Kontaktpunten 4 sept

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Wijsheid 9, 11-18b, Filémon 9b-10, 12-17, Lucas 14, 25-33
Dit weekend lezen we uit het boek Wijsheid. De schrijver vraagt zich af wie van de mensen Gods plan kan doorgronden, wie kan ontdekken wat de Heer wil. We begrijpen amper de dingen van deze wereld, dus hoe zouden we dan het hemelse kunnen begrijpen. De heilige Geest geeft ons inzicht in wat de wil van de Vader is. Alleen zo kunnen we rechte wegen gaan en leren wat de Heer welgevallig is. Zo worden we door wijsheid gered.

Wij hebben het inzicht om te kunnen beoordelen wat goed is en wat niet. We weten hoe we het beste kunnen handelen in lijn met Gods bedoelingen. We kunnen Gods rijk dichterbij brengen door te werken aan vrede en vriendschap. We kunnen Gods liefde tot bloei laten komen in onze gemeenschap. Hoe ingewikkeld het ook is, wij staan bij het beoordelen van situaties niet met lege handen. De lezing geeft aan dat de heilige Geest ons daarbij helpt.

Maar staan wij daar ook voor open? Luisteren we naar wat de heilige Geest ons ingeeft? Steeds weer blijken er vele redenen om te zeggen dat bepaalde problemen onze verantwoordelijkheid niet zijn. Elke keer weer vinden we excuses om een andere keuze te maken of om een mogelijkheid om iets te doen te negeren.

De heilige Geest leert ons rechte wegen, juiste wegen te gaan. We zien dat deze wijsheid bij individuen en groepen doorbreekt. Steeds weer zijn er mensen die zich niet door regels, ideologische chantage of aanspraak op loyaliteit laten tegenhouden om hulp te geven, steun te bieden, en om te geven wat zo ontzettend nodig is: geraaktheid en betrokkenheid. Mensen die zien wat echt belangrijk is, die niet vasthouden aan vooroordelen, onrechtvaardige regels, ideeën over wat wellicht gevaarlijk zou kunnen zijn. Mensen die inzetten op wat de heilige Geest ons ingeeft: de liefde die in zijn schijnbare zwakte de dragende kracht van het leven is.

Verder nadenken over het inzicht dat de heilige Geest ons geeft? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Zondag 4 september 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Andrea Geria
Zondag 11 september 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 18 september 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 4 september
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Bisdom:
Het bisdom regelt allerlei parochie-overstijgende activiteiten. Dit varieert van webinars, cursussen, informatie over de actie kerkbalans tot het richtlijnen en adviezen over vieringen tijdens corona.  U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom.  Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op één plek nog anderhalve meter afstand aan. Dit gebied is aangeven met groene anderhalvemeter-kaartjes en rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. De collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen
Nieuws uit de parochie
Familieviering
De datum 4 september staat in heiligenkalenders als de gedenkdag voor Mozes, de grote profeet van het Oude Testament. Op schilderijen in kerken en op iconen heeft hij altijd een stralende cirkel om zijn hoofd, als teken van zijn heiligheid, maar is Mozes ooit heilig verklaard? Nee! Trouwens ook de Apostelen niet, zelfs Maria niet! Heiligverklaringen gebeurden pas veel later. De gedenkdag voor Mozes is voor ons aanleiding juist hem in deze eerste familieviering na de zomervakantie in het najaarszonnetje te zetten. En natuurlijk zullen we ook aandacht geven aan het afscheid van pastor Andrea. U bent van harte welkom op zondag 4 september om 9:30 uur.
Afscheid pastor Andrea Geria
Op zondag 4 september nemen we afscheid van pastor Andrea Geria. Onze bisschop heeft hem gevraagd om vanaf medio september te gaan werken als pastoor in solidum in de regio’s Hoorn en West-Friesland Zuidoost. Pastor Andrea Geria heeft vanaf 2015 eerst als diaken en daarna als priester gewerkt in onze parochie. We vinden het erg jammer dat hij ons gaat verlaten. Op zondag 4 september om 9.30 uur nemen we tijdens de familieviering afscheid van hem. Aansluitend aan de viering is er een afscheidsreceptie waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Als cadeau voor pastor Andrea willen we geld inzamelen. Hij is aan het sparen voor een andere auto. In de hal van de kerk vindt u de melkbus waarin u uw bijdrage kunt doen. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer: NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. R.K. parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck, o.v.v. bijdrage afscheidscadeau A. Geria.
Afscheid jongerenwerker Maurice Lagemaat
Op 4 september nemen we afscheid van onze jongerenwerker Maurice Lagemaat. Sinds februari 2015 heeft hij als jongerenwerker in onze regio Blaricum, Huizen, Laren gewerkt. Maurice gaat vanaf september werken als aalmoezenier bij de Marine in Rotterdam. We vinden het erg jammer dat hij ons gaat verlaten. In de afgelopen zeven jaar heeft hij veel bereikt met en voor onze jongeren. Op 4 september om 12:00 uur tijdens de gezinsviering in de St.-Jansbasiliek in Laren neemt Maurice afscheid.
Viering de Bolder uitgesteld
Op verzoek van de Bolder is de komende viering een week uitgesteld naar vrijdag 9 september om 15:30 uur. De voorganger is pastor Andrea Geria.
Boekenmarkt voor Kinderhuis
Op zaterdag 10 september 2022 is er van 10:00 tot 16:00 uur een boekenmarkt in de Thomaskerk. De opbrengst komt ten goede van het 25-jarige Kajantó Maria Kindertehuis in Álesd.

