Kontaktpunten 5 maart

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Genesis 12, 1-4a, 2 Timoteus 1, 8b-10, Matteüs 17, 1-9
Dit weekend lezen we uit Genesis. We lezen dat de Heer Abram zegt weg te trekken uit zijn land, zijn stam en zijn familie naar een land dat de Heer hem zal wijzen. De Heer zal een groot volk van hem maken, hem zegenen en zijn naam groot maken zodat hij een zegen is. De Heer zal zegenen wie Abram zegent en vervloeken die Abram vervloekt. Door Abram zal zegen komen over alle geslachten op aarde. Abram geeft gehoor aan deze opdracht van de Heer.Abram/Abraham wordt door zowel Joden als Christenen en Moslims gezien als stamvader. Voor Joden begint met hem de eigenlijke geschiedenis van het Joodse volk, voor Christenen is Abraham hun geestelijke voorvader en volgens Moslims is de Kaäba, het centrale heiligdom van de Islam in Mekka door Abraham en zijn zoon Ismaël gebouwd.Abram hoort in deze lezing de stem van God. Hoe mooi is dat, dat hij God zo direct tot zich hoort spreken. God is dus geen abstracte kracht, maar iemand die mensen roept. En die roep kunnen wij allemaal horen door de bijbel, door te luisteren in gebed, via andere mensen die woorden van God tot ons spreken en soms ook direct zoals bij Abram. Het laat iets zien van Gods betrokkenheid bij ons leven, van zijn grote liefde voor ons. Het bewijst dat Gods trouw en liefde blijvend is. Als we naar de Heer luisteren, is dat voor ons eigen bestwil. Maar dat lijkt niet altijd zo. Voor Abram is het uitvoeren van wat God van hem vraagt een enorme uitdaging. Hij woont veilig bij zijn familie. Ze zorgen voor elkaar. Zeker omdat Abram geen kinderen heeft en al op leeftijd is, is dat belangrijk. Abram neemt een groot risico door op weg te gaan naar een nieuw land, ver weg van zijn familie.Wat doen wij wanneer we de stem van God horen, de roep om op weg te gaan? Aan die roep zit een belofte vast. Als je met Mij op weg gaat, zul je tot een zegen zijn voor anderen. Maar waarom zouden wij die weg gaan? Vanwege die stem. De stem van de Vader, die hoorbaar geworden in Jezus. Wat dat betreft is onze uitgangspositie beter dan die van Abram. God heeft meer van zich laten horen. We hebben Hem in Jezus veel beter leren kennen. Hij reikt ons de hand. Laten we zo in deze veertigdagentijd op weg gaan.
                                   
Samen voorbereiden op Pasen? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk

Zondag 5 maart 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña

Zondag 12 maart 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. Het Thomaskoor

Zondag 19 maart 9:30 uur. Woord- en communieviering. Voorganger Ton Hekkenberg m.m.v. Vamos
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 5 maart
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Kaarsen:
Over enkele weken ontsteken we de nieuwe Paaskaars en zal ook de nieuwe catechesekaars worden gezegend die we aansteken bij de jongerenactiviteiten in onze kerk. In de collecte van deze week vragen we uw bijdrage voor de kosten van deze kaarsen, maar ook de kaarsen die elke zondag op het altaar branden. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. kaarsen
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van de Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat tijdens de vieringen op zondag de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Familieviering
Vijf maart is de 2e zondag in de veertigdagentijd. Zoals elk jaar hangt er in deze vastentijd een groot doek voor het altaar. Op een kleurrijke manier vraagt het aandacht voor onze prachtige blauwe planeet. Wat is ze kwetsbaar in onze verscheurde wereld. Is de aarde bij ons in goede handen? Is zij ons wel ‘heilig’?  U bent van harte welkom op 5 maart om 9:30 uur.
Bijeenkomst lopers Kerkbalans en de Zaaijer
Na de viering van zondag 5 maart om 9:30 uur zijn alle lopers van de actie Kerkbalans en alle lopers van de Zaaijer uitgenodigd in de De Goede Zaal van de Thomaskerk voor een kopje koffie/thee en iets lekkers om hen te bedanken voor het belangrijke werk dat zij doen. Ook horen we als pastores en locatieraad tijdens dit samenzijn graag eventuele reacties die u hebt gekregen tijdens het rondbrengen. Als het goed is hebben alle lopers een brief met de uitnodiging ontvangen. Mocht de brief u niet bereikt hebben, dan bent u uiteraard toch van harte welkom.
Bijbelleesavond
Op maandag 6 maart van 20.00- 22.00 uur is er weer een bijbelleesavond. Deze keer in de koffiekamer van de Vituskerk in Blaricum. Dit jaar wordt gelezen uit het boek Samuel. Elke avond is weliswaar een vervolg op de voorafgaande avond, maar iedere avond staat op zich, dus u kunt op elk moment instromen. Aanmelden en meer informatie bij Cuno Lavaleije (035-8886946, cuno66@gmail.com)
Verhaal halen
Voor het eerst sinds 2020 hebben we weer een gewoon seizoen achter de rug. Dus is er op zondag 12 maart om 16:00 uur ook weer een echte afsluiting.Dat betekent: vier vertellers met vier korte verhalen. Saskia bedacht ‘Voorbereiding is cruciaal’. Hans vertelt ‘Het Schot’. Esther vond een ‘Soepsteen’ en Jetse vertelt over “De manager in de luchtballon”. Dit alles afgewisseld met live muziek door Duo Astoria, Ruud Wagemakers op viool en Theo Henrichs op piano. Kosten: € 3,50, kinderen t/m 12 jaar gratis. Vanaf 15.30 uur is de kerk open en na afloop is er een drankje met een hapje.
 
