Kontaktpunten 18 okt

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Amos 8, 4-7, 1 Timoteüs 2, 1-8, Lucas 16, 1-13
Dit weekend lezen we uit Amos. Hij beschuldigt de rijken dat ze de armen verdrukken en misdeelden verdelgen. Ze denken alleen maar aan handel drijven en ze bedriegen de kopers. De Heer zal dit niet vergeten.

De profeet Amos telde de kloof tussen arm en rijk, uitbuiting, corruptie en schijnheiligheid aan de kaak. Hij wijst erop dat economie vaak voorgaat op het geloof en dat bedrog in de handel niet overeenkomt met Gods bedoeling. Die spanning tussen wat je in de kerk hoort en wat er daarbuiten in de praktijk gebeurt, die bestaat toch nog steeds? Amos heeft het er 2700 jaar geleden al over. Blijkbaar is die spanning iets dat bijna vanzelfsprekend is en waar we altijd mee moeten worstelen. Zijn hardheid, agressie en machtsmisbruik de enige manier om economisch te overleven? Of is de milde weg ook begaanbaar, de weg die andere waarden zoals eerlijkheid, behulpzaamheid, solidariteit, als belangrijkere waarde in het leven voorstaat? Sluiten economie en goed doen elkaar uit?

Ons probleem is dat we alles willen. We willen gezondheid, welvaart en welzijn, innerlijke vrede met God, we willen vrijheid van handelen en spreken, privacy, we willen ruimte en toch alles dichtbij, we willen natuur maar ook landbouw, huizen, we willen alles en kunnen maar moeilijk kiezen.

De visie vanuit ons geloof is eenvoudig: Alles is van de Heer: natuur, heelal, verstand, alles. Willen we het zonder de Heer, op eigen houtje, dan zullen we hem na verloop van tijd kwijt zijn en uiteindelijk alles wat we dachten te winnen ook nog verliezen. Als wij samen leven naar Gods bedoeling, dan zorgt Hij dat we alles wat we nodig hebben zullen krijgen. Dan concurreren we elkaar niet dood, maar blijven elkaar hulp bieden. Dan ervaren we vreugde omdat echt belangrijke waarden ons mens-zijn opbouwen.

Dit weekend begint de vredesweek. Of het nu om macro- of micro-vrede gaat, de weg die Jezus wijst is de weg van keuzes maken, dag in dag uit, in het klein en in het groot. Wij kunnen het beste kijken waar we in het klein de vrede dienen. Daar hebben we invloed op en vrede in het klein is een noodzakelijke bouwsteen voor vrede in het groot.

Samen vredeszondagvieren?  Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:

Zondag 18 september 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Zaterdag 24 september 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 25 september 9:00 uur stille mis/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 25 september 10:00 uur Oosterlichtkerk oecumenische viering/woord- en communieviering. Voorgangers dominee Joke Krijnen en pastor Mikel Palić

