Kontaktpunten 11 sept

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Exodus 12, 7-11, 13-14, Timoteüs 1, 12-17, Lucas 15, 1-10
De eerste lezing bevat een gedeelte van het beroemde verhaal van het gouden kalf uit Exodus. We lezen over het gesprek tussen de Heer die woedend is en Mozes. De Heer vertelt Mozes dat het volk een stierenbeeld heeft gemaakt, daarvoor buigt en er offers aan opdraagt. De Heer geeft vervolgens aan het volk te willen vernietigen, maar dat Hij Mozes zal sparen. Mozes probeert de Heer om te praten door te verwijzen naar de uittocht uit Egypte en de belofte van een talrijk nageslacht aan Abraham, Isaäk en Israël en het beloofde land voor hun nakomelingen. Hierdoor weet Mozes het onheil af te wenden.

Het Joodse volk heeft God in een vorm gegoten die van pas kwam. Een jonge, potente stier als uitdrukking van vruchtbaarheid en macht. Precies wat ze nodig hadden in de woestijn. Daarmee hadden ze zonder dat ze het zich realiseerden een karikatuur gemaakt hadden van de Levende. De Heer is daarover gekrenkt en laat dat duidelijk blijken aan Mozes.

Een stier, onbegrijpelijk, zult u misschien denken. Maar het gebeurde toch en niet alleen toen. Ook nu nog zijn er allerlei beelden van de Heer. En dan gaat het niet zozeer om letterlijke beelden of schilderijen, maar over het idee over de Heer. En dan met name bij mensen die gelovig zijn. Hebben we niet allemaal een beeld van God? Hoogverheven en heilig of juist vriendelijk en goedgeefs of…. U heeft waarschijnlijk zelf ook wel een beeld. Net als het volk in de woestijn gieten wij de Heer ook in onze eigen vorm. Zelf geloof je er heilig in, ben je er gelukkig mee, maar de Levende wordt daar niet blij van. En zie maar eens van dat beeld los van te komen.

Gelukkig is er een goede manier om het juiste beeld van de Heer te bepalen. Als we willen weten wie Hij is, dan moeten we naar Jezus kijken. In Hem zien we wie de Heer is. En als we dat doen, draaien we de rollen om. In plaats van een God te vormen naar onze wensen, worden wij gevormd tot een mens naar Zijn beeld en gelijkenis

Verder nadenken over het beeld van de Heer?  Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Zondag 11 september 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 18 september 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 24 september 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 25 september 9:00 uur stille mis/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 25 september 10:00 uur Oosterlichtkerk oecumenische viering/woord- en communieviering. Voorgangers dominee Joke Krijnen en pastor Mikel Palić
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 11 september
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Ziekenbezoek:
Wekelijks bezoeken vrijwilligers en pastores zieken in onze parochie. Ze zorgen vaak voor een lichtpuntje in de week voor mensen die het moeilijk hebben. Rond Kerstmis en Pasen brengen we vanuit de parochie een kleine attentie. Op ziekenzondag vragen wij naast uw extra gebed en aandacht voor onze zieken, ook een financiële bijdrage voor de activiteiten van de ziekenbezoekgroep. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. ziekenbezoek.  Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op één plek nog anderhalve meter afstand aan. Dit gebied is aangeven met groene anderhalvemeter-kaartjes en rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. De collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen
Nieuws uit de parochie
Boekenmarkt voor Kinderhuis
Op zaterdag 10 september 2022 is er van 10:00 tot 16:00 uur een boekenmarkt in de Thomaskerk. De opbrengst komt ten goede van het 25-jarige Kajantó Maria Kindertehuis in Álesd.

Het kinderhuis Kajantó Maria viert dit jaar dat al 25 jaar lang kinderen een veilig thuis wordt geboden. De Roemeniëgroep uit Huizen was betrokken bij de start en ondersteunt het Kinderhuis nog steeds. In 2019 organiseerden we daarvoor een boekenmarkt. Na Corona doen we dat nu voor de tweede keer, kort na de wereldwijde ‘read a book day’ (6 september).

Heeft u in de zomervakantie uw boeken uitgelezen, of staan ze in de weg? Breng uw oude boeken (platen, cd’s en puzzels mogen ook) dan naar ons op vrijdag 9 september a.s.van 18.00-20.00 uur in de Thomaskerk Huizen.Brengt u boeken, kunt u direct al even snuffelen!

Op zaterdag 10 september opent de boekenmarkt om 10:00 uur. Kom gerust zoeken naar uw nieuwe favoriete boek, of een stuk taart eten! Om 14:00 uur is er een speciaal literair intermezzo, in de vorm van een verteld verhaal. De markt sluit om 16:00 uur.

