Kontaktpunten 22 mei

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Handelingen 15, 1-2.22-29, Openbaringen 21, 10-14.22-23, Johannes 14, 23-29 
In dit weekend lezen we in de eerste lezing dat er in Antiochië onenigheid ontstaat over de vraag of de heidenen ook besneden moeten worden om gered te worden. De eerste Joodse christenen voelden zich nog volledig joods en gedroegen zich ook als zodanig. Ze deden aan besnijdenis en bezochten de tempel en synagoge. Daardoor ontstonden er problemen toen er ook heidenen Christen werden. Want het huis van een heiden betreden of met hen eten, maakte Joden onrein. De ruzie wordt voorgelegd aan de gemeente in Jeruzalem De gemeente in Jeruzalem zendt een brief terug naar Antiochië. In die brief staat te lezen dat de heilige Geest en de gemeente in Jeruzalem hebben besloten dat de heidenen zich enkel moeten houden aan de strikt noodzakelijke wetten namelijk onthouding van verontreiniging door afgoden, ontucht, verstikt vlees en bloed.

Het is nog wel geen Pinksteren, maar toch werpt dat feest dit weekend al zijn schaduw vooruit. Pinksteren is wel het minst bekende van de grote christelijke feesten. Pinksteren gaat over de Heilige Geest, maar of het daarmee duidelijk is?  
De eerste lezing is een verhaal over de Heilige Geest, over het werk dat Hij onder ons doet. In het hooglopend conflict over het onderhouden van de wetten besluiten de apostelen dat als mensen in Jezus geloven, dat dat Gods werk is, ook als zij geen Joden zijn. Daarom leggen ze de Wet niet langer op aan mensen die daar niet vertrouwd mee zijn maar die wel door God aanvaard zijn omdat ze in Jezus geloven. Niet-Joden hoeven de Wet niet te onderhouden behalve in wat het sociale contact belemmert. Dit zorgt er voor dat Joden en niet-Joden samen aan tafel kunnen. Als je vervult bent van de heilige Geest lukt het om zo een conflict op te lossen.

Conflicten en meningsverschillen zijn er altijd. Tussen mensen individueel, maar ook tussen groepen, buiten maar ook binnen de Kerk. Als wij meer willen weten van de Heilige Geest  herinneren we ons dan de verhalen over hoe wij alles op alles hebben gezet om elkaar vast te houden en een gemeenschap te blijven vormen met elkaar door al die verschillen heen. Eenvoudig is dat niet. Wij kunnen conflicten uitspreken, maar dat lukt alleen goed als wij ook werkelijk weer tot elkaar willen komen of bij elkaar willen blijven. Dan kunnen ook wij elkaar verhalen vertellen over hoe de Heilige Geest bij ons werkt!

