Kontaktpunten 17 juli

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Genisis 18, 1-10a, Kolossenzen 1, 24-28, Lucas 10, 38-42
Het verhaal uit Genesis van dit weekend gaat over Abraham. De schrijver valt met de deur in huis:  de Heer verschijnt bij de eik van Mamre aan Abraham die bij de ingang van zijn tent zit. De lezer weet nu meer dan Abraham! Onmiddellijk daarna  ziet Abraham plotseling drie mannen voor zich staan. Abraham staat meteen op, buigt diep, nodigt de mannen uit om bij hem, hun dienaar, te blijven en biedt aan wat water en brood te brengen. Abraham regelt zelf de maaltijd voor de gasten, hij zoekt een mals kalf uit en bedient de gasten zelf, terwijl Sara op zijn verzoek drie koeken bakt en de knecht het kalf bereidt.
Alles moet snel gaan en hijzelf rent ook, hoewel het op het heetst van de dag is. Hij wil de gasten niet laten wachten. Hij blijft staan, als een dienaar, terwijl de gasten eten, anders gezegd, hij is volledig beschikbaar voor hen. Dit alles tekent het belang dat Abraham hecht aan gastvrijheid. Zo bijzonder als het verhaal begint, eindigt het ook met de belofte dat Abrahams vrouw Sara over een jaar een zoon zal hebben.

De gastvrijheid van Abraham roept de vraag op naar onze eigen gastvrijheid. Hoe belangrijk gastvrijheid is, realiseren we ons als we ergens nieuw zijn. Wat een verschil maakt het als je warm welkom wordt geheten in een kerk waar je voor het eerst komt, als je je uitgenodigd voelt. Hoe fijn is het niet als tijdens je eerste werkdag of schooldag iemand aandacht voor je heeft en je bijvoorbeeld uitnodigt om mee te gaan lunchen. Het mooie van gastvrijheid is dat iedereen dit kan doen. Niet iedereen heeft misschien een kalf om te slachten zoals Abraham, maar een glas water aanbieden en oprechte aandacht geven is voor iedereen haalbaar. Gastvrijheid is een houding.