Het kinderhuis Kajantó Maria viert dit jaar dat al 25 jaar lang kinderen een veilig thuis wordt geboden. De Roemeniëgroep uit Huizen was betrokken bij de start en ondersteunt het Kinderhuis nog steeds. In 2019 organiseerden we daarvoor een boekenmarkt. Na Corona doen we dat nu voor de tweede keer, kort na de wereldwijde ‘read a book day’ (6 september).

Heeft u in de zomervakantie uw boeken uitgelezen, of staan ze in de weg? Breng uw oude boeken (platen, cd’s en puzzels mogen ook) dan naar ons op vrijdag 9 september a.s.van 18.00-20.00 uur in de Thomaskerk Huizen. Brengt u boeken, kunt u direct al even snuffelen!

Op zaterdag 10 september opent de boekenmarkt om 10:00 uur. Kom gerust zoeken naar uw nieuwe favoriete boek, of een stuk taart eten! Om 14:00 uur is er een speciaal literair intermezzo, in de vorm van een verteld verhaal. De markt sluit om 16:00 uur.

Vindt u het leuk om deze dagen met ons mee te doen, als boekensorteerder of koffieschenker? Dan bent u ook van harte welkom! Neem daarvoor gerust contact op met Marianne Hartong (06-44388251).

Als u meer informatie wilt over de Roemeniëgroep, kijk dan eens op www.protestantshuizen.nl/rog.
Tot ziens op 9 en 10 september!
Roemeniëgroep Huizen
Ziekenzondag
Ziekenzondag valt dit jaar op 11 september. Ziek zijn is een breed begrip. Het kan gaan over een lichamelijke situatie van je niet goed voelen, maar het kan ook gaan over een geestelijke situatie van niet welbevinden. We zijn er in de maatschappij op gericht een oplossing te bieden voor ziekte. We schrijven rust voor of een pilletje, we verbinden een gebroken bot of opereren, maar we proberen ook wat te doen aan ziekmakende omstandigheden. Soms kun je iets niet oplossen of vergt de oplossing veel tijd. Wat dan wel helpt, is aandacht. Aandacht van de ene mens voor de ander. Aandacht werkt niet aan de oplossing van het probleem, maar versterkt de persoon zelf:  Jij mag er zijn. Ik heb oog voor jou. Vaak werkt dat heilzaam.

Dat aandacht geven kost vaak moeite. Je vraagt je af: Ben ik wel de aangewezen persoon ervoor? Is dit wel de juiste tijd? Haal ik niet teveel overhoop? Kan ik het zelf wel aan? Wek ik niet te veel verwachtingen bij die ander? Zo bedenken we vele, vaak oprechte en reële, excuses om geen aandacht te geven. Ziekenzondag is een steuntje in de rug om toch aandacht aan een ander te geven die aandacht nodig heeft. We delen op 11 september in de kerk bloemen uit aan de parochianen, die op hun beurt die bloem kunnen geven aan iemand die in hun ogen aandacht kan gebruiken. Aan de bloem is een kaartje bevestigd met een groet namens de kerk. Dus je schenkt aandacht uit jezelf namens de kerk. De IPCI zorgt voor de bloemen.
Cuno Lavaleije , voorzitter IPCI BHL
Geef je nu op voor het projectkoor
Zondag 25 september om 10:00 uur houden de Goede Herderkerk, de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk een gezamenlijke oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. Voor deze viering willen we graag weer een projectkoor samenstellen van leden uit de drie kerken. Zij zingen een aantal prachtige liederen onder leiding van Eric Bakker met begeleiding van Willem Boersma op piano. Wie zingt graag en wil meedoen? Noteer dan vast de volgende oefenmomenten (in de Oosterlichtkerk) in uw agenda:
Zondagmiddag 11 september
Maandagavond 19 september
Vrijdagavond 23 september
En natuurlijk ook een uur voor aanvang van de viering op zondag 25 september

