Kontaktpunten 29 mei

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Handelingen 7, 55-60, Openbaringen 22, 12-14.16-17.20, Johannes 17, 20-26 
Dit weekend lezen we over Stefanus. Hij is één van de zeven diakens die door de apostelen worden aangesteld om in de jonge Christelijke gemeenschap de zorg voor armen in goede banen te leiden. Hij staat bekend als een man vol geloof en kracht. Hij verricht wonderen. Wat hij vervolgens meemaakt heeft een opmerkelijke overeenkomst met het lijden en sterven van Jezus. Hij komt in conflict met vooraanstaande Joden. Deze beschuldigen valselijk en brengen hem voor het Sanhedrin, het Joodse gerechtshof. De lezing van vandaag  begint aan het einde van het verweer van Stefanus in het Sanhedrin. Hij staart naar de hemel en roept uit dat hij Jezus ziet staan aan Gods rechterhand. Zijn toehoorders stormen daarna op hem af en slepen hem buiten de poort en stenigen hem. Stefanus bidt: “Heer Jezus, ontvang mijn Geest.” en even later “Heer, reken hun deze zonde niet aan.” Daarna sterft hij.

Heeft Stefanus zijn veroordeling zelf uitgelokt? Hij schopt tegen veel heilige huisjes.  Hij kan niet anders want hij is vervuld van Gods Geest, de Geest van waarheid en vrijheid. Als Stefanus dan zijn ogen omhoog slaat en zegt: ‘Ik zie de hemel open en Jezus aan Gods rechterhand’, dan is dat voor zijn tegenstanders de druppel die de emmer doet overlopen, maar voor Stefanus is dit het hoogtepunt van zijn getuigenis. Hij ziet zijn Heer. En weet zich vrij om te zeggen wat er gezegd moet worden. Hij verlangt ernaar om van de Heer te spreken en Hem te volgen, wat het ook kost. Zulke getuigenissen kennen we van meer mensen. Mensen die de dood in de ogen kijken en toch de moed niet verliezen. Mensen die de Heer volgen, wat het hen ook kost zoals de onlangs heilig verklaarde Titus Brandsma.

Over een week vieren we Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Kijk wat die Geest met Stefanus doet! Hij geeft hem wijsheid en vrijmoedigheid. Om van de waarheid te getuigen. Om angst te overwinnen. Ook vandaag werkt de heilige Geest. Laat je door die Geest meenemen naar Jezus. Om elke dag te leven in geloof, hoop en liefde. Om te leven in vrede met God en gericht op vrede met mensen.