Verder nadenken over de omgang met elkaar? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 22 mei 9:30 uur 1e communieviering / eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zaterdag 28 mei 19:00 uur Woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 29 mei 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 29 mei 12:40 uur peuter- en kleuterviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Vrijdag 3 juni 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 5 juni 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria  
Intenties
Uw kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 22 mei
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Solidariteitsfonds:In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies  kunnen vaak financieel niet gelijk op eigen benen staan. Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Solidariteitsfonds 
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op twee plekken nog anderhalve meter afstand aan. Deze gebieden zijn aangeven met groene anderhalve meter kaartjesen rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand maar maken een gebaar naar elkaar en de collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen.
Nieuws uit de parochie
1e Communie
Komende zondag 22 mei doen in de viering van 9:30 uur maar liefst 12 kinderen uit Blaricum en Huizen hun Eerste Heilige Communie: Angela al Shangul, David Chlipata, Eva Eijpe, Fien Krens, Maivi Ehlert, Mark Sate, Olivia Schipper, Roosmarie Abrani, Sara Koot, Skyerah de Jong, Sophia Glaasker, Yousif Abrani. Natuurlijk staat in deze familieviering dit feest centraal. Het thema is daarom: Hoezo eerste communie op je 7e jaar? Het belooft een hele drukke viering te worden met veel familie van de communicantjes. We wensen de communicantjes een hele fijne viering en een hele gezellige dag. 
Zaterdagavondviering
Zaterdag 28 mei om 19:00 uur is er een sfeervolle woord- en gebedsviering. Tijdens deze maandelijkse viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. Deze laatste zondag na Pasen is ook de zondag vlak vóór Pinksteren. We lezen een stuk uit het gebed van Jezus vlak vóór hij aan zijn lijdensweg en doodstrijd begon. Hij bidt dat allen die in Hem zullen gaan geloven één mogen zijn, zoals hij één is met zijn Vader. Eenheid moet onze identiteit zijn. Hoe kan dit lukken? U bent van harte welkom. 
Peuter- en kleuter viering
Speciaal voor de allerkleinsten en hun gezinnen is er weer een peuter- en kleuterviering op zondag 29 mei om 12:40 uur. De kinderen en hun ouders mogen voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden
kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en samen spelen we het verhaal na. De viering is een week voor Pinksteren en dat is dan ook het thema van de viering. Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Iedereen is van harte welkom! Leuk om een keer de sfeer te proeven. De viering duurt ongeveer 20 minuten
Vervanging parochiebijeenkomst
De halfjaarlijkse parochiebijeenkomst is standaard op de vierde donderdag van mei. Dat valt dit jaar op Hemelvaartsdag. De bijeenkomst gaat mede daarom niet door, maar wordt vervangen door Tafelen met Thomas op 9 juni.
Tafelen met Thomas
Op donderdag 9 juni vindt de eerste uitgestelde activiteit van de feestweek plaats. Vanaf 18:00 uur bent u welkom in de Thomaskerk voor “Tafelen met Thomas”, een gezellige maaltijd met een goed gesprek. Vanaf 18:30 uur beginnen we echt. We willen nadenken en praten over hoe wij ons samenzijn zien. Jezus getuigt van zichzelf: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald” (Joh. 6,51). In deze ene zin ligt het mysterie van de Eucharistie besloten. Het is èn een manifestatie van Gods aanwezigheid èn het is een vriendschapsmaaltijd. De avond zal worden ingeleid door Cuno Lavaleije. Hoe denkt u dat we in de toekomst dit mysterie zullen vieren? Vanwege de beperkte ruimte om te eten in de Thomaskerk vragen we u om u aan te melden bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069).
Bezoekgroep de Marke
Enkele parochianen bezoeken regelmatig de Rooms-katholieke bewoners van de Marke. Ook helpen zij bij de eucharistievieringen op de 2e vrijdagochtend van de maand. Zij halen dan de bewoners die de viering bijwonen op vanaf hun kamer en brengen ze na de viering weer terug. De huidige vrijwilligers worden een dagje ouder en zijn op zoek naar vers bloed. Wilt u meehelpen bij de vieringen en het bezoekwerk? Neem dan contact op met een van de pastores of met het secretariaat(secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069).
Het Kevelearkoor
Het Kevelaer projectkoor wordt weer opgestart! Voor velen bekend van voorgaande jaren, voor sommigen nieuw. Een mooie gelegenheid om de bedevaart naar Kevelaer op een extra zinvolle manier te beleven en anderen te laten genieten van prachtige koorzang. De eendaagse bedevaart wordt gehouden op maandag 25 juli. Wie zoeken wij? Sopranen, alten, tenoren, bassen die bereid zijn om tijdens een aantal repetities op zaterdagmiddag het repertoire in te studeren om zo samen een prachtig geheel te vormen. De datums van deze repetities zijn op zaterdagen 2 juli in de St. Vituskerk te Blaricum en 9 juli in de St. Jozefkerk te Hooglanderveen, telkens om 14.00u. Wat zingen wij? De meerstemmige Missa brevis van Gounod staat weer op het programma, verder de bekende gezangen uit het lof, zoals Tantum Ergo, Adoro Te enz. Dit alles aangevuld met specifieke koorzang, processieliederen en samenzang uit GvL. De muzikale leiding berust bij dirigent Bas Groenewoud met Hans Rikkert de Koe aan het orgel. Ben je ook enthousiast om mee te zingen of ken je iemand die misschien nieuw is maar wel interesse heeft? Mail dan naar hphschouten@gmail.comMet zanggroeten van Henri Schouten. 06-53700477
Op weg naar Santiago de Compostella
Marion en Kate hebben een nieuwe mijlpaal bereikt. Ze zijn over de Pyreneeën naar Spanje gelopen. Een tocht waar ze toch wel tegenop zagen. Ze vertrokken heel vroeg, rond kwart over 6, zoals wel vaker de laatste tijd. Zo proberen ze de ergste hitte te ontlopen. Het was ook een zware tocht. Ruim 24 km met zo’n 1200 m stijgen en 500 m dalen. Het was uiteindelijk echt een prachtige route: de uitzichten, de bloemen, de vogels (rode wouw die vlak voor ze vloog en zelfs even vlakbij landde). Door de hoogte viel de hitte gelukkig mee.
Podcast Titus Brandsma
Op 15 mei, de dag van de heiligverklaring van Titus Brandsma, lanceerde KRO-NCRV de nieuwe 5-delige podcast-dramaserie Titus: een reis langs een leven, dat zich richt op de laatste maanden uit het leven van Titus Brandsma. Behalve priester en hoogleraar was hij journalist. Een pleitbezorger voor het vrije woord en fanatiek criticus van het nazisme.

