Kontaktpunten 31 juli

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Prediker 1, 2. 2, 21-23, Kolossenzen 3, 1-5. 9-11, Lucas 12, 13-21
Dit weekend lezen we uit Prediker, een van de wijsheidsboeken. De lezing begint met ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid. Of zoals de nieuwe bijbelvertaling zegt: lucht en leegte, alles is leegte. En dan volgt een toelichting. Er zijn mensen die hard werken, maar ze moeten wat ze verdienen afgeven aan anderen die er niets voor doen. Wat heb je als mens aan al dat geploeter? Het leven geeft niets dan verdriet. Ook ’s nachts heeft hij geen rust, ook dat is ijdelheid, leegte.

Prediker wijst op de zinloosheid, de betekenisloosheid en de vluchtigheid van alles op aarde. Niets is van blijvende waarde, alles verdwijnt. Prediker lijkt wel de voorloper van veel moderne wetenschappers. Maar er is een belangrijk verschil. In onze tijd concluderen sommige wetenschappers vanwege de ijdelheid van heel onze wereld, vanwege de doelloosheid dat God niet bestaat, terwijl Prediker zijn geloof in God bewaart.

Misschien herkent u zich wel in deze woorden van Prediker. Waarvoor doe ik dit alles? Met alleen deze tekst kom je makkelijk in een negatieve spiraal terecht. Als je zo naar de werkelijkheid kijkt, loop je de kans om te verzuren en voor anderen erg vervelend te worden. Natuurlijk is het ook waar, dat er mensen zijn die lijden door honger, eenzaamheid, ziekte of verdriet. Voor hen is de tekst van Prediker misschien wel heel herkenbaar.

Juist daarom is het jammer dat we niet een vers verder lezen in Prediker want daar staat: “Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God.” En zou het daar niet juist om draaien? Geniet van al het mooie en goede in je leven. Zoek steeds naar momenten waar je dankbaar van mag genieten. Zou dat niet de levenskunst zijn die prediker ons wil leren?

Verder nadenken over de kunst van het leven? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 31 juli eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Vrijdag 5 augustus 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen.
Zondag 7 augustus 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger Mikel Palić
Zondag 14 augustus 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 31 juli
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Livestream:
Vrijwel alle vieringen zijn via de livestream te volgen. Niet alleen voor de wekelijkse vieringen in het weekend is het fijn dat de viering zo gevolgd kan worden, maar ook bij bijvoorbeeld een doop of begrafenis zeker als er familie en vrienden ver weg wonen. Ook andere activiteiten in de kerk zijn soms op die manier te volgen. Om dit mogelijk te maken hebben we apparatuur aangeschaft en een abonnement bij kerkdienstgemist. U kunt uw bijdrage aan de kosten hiervan overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. kerkTV.Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 10.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Livestream
Na 2 weken geen livestream door een defect onderdeel is het nieuwe onderdeel vrijdagmiddag binnen gekomen en meteen geïnstalleerd. U kunt de viering zondag weer via de livestream bekijken.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op één plek nog anderhalve meter afstand aan. Dit gebied is aangeven met groene anderhalvemeter-kaartjes en rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. De collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen
Nieuws uit de parochie
1e Vrijdagviering
In de aanloop naar 15 augustus, willen op vrijdag 5 augustus bij de viering op de eerste vrijdag van de maand, het feest vieren van de tenhemelopneming van Maria, Jezus’ moeder, 15 Augustus: de tenhemelopneming van Maria: het grootste Mariafeest van het jaar. Wij willen God danken voor de moeder van Jezus. Zij was eenvoudig en onopvallend onder de mensen, maar de grootste in de ogen van God. Moedig en dienstbaar door haar geloof en vertrouwen in Jezus, haar Zoon, werd haar leven voltooid en werd zij bij God in de hemel opgenomen. Eenzelfde toekomst wacht allen die God in hun leven centraal stellen.
Op vele plaatsen worden die dag de moeders gevierd en allen die de naam van Maria dragen. Aan hen en aan u allen wensen wij een ‘zalige feestdag’ en een ‘zalige hoogdag’.
U bent van harte welkom bij deze viering op vrijdag 5 augustus 2022 om 10.15 uur in de Thomaskerk
Boekenmarkt voor Kinderhuis
Op zaterdag 10 september 2022 is er van 10:00 tot 16:00 uur een boekenmarkt in de Thomaskerk. De opbrengst komt ten goede van het 25-jarige Kajantó Maria Kindertehuis in Álesd.
Het kinderhuis Kajantó Maria viert dit jaar dat al 25 jaar lang kinderen een veilig thuis wordt geboden. De Roemeniëgroep uit Huizen was betrokken bij de start en ondersteunt het Kinderhuis nog steeds. In 2019 organiseerden we daarvoor een boekenmarkt. Na Corona doen we dat nu voor de tweede keer, kort na de wereldwijde ‘read a book day’ (6 september).

