Kontaktpunten 11 juni

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Spreuken 9, 22-31, Romeinen 5, 1-5, Johannes 16, 12-15 
Nadat de eerste lezing tussen Pasen en Pinksteren uit het boek Handelingen der Apostelen kwam, lezen we vanaf nu weer uit het Oude Testament. Dit weekend is de lezing uit het boek Spreuken. We lezen over vrouwe Wijsheid, die er al was voor al het bestaande. Vrouwe Wijsheid was er bij toen alles geschapen werd, was aan de zijde van de Kunstenaar, was zijn troetelkind en speelde over de aarde en genoot er van bij de mensen te zijn.
De wijsheid waar we over lezen gaat niet zozeer over kennis en intelligentie als wel om een levenshouding. Wijsheid is een soort kompas. Het heeft te maken met waar je je leven op afstemt. Het boek Spreuken roept de lezer op af te stemmen op God, ontzag te hebben voor God, je te richten op God, om te proberen te leven met een gelovig kompas en opmerkzaam te zijn op de ritselingen van de Geest. Vrouwe Wijsheid vertelt van God die met zijn aandacht bij de schepping was, maar die aandacht houdt niet op. God laat niet los wat hij begon met deze wereld en met ieder van ons. God blijft betrokken. En daarover gaat deze zondag: over Gods betrokkenheid die zoveel verder en veelzijdiger en dieper gaat dan wij kunnen begrijpen. Daar heeft die Drie-eenheid mee te maken.

In het nieuwe testament wordt gesproken over Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is een manier om te spreken over God in de Hemel, God op aarde en God in ons. Een manier om uiting te geven aan onze verwondering over God die schepper is, God die meeleeft met mensen en God die in ons wonen wil. We kunnen God op zoveel verschillende manieren leren kennen en tegenkomen. Je kunt God zowel in de schepping, als in de Bijbel, als in mooie dingen die mensen maken – kunst en muziek of een ontmoeting – tegenkomen. Op zo veel verschillende manieren, passend bij zo veel verschillende mensen… Dat te mogen zien, voelen en proeven, daarvan te genieten, ons daarover te verwonderen, daarover gaat het bij de Heilige Drie-eenheid.

Verder nadenken over de Heilige Drie-eenheid? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 12 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zaterdag 18 juni 17:00 uur Vormsel/eucharistieviering, Voorganger bisschop Jan Hendriks

