30 en 10:30 uur.
Vieringen van onze pastores via de livestream
Ook al kunnen we weer gezamenlijke vieringen hebben, we blijven de vieringen uitzenden via een livestream. Hoewel we fysiek dan niet bij elkaar zijn, zijn we wel met elkaar verbonden en kunnen we digitaal een viering met onze eigen pastores en mede-parochianen bijwonen. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen in juni zijn
Zondag om 11:00 uur
Woensdag om 10:00 uur
Vrijdag om 10:00 uur
De vieringen vanaf juli zijn:
Zondag om 9:30 vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk
Woensdag om 10:00 vanuit de Vituskerk
Vrijdag om 10:00 vanuit de Vituskerk
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Openingstijden Thomaskerk
De Thomaskerk is in juni open op zondag van 9:30 tot 10:30 uur om een kaarsje aan te steken en voor individueel gebed. De vieringen van de pastores vanuit onze kerk en de Vituskerk in Blaricum zijn alleen beperkt toegankelijk. Zie bij ‘Viering 28 juni.

In juli zijn er op zondag weer wekelijks vieringen volgens het rooster om 9:30 uur vanuit de Thomaskerk. Zie bij ‘Vieringen na 1 juli’.
Collectes
Eigen kerk

Nu onze vieringen digitaal zijn en u misschien niet meer in de kerk komt, hopen we dat u het collectegeld dat u normaal geeft tijdens de vieringen aan ons wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v collectegeld. Ook nu er beperkt vieringen in de kerk zijn lopen de vaste kosten gewoon door. Sterker nog, we maken extra kosten om de vieringen volgens de nieuwe regels te houden. We danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage

Friersdale
De Corona uitbraak heeft grote gevolgen voor de arme bevolking in Friersdale. Na een hele tijd gesloten te zijn geweest begint de school in Frierdale weer op te starten.
De examenjaren gaan sinds deze week weer naar school en de bedoeling is dat de andere leerlingen in juli en augustus weer naar school kunnen komen. Een hele opgave want ook in Zuid-Afrika en Friersdale gelden daarvoor strikte voorwaarden (zie plaatje). Naast onderwijs zorgt de school er ook voor dat de kinderen in ieder geval één goede maaltijd per dag krijgen. Juist in deze moeilijke tijden kunnen ze onze financiële steun goed gebruiken. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v Friersdale. Heel hartelijk dank.
Nieuws uit de parochie 
Vieringen na 1 juli
Vanaf juli zijn er weer vieringen met maximaal 100 parochianen toegestaan. Er zullen dan weer wekelijks op zondag om 9:30 uur vieringen volgens het rooster plaatsvinden. Ook de 1e vrijdagvieringen starten weer op. Daaraan zijn strikte regels verbonden. U leest deze hier. Hoewel we verwachten dat er dan voldoende plaats in de kerk is voor iedereen, is het nog steeds nodig om te reserveren. We houden bij wie er elke viering aanwezig is om de mogelijkheid te hebben bezoekers te benaderen mocht er toch iemand in de viering zijn geweest met corona. Vanaf 28 juni kunt u reserveren voor vieringen in juli. In de volgende Kontaktpunten leest u hierover meer.

U kunt niet meer reserveren voor de viering van 21 juni om 11 uur in de Thomaskerk.

Er is geen intentieboek aanwezig tijdens de vieringen. Heeft u een intentie geef dit dan uiterlijk vrijdag 12 uur door aan het secretariaat.
Viering van 28 juni
Op 28 juni is er om 11 uur een viering vanuit de Vituskerk in Blaricum. Als u daarbij aanwezig wilt zijn kun u zich opgeven bij het secretariaat in Blaricum  (reserverenvitusblaricum@gmail.com). Hebt u geen email, dan kunt u zich telefonisch (035-53 83 153) opgeven. Aanmelden kan tot vrijdag 12 uur ‘s middags. Geeft u daarbij uw naam op en het aantal personen uit uw huishouden dat naar de viering wil komen. Wilt u personen uit meerdere huishoudens opgeven, geeft u dan per huishouden een naam en een aantal door.

Hebt u een EHBO-diploma of bent u BHV-er en wilt u komen, geef dit dan ook aan. Misschien kunt u als vrijwilliger worden aangemerkt en telt u niet mee voor het maximum van 30 personen.

Na aanmelding ontvangt u een mail waarin aangegeven wordt of u een plaats toegewezen hebt gekregen. Is het maximale aantal bezoekers van 30 personen bereikt, dan komt u op de wachtlijst en als u dat wenst staat u bovenaan de lijst voor de viering van 5 juli in Blaricum. Mag u naar de viering komen, probeer dan rond 10:45 aanwezig te zijn. Het kost extra tijd om iedereen een voor een binnen te laten, handen te laten wassen en een plek aan te wijzen en we willen wel graag op tijd beginnen.