Heeft u in de zomervakantie uw boeken uitgelezen, of staan ze in de weg? Breng uw oude boeken (platen, cd’s en puzzels mogen ook) dan naar ons op vrijdag 9 september a.s.van 18.00-20.00 uur in de Thomaskerk Huizen.Brengt u boeken, kunt u direct al even snuffelen!

Op zaterdag 10 september opent de boekenmarkt om 10:00 uur. Kom gerust zoeken naar uw nieuwe favoriete boek, of een stuk taart eten! Om 14:00 uur is er een speciaal literair intermezzo, in de vorm van een verteld verhaal. De markt sluit om 16:00 uur.

Vindt u het leuk om deze dagen met ons mee te doen, als boekensorteerder of koffieschenker? Dan bent u ook van harte welkom! Neem daarvoor gerust contact op met Marianne Hartong (06-44388251).

Als u meer informatie wilt over de Roemeniëgroep, kijk dan eens op www.protestantshuizen.nl/rog. De Facebookpagina van het Kinderhuis vindt u hier.
Tot ziens op 9 en 10 september!
Roemeniëgroep Huizen
Projectkoor oecumenische viering
Zondag 25 september houden de Goede Herderkerk, de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk een gezamenlijke oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. Ds. Joke Krijnen en pastor Mikel Palic zullen samen voorgaan in de viering. Voor deze viering willen we graag weer een projectkoor samenstellen van leden uit de drie kerken. Zij zingen een aantal prachtige liederen onder leiding van Eric Bakker met begeleiding van Willem Boersma op piano. Wie zingt graag en wil meedoen? Na aanmelding krijgt u de liederen die gezongen zullen worden toegestuurd. U kunt vast de volgende oefenmomenten (in de Oosterlichtkerk) in uw agenda noteren:
Zondagmiddag 11 september
Maandagavond 19 september
Vrijdagavond 23 september
En natuurlijk ook een uur voor aanvang van de viering op zondag 25 september.

Zingt u mee? U kunt zich opgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069).
Namens de werkgroep oecumenische vieringen: Henk Veerman (GHK), Marion Brouwers (TK), Coby Wouda (OLK)
Gebed voor de Oekraïne
 Goede en vredelievende God,
U hebt ons deze aarde gegeven om die samen te bewonen
als mensen en volkeren van velerlei taal en achtergrond.

Gij wilt dat de wereld een veilige woning is voor iedereen,
waar respect heerst en eerbied voor ieders eigenheid.

Maar steeds weer lijken eigenbelang en streven naar macht
de overhand te krijgen, en dreigt er oorlog en geweld.

Wij bidden U met name voor de bevolking van de Oekraïne
en voor de verantwoordelijke leiders in binnen- en buitenland.

Geef hen met uw Geest wijsheid en inzicht,
opdat zij welgemeend naar wegen zoeken
om vrede te bevorderen die bestendig is,
opdat allen waardig leven mogen als broeders en zusters,
als kinderen van U, Vader, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
(www.parochiegulpen.nl

  Vakantie
  Pastor Andrea Geria is op vakantie tot en met 22 augustus.
Ter bemoediging
Liefde, vrede en vriendschap
zijn als een rivier
die een stroom wordt.
Als een waterdruppel
die een zee wordt
als een druifje
dat een tros wordt
als een gletsjer
die een waterval wordt,
als een ster
die een melkweg wordt
als de as
die een vulkaan wordt.
Zij hebben dezelfde verwachtingen,
hetzelfde geloof.
Waar de ander
belangrijker wordt
dan jijzelf, daar is liefde, vrede en vriendschap
(www.kuleuven.be/