In 1942 werd hij opgepakt en een paar maanden later vermoord in Dachau. In de podcast gaat een hedendaagse journalist, gespeeld door Sinan Can, op zoek naar wat Titus bewoog. Titus wordt gespeeld door Huub Stapel; daarnaast zijn andere rollen weggelegd voor: Alfred van den Heuvel, Roos Schlikker, Robin van den Heuvel, Thomas Cammaert, Vajèn van den Bosch en anderen. Geschreven en geregisseerd door Dick van den Heuvel. U kunt de podcasts luisteren via www.nporadio5.nl/podcasts/titus-een-reis-langs-een-leven.
Gebed voor de Oekraïne

Bescherm
Vader,
Bescherm ons
Niet “hen”
Want “hen”, dat zou een ander zijn
Maar ons
Want wat een ander raakt,
Raakt ons ook
Niet ver van ons bed
Maar tot aan ons bed

Vader,
Bescherm ons
Ons allemaal
De wij die angstig is
De wij die redt wat er te redden valt
De wij die vlucht
De wij die verscheurd is
De wij die weent
De wij die niet begrijpen kan
De wij die om hulp vraagt
Hoor onze roep,
Van ons allemaal,
Want wat een ander raakt,
Raakt ons ook
Help ons, Vader
En bescherm ons
Allemaal
Amen
(wwwpastoralezorg.be
Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
Op zaterdag 28 mei 2022 vindt vanuit de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren een internationale online gebedsdag ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, plaats. Mgr. Jan Hendriks zal in het heilig Misoffer voorgaan en Mgr. J.M. Punt, emeritus bisschop, zal concelebreren. De gebedsdag via livestream brengt ook voordelen met zich mee. Door de simultane vertaling in tien talen in onder andere het Nederlands, Engels, Pools, Russisch, en Arabisch, kunnen veel meer gelovigen meeleven. Het programma dat duurt van 9:00 uur tot 17:00 uur omvat onder andere een voordracht door pater Paul Maria Sigl en Eucharistische aanbidding en rozenkrans. Meer informatie vindt u via www.ims-cms.net/pub/27228/prayerday/.
Stripverhaal Martelaren van Gorcum
Vanuit de Vituskerk is een kleine altaarsteen naar de Thomaskerk gekomen. Deze altaarsteen werd gebruikt bij buitendiensten van jongerengroepen. In deze altaarsteen zit een reliek van de Martelaren van Gorcum. Er is een stripverhaal ‘De Tijdelijke Dood’ gemaakt over de gebeurtenissen in 1572 die leidden tot de dood van de Martelaren van Gorcum. Het door Geert de Sutter getekende stripverhaal is voor het eerst online voor een breed publiek beschikbaar. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken, die wij kennen als de Martelaren van Gorcum, hun leven gaven. Het stripverhaal kan als pdf worden gedownload via www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5116&t=Stripverhaal+Martelaren+van+Gorcum.
Let op: het is een groot bestand (38MB).
Ter bemoediging

Er zijn in de wereld vele soorten mensen:
grote en kleine, mannen en vrouwen, zwarte en blanke,
rijke en arme, machtige en machteloze.
Al deze mensen wonen onder eenzelfde zon
en in een zelfde dorp dat aarde heet.

Toch worden deze mensen niet allemaal gelijk behandeld.
In de grote wereld wordt de waarde van een mens
meestal bepaald door de waarde van zijn bankrekening,
door zijn titel, zijn stand of rang.
Een arme, die economisch niet meetelt,
een zieke, die op een eiland geraakt,
een werkloze, die geen werk vindt,
een machteloze die zich nergens kan doen gelden.
Voor deze mensen heeft de grote wereld geen aandacht.

Toch zijn arme, zieke, kleine en machteloze mensen soms echte parels.
Ze hebben ons veel te bieden en ook veel te leren.
Wij kunnen elkaar niet missen, we hebben elkaar nodig.
Maar te veel mensen kruipen weg als men hen nodig heeft
en komen slechts tevoorschijn als er geld zichtbaar wordt.

Een goed mens is zoals de zon, sympathiek voor iedereen
en hij maakt geen onderscheid zoals de zon geen onderscheid maakt.
(www.kuleuven.be)