Kontaktpunten 18 juni

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Genesis 14, 18-20, Korintiërs 11, 23-26, Lucas 9, 11b-17 
Deze week lezen we uit het eerste Bijbelboek, Genesis, over Melchisédek, de koning van Salem, priester van de Allerhoogste God. Hij biedt Adam brood en wijn aan en zegent hem. Daarop geeft Adam hem een tiende deel van alles.

Het is eigenlijk een vreemd stuk tekst wat we lezen. Het staat midden in een ander verhaal. Nadat in een strijd van vijf koningen tegen vier andere koningen de zoon van Abrams broer, Lot met al zijn bezittingen gevangen is genomen, trekt Abram met 318 man ten strijde om Lot te bevrijden. Abram verslaat de vier koningen en bevrijdt Lot en de andere gevangenen. Als Abram terugkeert van de strijd verschijnt Melchisédek plotseling op het toneel.
Melchisédek  betekent Koning van gerechtigheid. Daarnaast wordt hij geïntroduceerd als koning van Salem, koning van vrede. Naast koning van vrede en gerechtigheid wordt hij ook nog eens geherintroduceerd als priester van de Allerhoogste God en in die hoedanigheid zegent hij Abram. In deze zegen verbindt Melchisédek twee partijen aan elkaar: ”Gezegend zij Abram door de Allerhoogste God, die de hemel en aarde gemaakt heeft, en gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft overgeleverd.”  Melchisédek verbindt Abram met God en God met Abram. Het is een moment van toewijding, het sluiten van een verbond. Voortaan horen jullie helemaal bij elkaar, Abram: jij met God en God met jou.

Melchisédek biedt brood en wijn aan om die uitgeputte manschappen te versterken, hen een hart onder de riem te steken, ze weer op krachten te laten komen. De parallel met de communie ligt voor de hand. Zouden wij de communie niet op een vergelijkbare manier kunnen ervaren? Zoals Abraham, samen met zijn vermoeide manschappen, bij Melchisédek mocht aanschuiven en versterking mocht ontvangen en tot rust mocht komen, mogen wij zo niet tijdens de vieringen aanschuiven bij Jezus en versterking voor ons geloof ontvangen en tot rust komen?

Ook op kracht en tot rust komen? Kom dan zaterdag om 17:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zaterdag 18 juni 17:00 uur Vormsel/eucharistieviering, Voorgangers bisschop Jan Hendriks, pastor Andrea Geria en pater Wijnand van Wegen m.m.v. Vamos

Zondag 19 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria

Zaterdag 25 juni 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorganger leken

Zondag 26 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Vrijdag 1 juli 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 3 juli 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria m.m.v. Vamos en cantores. Thema: Thomas

Zondag 3 juli 12:40 uur peuter- en kleuterviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Intenties
Graag vragen we u onderstaande intentie mee te nemen in uw gebeden.

Voor de jongeren die zaterdag het Heilig Vormsel ontvangen

Voor vrede in Oekraïne

Voor Pastoor Vriend, die met pensioen gaat, uit dankbaarheid voor wat hij voor de sint Jan heeft gedaan.