Zingt u mee? U kunt zich opgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Na opgave ontvangt u de liederen en meer details over de oefenmomenten.
Namens de werkgroep oecumenische vieringen: Henk Veerman (GHK), Marion Brouwers (TK), Coby Wouda (OLK)
Installatie pastor Andrea in Hoorn
Beste medeparochianen,
Op 25 september word ik door Mgr. Hendriks tot pastoor in solidum geïnstalleerd. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en de viering bij te wonen. De eucharistieviering begint om 10 uur in de Koepelkerk, Grote Noord 15, Hoorn. Er zijn twee parkeerterreinen waar u uw auto kunt parkeren:
1. Noorderveemarkt, 1622 AA Hoorn (vlakbij het treinstation, 700 m van de kerk).
2. Westerdijk 37, 1621 LC Hoorn. (350 m van de kerk).
Mijn nieuwe woonadres is Pastoor Nuijenstraat 3A, 
1689 GM Zwaag.
Hartelijk groet,
pastor Andrea
VAMOS! zoekt dirigent
VAMOS! is een oecumenisch georiënteerd middenkoor met haar oorsprong in de katholieke kerk in Huizen. Op dit moment hebben we zo’n 15 enthousiaste leden: een gezellige groep die het als een uitdaging ziet om anderen te inspireren en waarde hecht aan het sociale aspect. Vamos is Spaans voor ‘Laten we op weg gaan’. In deze naam komt tot uitdrukking wat het koor voor ogen heeft: een koor dat in beweging is, open staat voor ontwikkeling en graag samen naar een doel toewerkt.

We repeteren elke dinsdagavond van 20 uur tot 22 uur in de Thomaskerk in Huizen en gebruiken het halfuur vóór de repetitie en het kwartier pauze graag voor het sociale aspect. Onze nieuwe dirigent straalt natuurlijk gezag, enthousiasme en geduld uit en heeft affiniteit met kerkelijke liturgie. Net zo enthousiast geworden over Vamos, als dat wij zijn? Of kent u iemand die dit zou willen doen? Lees dan de gedetailleerde vacature- beschrijving in dit pdf bestand: Vacature koordirigent.pdf.
Sollicitaties vóór 1 oktober richten aan bestuur@vamosweb.nl.
Gebed voor de Oekraïne
 God van vrede
Sterk ons geloof in een wereld
waar mensen naast elkaar staan om het land te bewerken
en niet tegenover elkaar om land te bevechten.
Wij denken aan Oekraïne, de graanschuur van de wereld
waar nu geen ploegscharen maar wapens aan het werk zijn.
Breng tot inkeer diegenen die de vruchteloze strijd voeden.
En wees aanwezig bij hen die in de loopgraven
vechten voor hun leven.
Opdat zij niet sterven als graankorrels in de aarde
maar leven in vrijheid en vrede.(Pax Vieren, vredesweek 2022)
Nationaal synodeverslag
De Nederlandse samenvatting voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. U kunt het verslag downloaden via deze link: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/download.php?ids=20220824_synodeverslag. De samenvatting is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties. Het is de uitkomst van een uitvoerige bespreking door de Nederlandse Bisschoppenconferentie van alle aangeboden rapporten en reacties. De bisschoppen hebben geconstateerd dat aan de uitnodiging van Paus Franciscus om in gesprek te gaan over het geloof breed gehoor is gegeven in Nederland. Zij danken alle mensen die aan het synodaal proces hebben deelgenomen en benadrukken dat het synodaal proces niet afgesloten is met de inzending naar Rome van de Nederlandse samenvatting.

Op vrijdag 26 augustus markeerde een persconferentie in Rome de start van de continentale fase van de synode. Van alle verslagen wordt door het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode de eerste versie gemaakt van het zogenaamde instrumentum laboris. Dit vormt het werkdocument voor de zeven continentale vergaderingen van de bisschoppenvergaderingen van Afrika, Oceanië, Azië, Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa. Deze zeven internationale ontmoetingen zullen op hun beurt zeven slotdocumenten produceren, die als basis zullen dienen voor het tweede instrumentum laboris, dat zal worden gebruikt in de Vergadering van de Bisschoppensynode in oktober 2023.
Goed aangekomen
Op zondag 28 augustus was er een mooi feest voor het 60-jarig priesterjubileum van pater Wijnand van Wegen. Hoewel hij inmiddels alweer ruim 61 jaar priester was, werd het vanwege corona nu pas groots gevierd in Eemnes. Het begon met een prachtige viering in de St-Nicolaaskerk waarin zes oblaten waaronder pater van Wegen voorgingen. De kerk was flink vol en er was een grote vertegenwoordiging uit Huizen aanwezig. Na de viering was er op het plein in de stralende zon een receptie met een stralende jubilaris waarna het feest werd afgesloten met een lunch voor genodigden. Daarna had onze pater maar kort om bij te komen van dit feest want op dinsdag vertrok hij al naar zijn geliefde Friersdale, waar hij ook weer feestelijk is ontvangen.
Ter bemoediging

Op de plaats waar ik was,
wanneer zocht ik u daar?
En U stond gewoon vóór me!
Maar ik was ook van
mezelf weggelopen
en kon mezelf niet meer vinden.
Laat staan U!
(Aurelius Augustinus)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.