Zondag 19 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zondag 26 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 26 juni 12:40 uur peuter- en kleuterviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Intenties
Graag vragen we u onderstaande intentie mee te nemen in uw gebeden.Ter herinnering aan Loek BogaertTer herinnering aan Alex BikhanTer herinnering aan Martha DaalsJaargetijde Elisa Smeink-JanssenJaargetijde Riek Croll-Bulder
Uw kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 12 juni
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Bisdom:Het bisdom ondersteunt de parochies in het bisdom op allerlei manieren. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen en studiedagen voor pastores, maar ook voor vrijwilligers binnen parochies. Uw bijdrage deze zondag wordt gevraagd om onder andere dit soort activiteiten van het bisdom financieel te ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom.
 Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op twee plekken nog anderhalve meter afstand aan. Deze gebieden zijn aangeven met groene anderhalve meter kaartjesen rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand maar maken een gebaar naar elkaar en de collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen.
Nieuws uit de parochie
Interkerkelijke gebedsviering voor de Oekraïne
Zondag 12 juni om 19:00 uur is er in de Meentkerk een interkerkelijke gebedsviering voor Oekraïne. Ook Oekraïners die in Huizen worden opgevangen werken mee aan de viering, waaronder de Oekraïners die gehuisvest zijn tegenover de Meentkerk. Dit zijn voornamelijk lichamelijk gehandicapte Oekraïners met hun begeleiders. Onze eigen pastores zijn eveneens betrokken bij deze viering. U bent van harte welkom bij deze viering die ongeveer een uur zal duren.
Vormsel
Op zaterdag 18 juni om 17:00 uur krijgen een zeven jongeren uit Huizen, Blaricum en Laren het heilig Vormsel toegediend: Alexander Dekker, Patryk Chlipala, Micki Hendriks, Bobby Hendriks, Daan Majoor, Tom Lanphen en Amy Johannesma. Bisschop Jan Hendriks zal tijdens een feestelijke viering in de Thomaskerk de jongeren het sacrament van het Heilig Vormsel toedienen. Vamos zal zingen tijdens de viering. Dat weekend vieren we ook Sacramentsdag wat een extra dimensie aan deze feestelijke viering geeft. U bent van harte welkom om de viering bij te wonen. We wensen de vormelingen een hele mooie viering en een hele gezellige dag.
Lezing over de Sint-Jansprocessie
Op zondag 12 juni om 10:30 uur geeft Frans Bierlaagh een lezing over de Larense Sint Jans traditie met als hoogtepunt de Sint Jans processie. Hij zal vertellen over het ontstaan van deze Larense traditie, de ontwikkeling in de jaren daarna en hoe deze religieuze traditie heden wordt gevierd. De processie is altijd op de zondag die het dichtst ligt bij 24 juni (de naamdag van Sint Jan de Doper). De route van de processie is helemaal versierd met erepoorten, wegversieringen en vlaggen. De processie vertrekt vanuit de basiliek naar het Sint-Janskerkhof. Hier wordt een viering gehouden. Daarna gaat de processie als sacramentsprocessie terug naar de basiliek waar de slotplechtigheid wordt gehouden. Het wordt georganiseerd door de Broederschap van Sint Jan Laren die in 1806 is opgericht. De lezing is in De Engel, César Francklaan 13, 1272 EC Huizen.
Aktie vakantietasje 2022
We gaan het dit jaar weer doen. Vorig jaar hebben we zoveel blije gezichten gezien bij het rondbrengen van de vakantietasjes naar kinderen die het moeilijk hebben. Daar doe we het voor. Dit jaar hebben we er voor gekozen om de tasjes samen te stellen voor kinderen die mét hun moeder maar vaak zonder hun vader uit de Oekraïne zijn gevlucht en in Huizen een voorlopige plek hebben gekregen. Dat zijn er rond de 100. Ze wonen o.a. in Newport, het hotel. Maar vakantie is het voor hen echt niet. Hun zorgen zijn groot. Kunnen ze nog naar huis terug? Hoe is het met hun vader? Staat hun huis er nog? Wij willen ze een klein moment van vreugde geven via spullen in een tas waar ze mee kunnen knutselen en spelen met elkaar. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Doet U mee?? U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de parochie NL41 INGB 0000 5401 54 o.v.v. vakantietasje 2022. Wij hopen op uw goede gaven! Half juli gaan we de tasjes brengen.
Hartelijk dank alvast.
De werkgroep Kerk en Moskee, Coby, Gerdine, Greetje (PKN), Hanneke (RK Thomas), Khalid en Mehmet (Huizer moskeeën).
Pinkstergroet
Met Pinksteren groeten de mensen van de Protestantse Gemeente en de Rooms-Katholieke Parochie elkaar. Zij groeten elkaar met bloemen, die iets zeggen over het Pinksterfeest. Dit jaar zagen we de wereldbol hangen (zie foto). Deze wereldbol vertegenwoordigt de wereld, de aarde waar jij en ik verantwoordelijk voor zijn. De wereldbol was bekleed met vele stekeligheden, langs geëffende paden die de kwetsbaarheid van onze aarde representeerden. De zorg voor elkaar en onze aarde, die te vaak wordt overschaduwd door kwaad en onrecht. Rode bloemen symboliseerden vlammende harten van gedreven mensen die opkomen voor de ander, opkomen voor onze aarde. Een rood doek (onder de wereldbol, niet op foto) markeerde zowel het bloed en de pijn als ook de warmte van de liefde.
Tafelen met Thomas – een terugblik
Op donderdag 9 juni was er een van de festiviteiten rond het 40-jarig bestaan van de Thomaskerk. Met zo’n 45 parochianen genoten we van een heerlijke maaltijd bereid door Hatun en een vriendin. Bij de koffie gaf Cuno Lavalije een mooie inleiding waarbij hij aan de hand van twee verhalen met enkele prikkelende vragen over de eucharistie kwam. Er ontstonden daarover levendige en inspirerende discussies aan de verschillende tafels. Mooi om met elkaar zo over het geloof te praten en elkaar beter te leren kennen. Het was een erg gezellige avond!
Op weg naar Santiago de Compostella
Afgelopen woensdag om half 8 ’s ochtends waren Marion en Kate bij het beroemde cruz de Ferro waar heel veel mensen al een steen hebben neergelegd en waar Marion ook de steen heeft neergelegd die ze vanuit de parochie had meegenomen. Ze had zich de plaats wel heel anders voorgesteld. Veel hoger, op de top van de berg of zo. Dit kruis was opgesteld naast een asfaltweg en was helemaal niet zo hoog. Wel vond Marion het feit dat ze daar nu stond, bijna aan het eind van de reis een bijzonder moment.
Nacht van gebed voor de vervolgde kerk
De nacht van vrijdag 17 juni op zaterdag 18 juni is de nacht van het gebed. Op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Afghanistan, Noord-Korea, Libië, Kameroen en Mexico. Overal in Nederland, België en andere landen komen mensen samen om te bidden. In Huizen vindt deze gebedsnacht plaats van 20:00 -24:00 uur in de Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28, Huizen. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Er wordt voor verschillende gebieden gebeden  in 3 blokken:

Het eerste gebedsblok begint om 20.00. Er wordt gebeden voor Libanon en Noord-Afrika

Het tweede gebedsblok begint rond 21.15 uur. Er wordt gebeden voor Noord-Korea en Centraal-Azië

Het derde gebedsblok begint rond 22.30 uur. Er wordt gebeden voor Djibouti en Colombia

Tussen de gebedsblokken door zijn er korte pauzes en zingen we met elkaar. Bij elk land hoort een filmfragment en elke deelnemer krijgt een gebedsboekje met concrete gebedspunten
Sacramentsprocessie Blaricum
Op zondag 19 juni vindt de jaarlijkse Sacramentsdag plaats in de Vituskerk. Op deze ochtend wordt na de kerkdienst een processie gehouden. Een processie is lopend bidden. Kinderen die het leuk vinden, mogen meelopen met de Sacramentsprocessie: de meisjes als bruidjes, de jongens als jonkers. De bruidjes zullen tijdens de processie bloemblaadjes strooien. Er zijn enkele strooimandjes aanwezig maar je mag ook je eigen mandje meenemen. Het is de bedoeling dat de bruidjes witte of feestelijke kleiding dragen. De jonkers krijgen andere taken toebedeeld zoals het dragen van belletjes en wierook.

De viering begint om 10:00 uur. De bruidjes en jonkers verzamelen tussen 10:00 en 10:30 uur in de pastorie naast de kerk. Er zijn spelletjes en limonade met iets lekkers. 
Rond 11:30 uur is de processie afgelopen en kan er aansluitend koffie worden gedronken.
We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen meedoen aan deze mooie en feestelijke bijeenkomst. Graag tot dan!
Fietstocht/tuinfeest pastorietuin Blaricum
Op zondag 3 juli is in Blaricum het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht en warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum, Huizen en Laren. In de hal van de kerk kunt u meer informatie en de inschrijfformulieren vinden. Aanmelden kan ook per e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.
U kunt zich tot 26 juni aanmelden
Bedevaart Kevelaer
Dit jaar is er op maandag 25 juli een eendaagse bedevaart naar Kevelaer, net over de grens in Duitsland. De busreis kost Є50,-. Het 3-gangendiner inclusief 2 drankjes kost Є20,-. Rond 8 uur vertrekken de bussen vanaf een aantal opstapplaatsen. Om 11:15 uur is de intochtprocessie met aansluitend een mis in de Basiliek. Daarna is er koffie en gelegenheid om te lunchen (zelf meenemen). Om 14:15 uur is de grote en kleine Kruisweg en om 17:00 uur is het diner waarvoor u zich moet aanmelden bij inschrijving. Om 18:30 uur is er een gebedsdienst die wordt afgesloten met het Lof en de lichtprocessie. Het afscheid is bij de Genadekapel. Direct daarna is de terugreis. Meer informatie en aanmelden bijIrene Limburg-Bons, telefoonnummer 035-5311707. U kunt zich tot 30 juni aanmelden.
Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers
Volgende maand start er een nieuw project praktijkcoaching bij VluchtelingenWerk in Huizen. Voor dit project zijn ze op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor vluchtelingen. De vrijwilliger verbindt als coach voor de vluchteling de inburgeringslessen met de dagelijkse praktijk. Dit vergroot de taalvaardigheid en zelfredzaamheid wat zorgt voor een toenemende kans op participatie en werk voor de statushouder die dit traject volgt. Meer informatie en aanmelden via email: huizen@vluchtingenwerk.nl of telefonisch: 035-5240164 (maandag of donderdag)
Gebed voor de Oekraïne

God,
met lege handen sta ik voor U.
Onmachtig ook,
nu het ene land het andere binnenvalt.
Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen,
maar mijn mond kan alleen het woord vrede vormen.