Mocht u gereserveerd hebben en gedurende de week ziek worden, koorts- of verkoudheidsklachten krijgen of om een andere reden toch niet kunnen komen, meldt u zich dan ook weer af bij het secretariaat. Dan kunnen we eventueel iemand anders blij maken met uw plek.
Crowdfunding voor de livestream-vieringen
Nu we in zowel Huizen als Blaricum een camera hebben,zijn vieringen uit beide kerken goed te zien via een livestream via Kerkdienstgemist.nl. Op deze manier kan iedereen, ook bijvoorbeeld zieken die zich met de parochie verbonden voelen, onze vieringen, maar eventueel ook begrafenisvieringen, live bijwonen. 

De kosten voor de twee camera’s met bedieningsapparatuur voor beide parochies, zijn echter een flinke kostenpost, zeker nu in deze periode. Daarom hopen we van harte dat u ons (extra) wilt steunen bij deze aankopen. De aanpassingen hebben ongeveer Є9000 gekost. Om dit te bekostigen zijn we zowel in Huizen als in Blaricum begonnen met een crowdfundingactie. Tot nu toe hebben we al Є1950 aan bijdragen hiervoor binnengekregen. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v kerkTV.
Wilt u een praatje maken
Juist nu alles weer aan het opstarten is, bent u misschien onzeker, of voelt u zich alleen. Is het wel veilig om weer op bezoek te gaan en bij wie dan en hoe? We missen elkaar in de kerk, bij de koffie en gewoon op de doordeweekse dagen. Ook nu zitten we voor u klaar achter de telefoon. Bel ons op een van de telefoonnummers hieronder. We kunnen waarschijnlijk uw problemen niet oplossen, maar we kunnen wél met u meedenken en een luisterend oor bieden.
U kunt bellen met tussen 10.00 en 22.00 uur metPastor Andrea Geria 06 26 78 86 05Diaken Mikel Palic 06 12 19 04 84Cuno Lavaleije 06 24 69 94 85Carla Schaap 0616 44 51 62Hanneke Henrichs 06 21 66 43 70
Misschien is er wel iemand, waarvan u denkt: Hij of zij zit alleen. Misschien zou die wel eens willen praten met iemand. Laat het ons weten. Dan worden ze gebeld.
Bericht uit Hospice Huizen
Hoe gaat het met het hospice in deze bijzondere tijd? Dat is een vraag die we vaak horen, daarom willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u daarover te informeren.
Ook in het hospice hebben we te maken met de maatregelen die zijn ingevoerd ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus. Voor het hospice betekent dat ten eerste dat we minder vrijwilligers inzetten dan gebruikelijk en daarnaast dat er geen samenkomsten zijn in de algemene ruimtes. Gelukkig kunnen we wel bezoek toelaten op de gastenkamers in het hospice, al zijn daar wel enkele regels aan verbonden: alleen directe naasten komen op bezoek, er komen maximaal 4 personen tegelijk en we houden 1,5 meter afstand van elkaar. Op deze manier kunnen gasten en hun naasten toch bij elkaar zijn in een zo veilig mogelijke omgeving.

Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven. Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de Stichting Hospice Huizen door ons financieel te steunen. Wij stellen uw donatie zeer op prijs. U kunt een eenmalige gift overmaken naar NL32 RABO 031 11 49 677 ten name van Stichting Vrienden van Hospice Huizen. U kunt ook vaste donateur of vriend van Stichting Hospice Huizen worden door jaarlijks een bijdrage te doneren. U bepaalt zelf de hoogte van uw bijdrage. Meer informatie vind u op de website.
Vaderdag in Wereldwinkel Huizen
Zondag 21 juni is het Vaderdag. Gelukkig is de Wereldwinkel weer open voor de verkoop van originele vaderdagcadeautjes zoals: mooie bronzen beeldjes uit Burkina Faso, prachtige kleurrijke potten uit Mexico, doppers, (h)eerlijke Tony Chocolonely, leuke boekjes en een prachtige houten motorfiets. Om ruimte te maken voor nieuwe spullen zijn een aantal planken gevuld met mooie artikelen met 20% korting. Daar staat misschien ook iets leuks bij voor vader. Ook zijn er mondkapjes, tweezijdig te gebruiken en wasbaar.

Door het kopen van een cadeau helpt u de vaders (en moeders) die deze producten maken, om een bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen. Op deze manier wordt Vaderdag extra feestelijk. Wereldwinkel Huizen, Kerkstraat 66, 1271 RM Huizen. Geopend op maandag: 13:30 – 17:00 uur, dinsdag t/m zaterdag: 10:00 – 17:00 uur. Meer informatie vind u op de website.
Ter bemoediging
Het stormt in mijn hoofd.
Ik kan er niet van slapen.
Al uren ben ik bezig
gedachten op te rapen.
Zoekend naar de juiste plek
lig ik maar te malen,
waardoor ik onbewust
het proces steeds blijf herhalen.
Onrustig wacht ik
tot de wind gaat liggen
en de storm verdwijnt.
Pas dan ontdek ik dat het licht is
en de zon allang weer schijnt.
(brievenbusgeluk)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meld u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.