Kontaktpunten 3 juli

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Jesaja 66, 10-14, Galaten 6, 14-18, Lucas 10, 1-9
Dit weekend lezen we uit het bijbelboek Jesaja. Dit bijbelboek is hoogstwaarschijnlijk over een periode van zo’n 350 jaar geschreven. Het eerste deel in de tijd van Jesaja rond 750 – 700 voor Christus. Het laatste deel zo’n 350 jaar later. In die periode is er veel veranderd met Israël. Het volk, ten tijde van de jonge Jesaja nog levend in twee onafhankelijke koninkrijken, verloor zijn zelfstandigheid, beleefde een ballingschap, zag zijn eigen identiteit ernstig bedreigd en kon daarna aarzelend en met vallen en opstaan weer bouwen aan Tempel, stad en samenleving.
We lezen een stuk uit het allerlaatste hoofdstuk. Hierin wordt het grote thema van de profeet en zijn navolgers nog eens breeduit tot uitdrukking gebracht. Dit thema is recht en gerechtigheid. We lezen het laatste gedeelte van een visioen waarin Sion het volk baart en overvloedig voedt. God die als een vader, en meer nog als een moeder het volk draagt en troost Alles in het visioen ademt gulheid, tederheid, nabijheid en ook gemak. In het visioen wordt verwoord dat we in situaties van onzekerheid en onveiligheid terugverlangen naar de tijd dat we als baby werden gekoesterd en verzorgd. In het eerste deel van het visioen is te lezen dat het volk gelijk geboren word, zonder barensweeën. Het heil van God is niet iets van de verre toekomst, het resultaat van een lange worsteling; nee, het breekt nu al door. Het visioen laat de bestemming zien waarnaar we onderweg zijn. Een rechtvaardige wereld waarin voor iedereen gezorgd wordt. Deze wereld is bereikbaar wanneer wij bereid zijn in beweging te komen, in plaats van ons aan bezit vast te klampen. Wanneer we de deur naar elkaar open zetten, overtollige ballast en vooroordelen achter ons laten. Wanneer we eerlijk delen. Maar ook onszelf durven geven, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Verder nadenken over onze weg? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 3 juli 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria m.m.v. Vamos en cantores

Zondag 3 juli 12:40 uur peuter- en kleuterviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zaterdag 9 juli 19:00 uur Armeense viering/woord- en gebedsviering. Voorganger Antonio Saliba

Zondag 10 juli 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. Het Thomaskoor

Zondag 17 juli 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Intenties
Uw kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 3 juli
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Bisdom:In ons bisdom worden er tal van activiteiten voor jongeren gehouden (tienerkampen, The Missionary school etc.), maar ook meer algemeen organiseert het bisdom activiteiten zoals bedevaarten en gezinsdagen. Via het bisdomsblad Samenkerk en het bisdom maandjournaal op kathedraal-TV wordt u geïnformeerd over de vele ontwikkelingen in ons bisdom en eromheen. De parochie draagt maandelijks financieel bij aan het bisdom. Hiervoor vragen we uw bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom.Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 10.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Op een gebied dat is aangeven met groene anderhalve meter kaartjes en rode kruisen houden we de anderhalve meter nog aan. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. De collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen.
Nieuws uit de parochie
Familieviering
Het thema van de familieviering van 3 juli om 9:30 uur is Wie is Thomas de ‘Tweeling’? We gaan het beeld van Thomas bij de ingang van de kerkzaal wat beter bekijken. In de evangelielezing worden de leerlingen twee aan twee op pad gestuurd. Behalve over Thomas, staat ook het op weg gaan centraal in deze viering. Niet alleen omdat het bijna vakantie is en velen van ons dan waarschijnlijk op pad gaan, maar we halen ook twee mensen binnen die een hele tijd onderweg zijn geweest.
Op 6 maart hebben we Marion en Kate uitgezwaaid en zijn zij op weg gegaan naar Santiago de Compostella waar ze op 17 juni zijn aangekomen. In deze viering verwelkomen we ze feestelijk weer terug in de parochie en zijn dankbaar voor hun behouden thuiskomst. We horen kort iets van hun ervaringen onderweg.
Peuter- en kleuterviering
De volgende  peuter en kleuterviering is op 3 juli om 12:40 uur. Tijdens de viering mogen de kinderen en hun (groot)ouders voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en samen spelen we het verhaal na.  Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Iedereen is van harte welkom! Leuk om een keer de sfeer te proeven. De viering duurt ongeveer 20 minuten
Syrisch-orthodoxe vieringOp initiatief van de Armeense gemeenschap is er op zaterdag 9 juli om 19:00 uur een Syrisch-orthodoxe viering. Tijdens deze woord- en gebedsviering wordt de overweging deels in het Aramees, deels in het Arabisch en deels in het Nederlands gehouden. Wat uw achtergrond ook is, u wordt van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Een uitgelezen kans om eens een ander soort viering mee te maken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een kopje koffie of thee.
Projectkoor oecumenische viering
Zondag 25 september houden de Goede Herderkerk, de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk een gezamenlijke oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. Ds. Joke Krijnen en pastor Mikel Palic zullen samen voorgaan in de viering. Voor deze viering willen we graag weer een projectkoor samenstellen van leden uit de drie kerken. Zij zingen een aantal prachtige liederen zingen onder leiding van Eric Bakker met begeleiding van Willem Boersma op piano. Wie zingt graag en wil meedoen? Noteer dan vast de volgende oefenmomenten (in de Oosterlichtkerk) in uw agenda:

Zondagmiddag 11 september (na de startzondag)
Maandagavond 19 september
Vrijdagavond 23 september

En natuurlijk ook een uur voor aanvang van de viering op zondag 25 september. Zingt u mee? U kunt zich opgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069).Namens de werkgroep oecumenische vieringen: Henk Veerman (GHK), Marion Brouwers (TK), Coby Wouda (OLK)
Gebed voor de Oekraïne
God, We hebben U nodig – altijd al. U bent onze bron van kracht, en U zegt ons al onze zorgen bij U te brengen. Bied bescherming en genezing voor de mensen in Oekraïne. Toon hen dat U met hen bent en dat U hun gebeden hoort. Sterk alstublieft iedereen die pijn, eenzaamheid of gebrokenheid ervaart.Vervang alle gevoelens van schroom, angst en onzekerheid met uw vrede en hoop.Kom nader tot ons zoals wij nader tot U komen.In Jezus’ naam,Amen.(https://blog.youversion.com)
Aktie vakantietas 2022
We hebben nog niet genoeg bijeengebracht om alle kinderen die we willen een vakantietas te kunnen geven. Daarom nogmaals deze oproep. Vorig jaar hebben we zoveel blije gezichten gezien bij het rondbrengen van de vakantietasjes naar kinderen die het moeilijk hebben. Daar doe we het voor! Dit jaar willen we de tasjes samen te stellen voor kinderen die uit de Oekraïne zijn gevlucht en in Huizen een voorlopige plek hebben gekregen. Dat zijn er rond de 100. Ze wonen o.a. in Newport, het hotel, maar vakantie is het voor hen echt niet. Hun zorgen zijn groot. Wij willen ze een klein moment van vreugde geven via spullen in een tas waar ze mee kunnen knutselen en spelen met elkaar. Helpt u mee om al deze kinderen een vakantietasje te geven? U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de parochie NL41 INGB 0000 5401 54 o.v.v. vakantietasje 2022. Wij hopen op uw goede gaven! Half juli gaan we de tasjes brengen.Hartelijk dank alvast.De werkgroep Kerk en Moskee, Coby, Gerdine, Greetje (PKN), Hanneke (RK Thomas), Khalid en Mehmet (Huizer moskeeën)..
Ter bemoediging
Tevreden zijn
Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn afschuw een visser lui naast zijn boot liggen en een sigaret roken. ‘Waarom ben je niet aan het vissen?’ vroeg de fabriekseigenaar. ‘Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor vandaag’, zei de visser. De man: ‘Waarom vang je er niet nog een paar?’
De visser: ‘Wat zou ik ermee moeten?’
‘Je zou geld kunnen verdienen’ luidde het antwoord. ‘Daarmee zou je een motor op je boot kunnen laten monteren om verder de zee op te gaan en meer vis te vangen. Dan zou je genoeg verdienen om nylon netten te kopen. Die zouden je meer vis en meer geld opleveren. Al gauw zou je genoeg geld hebben om twee boten te bezitten… misschien wel een hele vloot. Dan zou je een rijk man zijn net als ik.’ ‘Wat zou ik dan doen?’ vroeg de visser. ‘Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten’ zei de fabriekseigenaar. ‘En wat denk je wat ik nu aan het doen ben?’ antwoordde de visser.(https://www.voorpositiviteit.nl)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.