Verder voorbereiden op Pinksteren? Kom dan zaterdag om 19:00 uur en/of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zaterdag 28 mei 19:00 uur Woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 29 mei 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 29 mei 12:40 uur peuter- en kleuterviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Vrijdag 3 juni 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 5 juni 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zondag 12 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Intenties
Uw kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 29 mei
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Pakistan:In de jaren “90 hebben Alie Cobelens, Joop Wijfjes en Ronald van Dijk als lid van de MOV-groep een bezoek gebracht aan Pakistan. Daar hebben ze Tasawar Gill ontmoet, die tegenwoordig via de stichting STAR, kinderen onderwijs aanbiedt op zomerkampen en daarnaast allerlei activiteiten ontplooit om de verstandhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen te verbeteren. Elk jaar geeft de parochie een bijdrage aan deze activiteiten. U kunt uw bijdrage voor STAR overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Pakistan 
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zaterdag om 19:00 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op twee plekken nog anderhalve meter afstand aan. Deze gebieden zijn aangeven met groene anderhalve meter kaartjesen rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand maar maken een gebaar naar elkaar en de collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen.
Nieuws uit de parochie
Zaterdagavondviering
Zaterdag 28 mei om 19:00 uur is er een sfeervolle woord- en gebedsviering. Tijdens deze maandelijkse viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. Deze laatste zondag na Pasen is ook de zondag vlak vóór Pinksteren. We lezen een stuk uit het gebed van Jezus vlak vóór hij aan zijn lijdensweg en doodstrijd begon. Hij bidt dat allen die in Hem zullen gaan geloven één mogen zijn, zoals hij één is met zijn Vader. Eenheid moet onze identiteit zijn. Hoe kan dit lukken? U bent van harte welkom. 
Peuter- en kleuter viering
Speciaal voor de allerkleinsten en hun gezinnen is er weer een peuter- en kleuterviering op zondag 29 mei om 12:40 uur. De kinderen en hun ouders mogen voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden
kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en samen spelen we het verhaal na. De viering is een week voor Pinksteren en dat is dan ook het thema van de viering. Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Iedereen is van harte welkom! Leuk om een keer de sfeer te proeven. De viering duurt ongeveer 20 minuten
Eerste vrijdagviering
Het is al weer een aantal jaren geleden dat wij in de kerk in Huizen voor het laatst Hemelvaartsdag gevierd hebben. Vanwege het geringe  aantal bezoekers kwam daar een einde aan. Dit was aanleiding om, na Hemelvaart en in de aanloop naar Pinksteren, tijdens de eerste vrijdagviering stil te staan bij de Hemelvaart van de Heer. Hemelvaartsdag, een dag waarop wij het niet kunnen laten naar de hemel te staren. En wij doen dat niet tevergeefs, want wij worden toegerust met kracht van boven. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wij komen samen om een stap verder te zetten op onze weg van geloof. Wees welkom op vrijdag 3 juni 2022 om 10.15 uur
Laatste kans: tafelen met Thomas
Op donderdag 9 juni gaan we gezamenlijk eten. U kunt zich tot en met dit weekend aanmelden. Deze uitgestelde activiteit van de feestweek vanwege het 40-jarig bestaan van de Thomaskerk is voor parochianen gratis toegankelijk. Vanaf 18:00 uur bent u welkom in de Thomaskerk voor “Tafelen met Thomas”, een gezellige maaltijd met een goed gesprek. Vanaf 18:30 uur beginnen we echt. We willen nadenken en praten over hoe wij ons samenzijn zien. Jezus getuigt van zichzelf: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald” (Joh. 6,51). In deze ene zin ligt het mysterie van de Eucharistie besloten. Het is èn een manifestatie van Gods aanwezigheid èn het is een vriendschapsmaaltijd. De avond zal worden ingeleid door Cuno Lavaleije. Hoe denkt u dat we in de toekomst dit mysterie zullen vieren? Vanwege de beperkte ruimte om te eten in de Thomaskerk vragen we u om u aan te melden bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069).
Bezoekgroep de Marke
Enkele parochianen bezoeken regelmatig de Rooms-katholieke bewoners van de Marke. Ook helpen zij bij de eucharistievieringen op de 2e vrijdagochtend van de maand. Zij halen dan de bewoners die de viering bijwonen op vanaf hun kamer en brengen ze na de viering weer terug. De huidige vrijwilligers worden een dagje ouder en zijn op zoek naar vers bloed. Wilt u meehelpen bij de vieringen en het bezoekwerk? Neem dan contact op met een van de pastores of met het secretariaat(secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069).
Terugblik 1e communievieringAfgelopen zondag 22 mei was de eerste communieviering met 12 communicantjes uit Blaricum en Huizen. Het was een drukke viering die voor de eerste communicantjes (en hun ouders!) best spannend was. Ze moesten allemaal antwoord geven op een vraag van pastor Andrea. Gelukkig waren de vragen niet moeilijk: Wat heb je vanochtend gegeten? Rijst en melk. Vind je het spannend? Ja. Wat doe je van te voren als iemand op bezoek komt? Dan koop je wat. Wat doe je als ze komen? Ze een hand geven, samen spelen, eten en drinken geven. Wat gebeurt er als je niets geeft? Dan voelen ze zich niet welkom. Dan gaan ze weg.