Zondag 25 september 12:40 uur peuter- en kleuterviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 2 oktober 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorgangers pastoor Carlos Fabril, pastor Javier Acuña
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 18 september
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Oost Europa Commissie:
Sinds januari 1990 bestaat er een hechte band tussen de Hongaars Gereformeerde Kerk in Élesd (Aleșd, in West-Roemenië) Het kinderhuis Kajantó Maria in deze plaats viert dit weekend dat het al 25 jaar lang aan kinderen een veilig thuis biedt. In het kindertehuis wonen op dit moment 24 kinderen en werken 12 medewerkers. De Roemeniëgroep uit Huizen was betrokken bij de start en ondersteunt het Kinderhuis nog steeds. Er is veel geld nodig om her Kinderhuis overeind te houden. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. OEC.  Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
Nu de besmettingen weer oplopen, vragen we u om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op één plek nog anderhalve meter afstand aan. Dit gebied is aangeven met groene anderhalvemeter-kaartjes en rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. De collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen.
Nieuws uit de parochie
Woord- en gebedsviering
Zaterdag 24 september om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering.Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen over een rijke man en de arme Lazarus die beide sterven. De een komt in de hel terecht, de ander in de hemel. Ze zien elkaar, maar kunnen de overkant niet bereiken. Wat moeten we in deze tijd met zo’n verhaal over de hemel en de hel? Daarover willen we verder met u nadenken. U bent van harte welkom.
Oecumenische viering
Zondag 25 september houden de Goede Herderkerk, de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk een gezamenlijke oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. Ds. Joke Krijnen en pastor Mikel Palić zullen samen voorgaan in de viering. Voor deze viering is een projectkoor samengesteld van leden uit de drie kerken. Het thema van de viering is arm en rijk, waarbij het niet alleen om materiële rijkdom gaat, maar juist ook om geestelijke rijkdom. U bent van harte welkom om 10:00 uur in de Oosterlichtkerk
Peuter- en kleuterviering
Speciaal voor de allerkleinsten en hun gezinnen is er weer een peuter- en kleuterviering op zondag 25 september om 12:40 uur. De kinderen en hun ouders mogen voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en samen spelen we het verhaal na. Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? Iedereen is van harte welkom! Leuk om een keer de sfeer te proeven. De viering duurt ongeveer 20 minuten.
Installatie pastor Andrea in Hoorn
Beste medeparochianen,
Op 25 september word ik door Mgr. Hendriks tot pastoor in solidum geïnstalleerd. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en de viering bij te wonen. De eucharistieviering begint om 10 uur in de Koepelkerk, Grote Noord 15, Hoorn. Er zijn twee parkeerterreinen waar u uw auto kunt parkeren:
1. Noorderveemarkt, 1622 AA Hoorn (vlakbij het treinstation, 700 m van de kerk).
2. Westerdijk 37, 1621 LC Hoorn. (350 m van de kerk).
Mijn nieuwe woonadres is Pastoor Nuijenstraat 3A, 
1689 GM Zwaag.
Hartelijk groet,
pastor Andrea
Familieviering
Op zondag 2 oktober tijdens de familieviering van 9:30 uur verwelkomen we pastor Andrea’s opvolger: pastor Javier Acuña. De officiële eerste lezing van deze zondag is een stukje uit het korte geschrift van de profeet Habakuk. Wat een bijzondere naam: ‘Habakuk’! De betekenis heeft te maken met om-armen, zoals een slingerplant of klimop zich om iets anders heen slingert. In de hele Bijbel zijn er maar twee personen die zo heten. Reden genoeg om uit te zoeken en te vertellen wie dat zijn!
Eerste viering pastor Javier
Op zondag 2 oktober in de familieviering om 9:30 uur gaat pastor Javier Acuña voor het eerst voor in Huizen. Na de viering is er tijdens de koffie de mogelijkheid om nader kennis te maken met pastor Javier. U bent van harte welkom. Pastor Javier verhuisd op 19 september naar de pastorie in Blaricum en zal vanaf die datum samen met pastor Mikel de pastorale taken in de parochie op zich nemen.
Bijbelleesavonden
Eén keer per maand komen er een aantal parochianen bij elkaar om zich samen over een tekst uit de bijbel te buigen. We lezen de tekst en proberen samen te begrijpen wat de schrijver heeft bedoeld. Dit jaar beginnen we met het boek Samuel. Op de eerste bijeenkomst krijgen we een update over waar we gebleven zijn. Elke avond is weliswaar een vervolg op de voorafgaande avond, maar iedere avond staat op zich, dus u kunt op elk moment instromen. De avonden zijn afwisselend in Blaricum (koffiekamer naast de Vituskerk) en Huizen (Thomaskerk) op maandagavond en duren van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. De eerste avonden op 3 oktober (Huizen), 7 november (Blaricum) en 12 december (Huizen). Iedereen die belangstelling heeft kan aansluiten na aanmelding. U bent van harte welkom. Meer informatie vindt u in de folder in de hal van de kerk. Aanmelden en meer informatie bij Cuno Lavaleije (035-8886946, cuno66@gmail.com)
VAMOS! zoekt dirigent
VAMOS! is een oecumenisch georiënteerd middenkoor met haar oorsprong in de katholieke kerk in Huizen. Op dit moment hebben we zo’n 15 enthousiaste leden: een gezellige groep die het als een uitdaging ziet om anderen te inspireren en waarde hecht aan het sociale aspect. Vamos is Spaans voor ‘Laten we op weg gaan’. In deze naam komt tot uitdrukking wat het koor voor ogen heeft: een koor dat in beweging is, open staat voor ontwikkeling en graag samen naar een doel toewerkt.