Uw kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 18 en 19 juni
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Élesd (18 juni):
Élesd is het dorp in het westen van Roemenië waar we vanuit Huizen al sinds 1990 mee bevriend zijn. En onze vrienden daar hebben ons nodig. Het Maria Kájánto-kinderhuis en de thuiszorg Diakonia kunnen onze hulp goed gebruiken. Met veel liefde wordt voor de kwetsbare mensen in het dorp Élesd gezorgd. Om ervoor te zorgen dat de hulp door kan blijven gaan en bekwame mensen voor de kinderen en hulpbehoevende ouderen kunnen blijven zorgen, is een hoop geld nodig. Dit jaar bestaat het kindertehuis 25 jaar en in september wordt dit uitgebreid gevierd. Vanuit de Roemeniëgroep zal hier een delegatie bij aanwezig zijn en het zou geweldig zijn als wij ze met een mooi geldbedrag kunnen verblijden. Mede namens de kinderen uit het kindertehuis alvast onze hartelijke dank. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Elesd
Friersdale (19 juni):
De corona-pandemie heeft grote impact gehad in Friersdale (Zuid-Afrika). Veel mensen hebben hun baan verloren en er is grote armoede. De school is 22 januari heropent en na dat moment zijn er geen besmettingen meer geweest bij leerkrachten, scholieren en ouders. De school heeft in april een dankviering gehouden om de Heer te danken dat er geen corona-doden zijn gevallen onder de leerkrachten, ouders en scholieren. Het aantal ingeënte volwassenen en jongeren is sterk toegenomen. Ook de prestaties van de leerlingen waren goed na de heropening. Wel heeft ook de school financieel een knauw gehad door de pandemie. Uw bijdrage voor Friersdale is dan ook zeer welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale. Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zaterdag om 17:00 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 10.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op twee plekken nog anderhalve meter afstand aan. Deze gebieden zijn aangeven met groene anderhalve meter kaartjesen rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand maar maken een gebaar naar elkaar en de collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen.
Nieuws uit de parochie
Vormsel
Op zaterdag 18 juni om 17:00 uur krijgen een zeven jongeren uit Huizen, Blaricum en Laren het heilig Vormsel toegediend: Alexander Dekker, Patryk Chlipala, Micki Hendriks, Bobby Hendriks, Daan Majoor, Tom Lanphen en Amy Johannesma. Bisschop Jan Hendriks zal tijdens een feestelijke viering in de Thomaskerk de jongeren het sacrament van het Heilig Vormsel toedienen. Vamos zal zingen tijdens de viering. Dat weekend vieren we ook Sacramentsdag wat een extra dimensie aan deze feestelijke viering geeft. U bent van harte welkom om de viering bij te wonen. We wensen de vormelingen een hele mooie viering en een hele gezellige dag.
Zaterdagavondviering
Zaterdag 25 juni om 19:00 uur is er een sfeervolle woord- en gebedsviering. Tijdens deze maandelijkse viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen over mensen die een nieuwe weg (willen) gaan en het afscheid nemen dat daarbij hoort. Hoe gaan wij daarmee om? Daarover willen we verder met u nadenken. U bent van harte welkom.
Peuter- en kleuterviering
De peuter en kleuterviering is uitgesteld naar 3 juli om 12:40 uur. Tijdens de viering mogen de kinderen en hun (groot)ouders voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en samen spelen we het verhaal na.  Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Iedereen is van harte welkom! Leuk om een keer de sfeer te proeven. De viering duurt ongeveer 20 minuten
Sacramentsprocessie Blaricum
Op zondag 19 juni vindt de jaarlijkse Sacramentsdag plaats in de Vituskerk. Op deze ochtend wordt na de kerkdienst een processie gehouden. Een processie is lopend bidden. Kinderen die het leuk vinden, mogen meelopen met de Sacramentsprocessie: de meisjes als bruidjes, de jongens als jonkers. De bruidjes zullen tijdens de processie bloemblaadjes strooien. Er zijn enkele strooimandjes aanwezig maar je mag ook je eigen mandje meenemen. Het is de bedoeling dat de bruidjes witte of feestelijke kleiding dragen. De jonkers krijgen andere taken toebedeeld zoals het dragen van belletjes en wierook.

De viering begint om 10:00 uur. De bruidjes en jonkers verzamelen tussen 10:00 en 10:30 uur in de pastorie naast de kerk. Er zijn spelletjes en limonade met iets lekkers. 
Rond 11:30 uur is de processie afgelopen en kan er aansluitend koffie worden gedronken.
We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen meedoen aan deze mooie en feestelijke bijeenkomst. Graag tot dan!
Fietstocht/tuinfeest pastorietuin Blaricum
Op zondag 3 juli is in Blaricum het jaarlijkse parochie-evenement met fietstocht en warm & koud buffet voor parochianen uit Blaricum, Huizen en Laren. In de hal van de kerk kunt u meer informatie en de inschrijfformulieren vinden. Aanmelden kan ook per e-mail: activiteitenvitus@hotmail.com.
U kunt zich tot 26 juni aanmelden
Het Kevelaarkoor
Het Kevelaer projectkoor wordt weer opgestart! Voor velen bekend van voorgaande jaren, voor sommigen nieuw. Een mooie gelegenheid om de bedevaart naar Kevelaer op een extra zinvolle manier te beleven  en anderen te laten genieten van prachtige koorzang. De eendaagse bedevaart wordt gehouden op maandag 25 juli.

Wie zoeken wij? Sopranen, alten, tenoren, bassen die bereid zijn om tijdens een aantal repetities op zaterdagmiddag het repertoire in te studeren om zo samen een prachtig geheel te vormen. De datums van deze repetities zijn op zaterdagen 2 juli in de St. Jansbaseliek te Laren en 9 juli in de St. Jozefkerk te Hooglanderveen, telkens om 14.00u.