Met lege handen sta ik hier voor U.
Zend uw Geest van Wijsheid:
dat zij het inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen.
Zend uw Geest van Kracht:
dat zij hen die beslissingen kunnen nemen,
de moed geeft de vredesweg te kiezen.
Zend uw Geest van Barmhartigheid:
dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien,
en met barmhartigheid blijven behandelen,
dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn.
En,
God,
zend uw Geest van Troost:
dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen
die geraakt wordt door de oorlog en het geweld.

God,
dat vraag ik U.
Amen.
(www.katholiek.nl
Geslaagd
Alle eindexamenkandidaten die deze week gehoord hebben dat ze geslaagd zijn: heel hartelijk gefeliciteerd. Geniet van een zorgeloze zomer en heel veel succes met je volgende stap. Voor wie nog in spanning voor de uitslag zit: Hopelijk kunnen we je komende week feliciteren. Voor wie nog even door moet: heel veel sterkte.
Ter bemoediging
Talenkennis
In Zwitserland leefde eens een oude graaf. Hij had maar één zoon. Maar die was dom en kon niets leren. Toen zei de vader: “Hoor eens, jongen. Ik kan niets in je hoofd krijgen; wat ik beginnen moet, ik weet het niet. Je moet weg van hier. Ik zal je bij een beroemde meester in de leer doen; die moet het maar proberen.” De jongen werd naar een vreemde stad gestuurd, en bleef bij de meester een vol jaar lang. Na die tijd kwam hij weer naar huis, en de vader vroeg: “Nu, mijn zoon, wat heb je nu geleerd?” Hij antwoordde: “Vader, ik heb geleerd, wat de vogeltjes zeggen.
Toen werd de vader boos en hij sprak: “O jij hopeloze jongen. Heb je je kostbare tijd verdaan en niets geleerd. Je moet je schamen. Ik zal je nog een tweede kans geven en je naar een meester sturen, maar als je nu nog niets leert, dan houd ik op je vader te zijn.” De jongen bleef bij de derde meester weer een vol jaar. En toen hij weer thuis kwam, vroeg de vader: “Jongen, wat heb je geleerd?” Hij antwoordde: “Vaderlief, nou heb ik in dit jaar geleerd, wat de kikkers kwaken.” Nu werd de vader werkelijk woedend; hij wilde niets meer met zijn zoon te maken hebben en stuurde hem weg.

De jongeling trok de wijde wereld en na veel omzwervingen besloot hij naar Rome te trekken. Onderweg kwam hij langs een moeras; daar zaten kikkers in en ze kwaakten. Hij luisterde, en toen hij hoorde wat ze zeiden, werd hij stil en treurig. Eindelijk bereikte hij Rome. Daar was juist de Paus gestorven, en onder de kardinalen was grote twijfel gerezen, wie ze tot opvolger zouden kiezen. Tenslotte werden ze het erover eens: hij zou tot Paus worden gekozen aan wie zich een goddelijk teken zou openbaren. Juist toen dat besloten was, kwam de jonge graaf de kerk binnen; en plotseling vlogen twee sneeuwwitte duiven hem op de schouders, en bleven zitten. De geestelijkheid zag daarin een goddelijk teken, en men vroeg hem ter plekke, of hij Paus wilde worden. Hij keek besluiteloos en wist niet of hij daartoe waardig was, maar de duiven zeiden tegen hem in hun taal, dat hij ’t maar doen moest, en hij zei eindelijk: “Ja.”

Toen werd hij gezalfd en gewijd, en daarmee was uitgekomen wat hij onderweg de kikkers had horen zeggen, en wat hem zo beduusd had gemaakt: dat hij de heilige Paus zou worden. Daarom moest hij een mis zingen en hij wist er geen woord van, maar de twee duiven zaten aldoor op zijn schouder en zeiden hem ieder woord voor.
(www.theobaldusparochie.nl)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.