Verder nadenken over gastvrijheid? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Zondag 17 juli 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zondag 24 juli 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 31 juli eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Vrijdag 5 augustus 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen.
Zondag 7 augustus 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić
Intenties
Uw kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 17 juli
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Onderhoud:
Wekelijks vindt er klein onderhoud plaats in onze kerk. Zo worden op dit moment alle stoelen in de kerkzaal gecontroleerd en stoelpoten die loszitten worden opnieuw vastgezet. Voor het onderhoud in en om de kerk en het schoonhouden van de kerk worden kosten gemaakt. Uw bijdrage daarvoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Onderhoud.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 10.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op één plek nog anderhalve meter afstand aan. Dit gebied is aangeven met groene anderhalvemeterkaartjes en rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. De collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen
Nieuws uit de parochie
Verslag Syrisch-orthodoxe bijeenkomst
Op initiatief van de Armeense gemeenschap was er op zaterdag 9 juli om 19:00 uur een Syrisch-orthodoxe bijeenkomst. We begonnen in de De Goede Zaal met een kennismakingsrondje. We bleken met een heel divers gezelschap te zijn uit veel verschillende landen, zowel kort als al wat langer wonend in Huizen. Daarna vertelde pastoor Antonio over het brood aan de hand van het verhaal over de 5 broden en de 2 vissen en hoe het brood ons leven geeft. De avond werd afgesloten met een korte gebedsviering met een afwisseling van Nederlandstalig gebed en Aramees gezang. Mooi om mee te maken. Hebt u de bijeenkomst gemist? In september is er een vervolg. Houdt Kontaktpunten in de gaten voor meer informatie.
Vakantietasjes
Dinsdagavond 12 juli hebben we met elkaar ruim 100 vrolijk gekleurde rugzakken ingepakt voor de Oekraïense kinderen. De inhoud met spullen voor binnenpret en voor buitenplezier was afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Wat een gezellige klus. Dankzij Gerdine en haar meiden, Carla, Ellie, Greetje, Nelly en Mehmet was de klus in anderhalf uur geklaard. Dank aan onze sponsors, de mensen van de Oosterlichtkerk, de Goede Herderkerk, de Thomaskerk, IPCI Blaricum/Huizen/Laren, de mensen van de Selimiye moskee en de  An-Nasr moskee, t Haagje, Bout en Sunday’s ijssalon! De kinderen zullen blij verrast zijn!
Namens de werkgroep Kerk en Moskee
Hanneke Henrichs
Tentoonstelling
Onze mede-parochiaan en kunstenaar Ivan Mijatovic heeft tot en met 30 september een expositie bij Rebel wonen en slapen, Eemlandweg 15, 1271 KR Huizen. U kunt de expositie bezoeken tijdens de openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10:00-18:00 uur, zaterdag 10:00-17:00 uur.
Rouwgroep najaar 2022
Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden bent sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies en aanmoedigen tot het zoeken naar een nieuwe levensbalans.
Voor mensen die langer dan een halfjaar geleden een ingrijpend verlies leden organiseren we zes bijeenkomsten op woensdagmiddag in de Thomaskerk: 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november. Er zijn geen kosten aan verbonden. De groep wordt begeleid door Hanneke Henrichs, Carla Schaap en Henk Veerman vanuit de Protestantse gemeente en de Thomaskerk in Huizen. Meer informatie vindt u in de folders in de hal van de kerken. U kunt de folder hier ook downloaden.
Aantal deelnemers: minimaal 6 maximaal 10.
Aanmelden kan bij Henk Veerman (veermanh@hotmail.com), Carla Schaap (carla.schaap@ziggo.nl) of Hanneke Henrichs (h.henrichskerkstra@gmail.com)
Gebed voor de Oekraïne
God, dromen over vrede en gerechtigheid
hebt U in ons hart gelegd.
Wij bidden U:
help ons in deze tijden van onzekerheid en angst
de hoop en het vertrouwen niet te verliezen.
Doe ons openstaan voor uw droom van vrede
en leer ons door tranen heen te geloven
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Amen.
(www.kuleuven.be
Boek ‘Gesprekken op maandag – over de Sacramenten”
Onlangs is van de schrijfster Vonne van der Meer een nieuw boek uitgekomen met de titel: Gesprekken op maandag – over de Sacramenten. Het zijn gesprekken met pastoor Nico de Gooijer over de zeven sacramenten en veel meer ‘geloofszaken’. De schrijfster zegt hier zelf over: ,,Het werden de mooiste gesprekken die ik in mijn leven met een vreemde gevoerd heb. En ik wil ze niet voor mij zelf houden”. Op zondag 17 juli a.s. om 9.45 uur spreekt Leo Fijen met de schrijfster over dit pas uitgekomen boek in zijn programma Geloofsgesprek op NPO2.
Het mysterie van de rode robijn
Er is iets ergs gebeurd in de KoepelKathedraal in Haarlem. De Rode Robijn is gestolen uit de monstrans – de gouden houder van de hostie en heel veel gekleurde edelstenen. De boef is op de vlucht geslagen, maar ergens in de kathedraal loopt hij nog rond…

De dief laat zich niet zomaar pakken, dus het is belangrijk dat er goed gezocht wordt. Geholpen door lichtprojecties, geluidseffecten of juist subtiele hints volg je een route door de Kathedraal. Daarbij beantwoord je steeds een vraag. De antwoorden van de vragen zullen je uiteindelijk naar het verlossende antwoord helpen, want waar is de Rode Robijn?

De machtige KoepelKathedraal is ontworpen door Joseph Cuypers en telt twaalf grote en kleine torens en een koepel van 65 meter hoog! Deze koepel is normaal gesproken niet geopend voor bezoekers, maar speciaal voor ‘Mysterie van de Rode Robijn’ is hij deze zomer weer open. Laat je verrassen door de pracht en praal van de KoepelKathedraal!

Mysterie van de Rode Robijn is geopend  t/m 31 augustus. Het is ook mogelijk de route zonder speurtocht te lopen. De speurtocht Mysterie van de Rode Robijn is gebaseerd op Het Mysterie van het Steenhouwertje van Thé Tjong-Khing. Het boek is ook te koop in de winkel van de kathedraal! Meer informatie op www.koepelkathedraal.nl/mysterie-van-de-rode-robijn/.
Ter bemoediging

Er zijn er onder ons die een gelukte week achter de rug hebben;
er zijn er die tegenslag hadden
en er zijn er wellicht velen die geleefd hebben
in de opklaringen en de mist van de alledaagsheid.
En toch is ieder van ons de week begonnen met plannen,
vol hoop en verwachting.
Als wij nog iets verwachten en hopen
dan kunnen wij nog geloven en christen zijn.
Want dan kunnen wij vermoeden
dat God ons leidt als een herder
en dat Hij geduld met ons heeft:
dat Hij ons nodig heeft als wegbereiders voor elkaar.
Want wij mogen hopen
op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel
waarin Jezus meer zichtbaar en levend zal worden.
(www.kuleuven.be