Vindt u het leuk om deze dagen met ons mee te doen, als boekensorteerder of koffieschenker? Dan bent u ook van harte welkom! Neem daarvoor gerust contact op met Marianne Hartong (06-44388251).

Als u meer informatie wilt over de Roemeniëgroep, kijk dan eens op www.protestantshuizen.nl/rog.
Tot ziens op 9 en 10 september!
Roemeniëgroep Huizen
Projectkoor oecumenische viering
Vergeten je op te geven voor het projectkoor. Je bent nog steeds welkom! De repetities zijn in de Oosterlichtkerk op:
Zondag 11 september: 13:00-14:30
Maandag 19 september: 20:30-22:00
Vrijdag 23 september: 20:00-21:30
De viering is zondag 25 september om 10:00 uur.

Voor de viering is er een laatste repetitie.  Het koor is inmiddels zo’n 35 man/vrouw sterk met deelnemers uit alle kerken! Omdat niet iedereen kan op elke repetitie, is het belangrijk om voorbereid aan de start van de repetities te staan. Dan kunnen we vooral veel werken aan de koorklank en de uitvoering. Om je daarbij te helpen krijg je oefenbestanden toegestuurd.
Enthousiast geworden? Kom dan zondag 11 september naar de repetitie
Ziekenzondag
Ziekenzondag valt dit jaar op 11 september. Ziek zijn is een breed begrip. Het kan gaan over een lichamelijke situatie van je niet goed voelen, maar het kan ook gaan over een geestelijke situatie van niet welbevinden. We zijn er in de maatschappij op gericht een oplossing te bieden voor ziekte. We schrijven rust voor of een pilletje, we verbinden een gebroken bot of opereren, maar we proberen ook wat te doen aan ziekmakende omstandigheden. Soms kun je iets niet oplossen of vergt de oplossing veel tijd. Wat dan wel helpt, is aandacht. Aandacht van de ene mens voor de ander. Aandacht werkt niet aan de oplossing van het probleem, maar versterkt de persoon zelf:  Jij mag er zijn. Ik heb oog voor jou. Vaak werkt dat heilzaam.

Dat aandacht geven kost vaak moeite. Je vraagt je af: Ben ik wel de aangewezen persoon ervoor? Is dit wel de juiste tijd? Haal ik niet teveel overhoop? Kan ik het zelf wel aan? Wek ik niet te veel verwachtingen bij die ander? Zo bedenken we vele, vaak oprechte en reële, excuses om geen aandacht te geven. Ziekenzondag is een steuntje in de rug om toch aandacht aan een ander te geven die aandacht nodig heeft. We delen op 11 september in de kerk bloemen uit aan de parochianen, die op hun beurt die bloem kunnen geven aan iemand die in hun ogen aandacht kan gebruiken. Aan de bloem is een kaartje bevestigd met een groet namens de kerk. Dus je schenkt aandacht uit jezelf namens de kerk. De IPCI zorgt voor de bloemen.
Cuno Lavaleije , voorzitter IPCI BHL
Oecumenische viering
Zondag 25 september houden de Goede Herderkerk, de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk een gezamenlijke oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. Ds. Joke Krijnen en pastor Mikel Palić zullen samen voorgaan in de viering. Voor deze viering is een projectkoor samengesteld van leden uit de drie kerken. Het thema van de viering is arm en rijk, waarbij het niet alleen om materiële rijkdom gaat, maar juist ook om geestelijke rijkdom. U bent van harte welkom om 10:00 uur in de Oosterlichtkerk
Installatie pastor Andrea in Hoorn
Beste medeparochianen,
Op 25 september word ik door Mgr. Hendriks tot pastoor in solidum geïnstalleerd. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en de viering bij te wonen. De eucharistieviering begint om 10 uur in de Koepelkerk, Grote Noord 15, Hoorn. Er zijn twee parkeerterreinen waar u uw auto kunt parkeren:
1. Noorderveemarkt, 1622 AA Hoorn (vlakbij het treinstation, 700 m van de kerk).
2. Westerdijk 37, 1621 LC Hoorn. (350 m van de kerk).
Mijn nieuwe woonadres is Pastoor Nuijenstraat 3A, 
1689 GM Zwaag.
Hartelijk groet,
pastor Andrea
VAMOS! zoekt dirigent
VAMOS! is een oecumenisch georiënteerd middenkoor met haar oorsprong in de katholieke kerk in Huizen. Op dit moment hebben we zo’n 15 enthousiaste leden: een gezellige groep die het als een uitdaging ziet om anderen te inspireren en waarde hecht aan het sociale aspect. Vamos is Spaans voor ‘Laten we op weg gaan’. In deze naam komt tot uitdrukking wat het koor voor ogen heeft: een koor dat in beweging is, open staat voor ontwikkeling en graag samen naar een doel toewerkt.