De evangelielezing ging over Jezus die als voorbereiding op het Paasfeest twee leerlingen vooruit stuurt om de maaltijd voor te bereiden. Pastor Andrea vertelt dat we de eerste communie vieren en dat samen hebben voorbereid tijdens de bijeenkomsten, door de kerk te versieren. De communicantjes zijn mooi gekleed. Ze hebben zich voorbereid net als Jezus. Jezus komt bij iedereen die mee viert wonen. In de kerk is iedereen altijd welkom. Een bijzonder moment in de viering was het lied dat de 1e communicantjes zongen begeleid door pastor Andrea en papa Martijn op gitaar. Voor het altaar zongen ze vol vuur het lied “Dank u voor deze nieuwe morgen”. Het was een dag om dankbaar voor te zijn.
Op weg naar Santiago de Compostella
Het wandelen door Spanje is voor Marion en Kate weer een heel nieuwe ervaring. Het is veel drukker op dit laatste gedeelte. Het is echt een beetje vierdaagse-achtig. Alles is helemaal uitgezet, de paden zijn zoveel mogelijk geplaveid en ook de drinkposten en overnachtingen worden allemaal zo’n beetje voorgekauwd. Ze lopen zelden alleen. Het is ook best moeilijk om onderweg goede gesprekken te hebben over waarom je dit doet, wat je inspireert etc. Vaak blijft het bij: waar kom je vandaan, hoeveel kilometer loop je en hoeveel blaren heb je.
Interkerkelijke gebedsviering voor Oekraïne
Zondag 12 juni om 19:00 uur is er in de Meentkerk een interkerkelijke gebedsviering voor Oekraïne. Ook Oekraïners die in Huizen worden opgevangen werken mee aan de viering, waaronder de Oekraïners die gehuisvest zijn tegenover de Meentkerk. Dit zijn voornamelijk lichamelijk gehandicapte Oekraïners met hun begeleiders. Onze eigen pastores zijn eveneens betrokken bij deze viering. U bent van harte welkom bij deze viering die ongeveer een uur zal duren.
Fietstocht/tuinfeest pastorietuin Blaricum
Op zondag 3 juli is in Blaricum het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht en warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum, Huizen en Laren. Achter in de kerk kunt u meer informatie en de inschrijfformulieren vinden. Aanmelden kan ook per e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.
Bedevaart Kevelaer
Dit jaar is er op maandag 25 juli een eendaagse bedevaart naar Kevelaer, net over de grens in Duitsland. Het is nog niet bekend hoe laat de bussen vertrekken. De intochtprocessie in Kevelaer is om 11.00 uur. Aansluitend is er een plechtige Hoogmis. Als u mee wilt gaan kunt u zich aanmelden bij Irene Limburg-Bons, telefoonnummer 035-5311707. Meer informatie leest u op het affiche van Kevelaer dat in de hal van de kerk hangt.
Gebed voor de Oekraïne

Barmhartige God,
wij bidden op deze dag:

om sjalom:
mensen die elkaar geen geweld doen

om sjalom:
mensen die elkaar respecteren

om sjalom:
mensen die zich om elkaar bekommeren

om sjalom:
mensen die vrede hebben met zichzelf

om sjalom:
mensen die vrede vinden bij U.

Amen.
(www.katholiek.nl
Wereldcommunicatiedag: luisteren
Op zondag 29 mei viert de Katholieke kerk Wereldcommunicatiezondag. In zijn boodschap voor deze dag zet Paus Franciscus het werkwoord luisteren centraal. Hij pleit ervoor om te luisteren met het oor van het hart en dat begint in de communicatie tussen God en mens.
De Heer roept de mens uitdrukkelijk op tot een verbond van liefde, zodat hij ten volle kan worden wat hij is: beeld en gelijkenis van God in zijn vermogen te luisteren, te ontvangen, ruimte te geven aan de ander. Luisteren is uiteindelijk een dimensie van de liefde, schrijft de paus. Gemeenschap wordt opgebouwd waar mensen naar elkaar luisteren. Zoals bij een koor de eenheid niet vraagt om uniformiteit, monotonie, maar pluraliteit en variëteit van stemmen, de polyfonie. Wij kunnen opnieuw een symfonische Kerk ontdekken waarin ieder in staat is met eigen stem te zingen en daarbij die van de anderen als een geschenk te verwelkomen om de harmonie van het geheel, gecomponeerd door de Heilige Geest, te laten zien’. De brief van de paus kunt u lezen via www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5128&t=Pausboodschap+voor+Wereldcommunicatiedag
Ter bemoediging
Loslaten
Twee monniken waren samen op reis. Aan de oever van een rivier zagen ze een vrouw zitten huilen. Eén van de monniken vroeg haar bezorgd wat er aan de hand was. De vrouw antwoordde: ‘Ik moet de rivier oversteken, maar ik kan niet zwemmen. Ik ben bang dat ik verdrink.’

Zonder te aarzelen pakte de monnik haar op en droeg haar naar de overkant. Daar legde hij haar voorzichtig neer. Zij bedankte de monnik hartelijk voor zijn hulp. De monniken liepen verder en de tweede monnik vroeg de eerste: ‘Hoe kon je dat nou doen? We hebben de gelofte van armoede en kuisheid afgelegd. Het is zelfs verboden tegen een vrouw te praten. Laat staan haar aan te raken.’

De eerste monnik luisterde en antwoordde rustig: ‘Toen ik aan de andere kant van de rivier kwam, heb ik haar neergelegd. Waarom draag jij haar nog steeds bij je?’

Wat draag je allemaal met je mee, wat je eigenlijk al lang had kunnen loslaten?
(Mark Verhees)