Wat zingen wij? De meerstemmige Missa brevis van Gounod staat weer op het programma, verder de bekende gezangen uit het lof, zoals Tantum Ergo, Adoro Te enz. Dit alles aangevuld met specifieke koorzang, processieliederen en samenzang uit GvL. De muzikale leiding berust bij dirigent Bas Groenewoud met Hans Rikkert de Koe aan het orgel. Ben je ook enthousiast om mee te zingen of ken je iemand die misschien nieuw is maar wel interesse heeft? Mail dan naar hphschouten@gmail.com
Met zanggroeten van Henri Schouten. 06-53700477 aanmelden.
Op weg naar Santiago de Compostella
De tocht naar Santiago de Compostella loopt nu echt op zijn einde. Op vrijdag 17 juni zijn Marion en Kate er aangekomen, 104 dagen na hun vertrek uit Huizen. Dat is toch wel een felicitatie waard! Een constatering van Marion over de tocht spreekt boekdelen: “Het is toch heel bijzonder dat ik ook op dag 102 met veel plezier aan de wandeling begin. Het is elke dag weer nieuw: wat ga ik zien, in wat voor bed lig ik vanavond…. Er is echt geen dag geweest dat ik geen zin had om te gaan wandelen!”
Aktie vakantietasje 2022
We gaan het dit jaar weer doen. Vorig jaar hebben we zoveel blije gezichten gezien bij het rondbrengen van de vakantietasjes naar kinderen die het moeilijk hebben. Daar doe we het voor. Dit jaar hebben we er voor gekozen om de tasjes samen te stellen voor kinderen die mét hun moeder maar vaak zonder hun vader uit de Oekraïne zijn gevlucht en in Huizen een voorlopige plek hebben gekregen. Dat zijn er rond de 100. Ze wonen o.a. in Newport, het hotel. Maar vakantie is het voor hen echt niet. Hun zorgen zijn groot. Kunnen ze nog naar huis terug? Hoe is het met hun vader? Staat hun huis er nog? Wij willen ze een klein moment van vreugde geven via spullen in een tas waar ze mee kunnen knutselen en spelen met elkaar. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Doet U mee?? U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de parochie NL41 INGB 0000 5401 54 o.v.v. vakantietasje 2022. Wij hopen op uw goede gaven! Half juli gaan we de tasjes brengen.
Hartelijk dank alvast.
De werkgroep Kerk en Moskee, Coby, Gerdine, Greetje (PKN), Hanneke (RK Thomas), Khalid en Mehmet (Huizer moskeeën).
Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers
Volgende maand start er een nieuw project praktijkcoaching bij VluchtelingenWerk in Huizen. Voor dit project zijn ze op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor vluchtelingen. De vrijwilliger verbindt als coach voor de vluchteling de inburgeringslessen met de dagelijkse praktijk. Dit vergroot de taalvaardigheid en zelfredzaamheid wat zorgt voor een toenemende kans op participatie en werk voor de statushouder die dit traject volgt. Meer informatie en aanmelden via email: huizen@vluchtingenwerk.nl of telefonisch: 035-5240164 (maandag of donderdag)
SamenKerk alsnog binnengekomen
Met twee weken vertraging is de Samenkerk alsnog binnengekomen. U kun het Pinksternummer van SamenKerk nu dus ook meenemen vanuit de kerk. U vindt hierin onder andere een beschrijving van een bijzonder schilderij van de Sint-Jansprocessie in Laren en een interview met studenten uit katholieke studentenhuizen. U kunt dit nummer van SamenKerk ook nog steeds lezen op de website van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/index.php?p=samenkerk 
Gebed voor de Oekraïne

Oorlog
niemand wil het

Oorlog
we begrijpen niet waarom
en al helemaal niet
waarom met zo veel geweld

Oorlog
iedereen een verliezer

Vrede
we verlangen er allemaal naar

Vrede
in het klein is het soms al lastig
als dat wat de ander wil of doet
niet is
wat wij willen of doen

Vrede
het is hard werken
voor iedereen
overal

God zegene ons werk
altijd en overal
(www.katholiek.nl
Sacramentsdag
Hoewel de instelling van de eucharistie gevierd wordt met Witte Donderdag, overheerst op die dag toch de herinnering aan het lijden van Jezus. De augustines Juliana van Montcornillon bij Luik (1193-1258) kreeg visioenen die aangaven dat er een apart feest aan de eucharistie gewijd moest worden. Corpus Christi of Sacramentsdag werd in 1246 als feestdag voor het bisdom Luik ingevoerd. Het feest werd aanvankelijk niet erg enthousiast ontvangen, maar dat veranderde toen paus Urbanus IV aan de theoloog Thomas van Aquino opdracht gaf om nieuwe teksten voor het feest samen te stellen. Tot de meest bekende ervan behoren Lauda Sion, Pange Lingua en Adoro Te. Toch duurde het tot 1317 voordat Sacramentsdag overal gevierd werd.
Vaderdag
De eerste Vaderdag vond plaats op 19 juni 1910 in de staat Washington. De Amerikaanse president steunde in 1924 het idee om een Vaderdag te vieren, maar het geheel uit mannen bestaande Amerikaanse congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in het zonnetje zette. Het effect hiervan was dat de dag pas officieel in 1972 in de VS erkend werd. In Nederland werd vanaf 1937 al Vaderdag gevierd. Vanaf 1948 wordt Vaderdag gevierd op de derde zondag van juni. We wensen alle vaders en grootvaders een hele mooie en zonnige vaderdag.

Gefeliciteerd
Alle VMBO-ers die deze week gehoord hebben dat ze geslaagd zijn heel hartelijk gefeliciteerd. Veel succes bij je volgende stap!
 
Ter bemoediging
Een klein teken maar
Het is een klein teken maar,
een beetje onbeholpen:
we breken wat brood,
een hapje voor iedere mond,
terwijl wij het zelf niet kunnen:
brood zijn voor deze aarde,
voor alle mensen wereldwijd
die honger lijden
naar vrede en gerechtigheid.

Het kleine teken van
Jezus van Nazareth
die het wel gedurfd heeft
en zelf brood geworden is
voor mensen allerwegen:
een gebroken leven dat
sterker was dan de dood.

In de schaduw
van zijn verhaal
willen we nadoen
wat Hij heeft gedaan:
brood delen
op zoek naar zijn weg
want zo worden wij
het lichaam van Jezus.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.