We repeteren elke dinsdagavond van 20 uur tot 22 uur in de Thomaskerk in Huizen en gebruiken het halfuur vóór de repetitie en het kwartier pauze graag voor het sociale aspect. Onze nieuwe dirigent straalt natuurlijk gezag, enthousiasme en geduld uit en heeft affiniteit met kerkelijke liturgie. Net zo enthousiast geworden over Vamos, als dat wij zijn? Of kent u iemand die dit zou willen doen? Lees dan de gedetailleerde vacature- beschrijving in dit pdf bestand: Vacature koordirigent.pdf.
Sollicitaties vóór 1 oktober richten aan bestuur@vamosweb.nl.
Klaverjassen
De activiteitencommissie van de parochie in Blaricum heeft besloten om in het najaar nog drie klaverjasavonden te plannen. De data zijn: 18 oktober, 25 oktober en 8 november 2022. U bent van harte welkom in de koffiekamer van de Vituskerk in Blaricum. Aanvang van de avonden: 19.30 uur.
Hospice Huizen zoekt vrijwilligers
Wil jij als vrijwilliger het verschil maken in de laatste periode van het leven van onze gasten? Ben jij gastvrij, zorgzaam en 4 uur per week beschikbaar? Dan gaan we graag met je in gesprek op ons inloopmoment op
Donderdagavond 22 september van 19.00 tot 21.00 uur of
Woensdagochtend 28 september van 10.00 tot 12.00 uur
In het hospice, Gooierserf 126 Huizen. Meer informatie www.hospicehuizen.nl
Gebed voor de Oekraïne
Deel je liefde, je aandacht
Je wijsheid, je woorden
Gebruik je handen, niet gewelddadig
Maar strelend voor de ander

Geniet, kijk en luister
In zielsverbondenheid
Met de ander in landen
Zonder grenzen

En laat de oorlog door de eb in
Zee worden getrokken
Waardoor vloed de vrede
Terug kan geven

Aan jou aan mij

In ons
(Ton Houtman)
Vredesweek 2022
Van 17 tot en met 25 september is het Vredesweek, met als thema “Generatie Vrede”. Er wordt in deze week aandacht gevraagd voor het bijzondere vredeswerk van mensen overal in de wereld. We zien toenemende militarisering en toenemend geweld in onze wereld. Dit is ook gerelateerd aan bestaande problemen zoals klimaatverandering, economische ongelijkheid, racisme en vreemdelingenhaat. Veel mensen ervaren angst en onzekerheid over de toekomst en onmacht over onder andere de situatie in Oekraïne.

Vrede kan alleen bestaan als mensen bereid zijn om elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren. Daarom is de vredesbeweging in deze onzekere tijden extra belangrijk. Tijdens de vredesweek is het de bedoeling de vele manieren te laten zien waarop burgers in actie komen voor vrede. Daarbij kunnen we ons laten inspireren door een nieuwe generatie van burgers die in actie komt voor vrede. Meer hierover lezen: www.vredesweek.nl.
Boekenmarkt voor Roemenië 
Overvol met boeken en puzzels lagen de tafels in de ontmoetingsruimte van de Thomaskerk. Het was een best karwei om alles gesorteerd per categorie neer te leggen. Zaterdag 10 september kwamen de mensen de hele dag door om te zoeken naar hun favoriete boek onder genot van een kopje koffie met een door de Roemeniëgroep gebakken taartje of cake. Om 14.00 vertelde Esther Stikkelorum het verhaal “De man in de wolken” waar de aanwezigen geboeid naar luisterden. Om 16.00 werd de boekenmarkt teruggebracht tot De Goedezaal om zondag na de viering nog de laatste verkoop te houden. Een van de parochianen kocht een aantal kinderboeken als aanvulling op de boekenmand in de kerkzaal. Heel fijn! Het was een zeer geslaagde verkoop met een mooie opbrengst van €1000 voor het Maria Kajanto kindertehuis Élesd, Roemenië dat dit weekend (17-19 september) haar 25 jarige bestaan viert. Van de ROG zijn er een aantal mensen naar toe die het opgehaalde bedrag zullen overhandigen. Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage.
Ziekenzondag
Sinds een aantal jaren is het de gewoonte om namens de IPCI witte rozen uit te delen op ziekenzondag. Zondag 11 september was het weer zover. Na de viering werden grote, witte rozen uitgedeeld om namens de parochie te brengen naar iemand die ziek of eenzaam is. Voor veel parochianen een mooie gelegenheid om bij een vriend, buurtgenoot of bekende langs te gaan die wel wat bemoediging kan gebruiken. Wat kan zo’n beetje aandacht soms een verschil maken! Laten we daarom proberen om niet alleen op ziekenzondag de moeite te nemen om anderen op te zoeken.
Ter bemoediging
Neem de zwaarte weg 
Goede God,
wat brengt mij de toekomst?
Ik vind het zwaar.

Kranten vol wereldnieuws schreeuwen mij toe.
Ze zeggen dat het niet goed gaat:
onze aarde warmt op,
de zeespiegel stijgt,
mensen slaan op de vlucht.

Als ik de toekomst in Uw hand leg,
wilt U mij dan laten zien
welke rol er is voor mij in deze wereld,
wat ik kan doen.

God, neem de zwaarte van mij weg
en laat me zien
hoe ik een mens van Uw toekomst mag zijn
door Jezus Christus, onze Heer.
(ds. Trinette Verhoeven)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.