We repeteren elke dinsdagavond van 20 uur tot 22 uur in de Thomaskerk in Huizen en gebruiken het halfuur vóór de repetitie en het kwartier pauze graag voor het sociale aspect. Onze nieuwe dirigent straalt natuurlijk gezag, enthousiasme en geduld uit en heeft affiniteit met kerkelijke liturgie. Net zo enthousiast geworden over Vamos, als dat wij zijn? Of kent u iemand die dit zou willen doen? Lees dan de gedetailleerde vacature- beschrijving in dit pdf bestand: Vacature koordirigent.pdf.
Sollicitaties vóór 1 oktober richten aan bestuur@vamosweb.nl.
Klaverjassen
De activiteitencommissie van de parochie in Blaricum heeft besloten om in het najaar nog drie klaverjasavonden te plannen. De data zijn: 18 oktober,  25 oktober en 8 november 2022. U bent van harte welkom in de koffiekamer van de Vituskerk in Blaricum. Aanvang van de avonden: 19.30 uur.
Gebed voor de Oekraïne
Waar mensen leven in oorlog –
kom bevrijden, God van vrede.
Waar mensen ruzie maken –
kom bevrijden, God van liefde.

Waar mensen leven in haat –
kom bevrijden, God van verzoening.
Waar dood en geweld heersen –
kom bevrijden, God van leven.

Waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken –
kom bevrijden, God van ontferming.
Waar mensen gebukt gaan onder schuld en schaamte –
kom bevrijden, God van vergeving.
Waar duisternis en dood heersen –
kom bevrijden, God van licht.(Martin Hoondert in Vieren 2015 nr. 4)
Terugblik afscheid pastor Andrea
Zondag 4 september namen we tijdens een drukke familieviering afscheid van pastor Andrea. Het thema “Wat is je uitzicht als je afscheid neemt” sloot hier mooi bij aan. Niet alleen in de lezingen was er sprake van zicht op een mooie toekomst, ook voor zowel pastor Andrea als voor de parochie geeft dit afscheid nieuwe kansen en zicht op een mooie toekomst. Aan het einde van de viering kreeg pastor Andrea symbolisch de bijdrage van de parochianen voor een nieuwe auto uitgereikt en een gedichtenbundel over (en met foto’s van) kunstwerken in Huizen. Na afloop van de viering was er een gezellige receptie met volop gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van pastor Andrea. We gaan hem missen. Meer foto’s vindt u op de website.
Terugblik afscheid jongerenwerker Maurice 
Ook Maurice Lagemaat, jongerenwerker in onze regio nam op zondag 4 september afscheid. Dit gebeurde tijdens de gezinsviering in Laren. Het was een mooie viering met als thema “Goede vaart Maurice”. Maurice gaat als aalmoezenier aan de slag bij de marine, dus daar sloot het thema mooi bij aan. Aan het einde van de viering werd door het kinderkoor een speciaal voor Maurice gemaakt lied gezongen. Na afloop hebben we als bestuur namens de parochies Huizen, Blaricum en Laren een cadeau aan Maurice aangeboden.
Dag van gebed voor vrede voor Oekraïne
De Raad voor de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) roept op tot een dag van gebed voor vrede in Oekraïne in heel Europa. Alle Nederlandse bisdommen nemen deel aan dit gebed op woensdag 14 september. Op deze manier wil de Rooms-katholieke Kerk in Europa haar nabijheid en solidariteit met de Oekraïners tot uitdrukking brengen.
Ter bemoediging
Scherp 
Er was eens een sterke man die ging solliciteren als houthakker. De man was sterk en gedreven. Hij kreeg de baan. Het salaris was prima. De man had er zin in. Op zijn eerste werkdag gaf zijn baas hem een bijl en liet hem het gebied zien waar hij zijn slag kon slaan. De houthakker ging fanatiek aan de slag. En aan het einde van dag één had hij 18 bomen omgehakt. ‘Gefeliciteerd’, zei de baas, ‘Ga hier mee door.’

De houthakker was erg blij met de stimulerende woorden van zijn baas. En de volgende dag ging hij weer zeer gemotiveerd aan de slag. Op de tweede dag hakte hij 15 bomen om. De derde dag probeerde hij nog beter zijn best te doen, maar hij hakte maar 10 bomen om. Dag na dag presteerde hij minder.

‘Ik denk dat ik mijn kracht heb verloren’, dacht de sterke man. Hij ging naar zijn baas en verontschuldigde zich. Hij zei dat hij niet begreep wat er gaande was. ‘Wanneer heb je de bijl voor het laatst geslepen?’, vroeg de baas. ‘Geslepen?’, zei de houthakker, ‘daar heb ik helemaal geen tijd voor gehad. Ik ben druk geweest met het kappen van bomen…’
(uit: “De Vibe” van Mark Verhees)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.