Kruisweg
Net zoals vorig jaren wordt in de Vituskerk in Blaricum in de veertigdagentijd iedere vrijdag de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.  U bent van harte uitgenodigd om iedere vrijdag vanaf 24 februari om 14.30 uur de kruisweg te komen bidden.
Vastenactie 
In Zuid-Soedan steunt Vastenactie mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen.  Er zijn in Warrap liefst 287.000 ontheemden. De meeste mensen zijn afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Door de oorlog in Oekraïne is voedsel is schaars én duur geworden en in veel gezinnen is niets meer te eten in huis.

De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-project (overwegend vrouwen) worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen ze bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.
Evensong
Een projectkoor van 20 zangers gaat met pastor Marjon Bosch voor in een sfeervolle Evensong op zaterdag 11 maart om 17:00 uur in de Oosterlichtkerk. Een Evensong is een gezongen avondgebed; een eeuwenoude traditie in Anglicaanse kerken, waarin muziek een belangrijke rol speelt. Een mooie plek om na een drukke werkweek of zaterdag weer even op adem te komen en je hart op te halen. Voor deze Evensong zijn nieuwe composities geschreven door Eric Bakker en worden er mooie werken van Gibbons en Gjeilo gezongen. Het projectkoor wordt muzikaal begeleid door Joost Veerman en Willem Boersma. Het koor zelf bestaat uit zangers uit de Goede Herderkerk, Oosterlichtkerk en Thomaskerk, aangevuld met zangers uit het eigen netwerk. Wees welkom!
The Psalm Project
Op zaterdagavond 25 maart komt The Psalm Project één van de laatste concerten geven in de Meentkerk, Bovenmaatweg 410, Huizen. In 2009 begon The Psalm Project met het bewerken van de, bij velen nog bekende, melodieën van het Geneefs Psalter. Nu schrijft de band steeds vaker eigen liederen gebaseerd op psalmen of andere bijbelteksten. Daarbij laten ze zich ook graag inspireren door muziek van collega artiesten in binnen- en buitenland. Zo werden er covers opgenomen van o.a. Taizé, Sandra McCracken, Matt Papa en Matt Boswell. Zij willen aandacht vestigen op een collecte voor een goed doel en tevens met elkaar zingen in de kerk. Dit concert is een geweldige manier om met elkaar onder de indruk te raken van Gods goedheid! Het concert begint om 20.00 uur en de deuren van de Meentkerk staan vanaf 19.30 uur open voor ontvangst. De tickets kosten €12,50 voor volwassenen en €5 voor kinderen. Voor meer informatie en tickets:thepsalmproject.nl
Pausboodschap veertigdagentijd
Op 22 februari is met Aswoensdag de Veertigdagentijd begonnen. Paus Franciscus schrijft dat de Veertigdagentijd uitnodigt om “in het gezelschap van Jezus ‘een hoge berg’ te beklimmen en als Gods heilig volk een speciale ervaring van ascese te beleven.” De vastentijd is bedoeld om “ons gebrek aan geloof én onze weerstand te overwinnen om Jezus te volgen op de weg van het kruis.” Daartoe moeten we op reis gaan als op een bergtocht die inspanningen, offers en concentratie vereist. U kunt een Nederlandse vertaling van de boodschap van de Paus lezen via deze link
Vormen van vasten: solidariteit
Vasten als oefening in solidariteit. Wie honger lijdt, wie een tijdlang afziet van voedsel, voelt aan den lijve wat ontelbare mensen in onze wereld dag in dag uit meemaken. En dan is het voor ons een periode dat je vast, een beperkte tijdsspanne waarin je afziet van voedsel. En het wordt je niet aangedaan, je kiest er zelf voor. Dat zijn enkele fundamentele verschillen. Maar toch, wanneer je vast als oefening in verbondenheid met hen die niet over voedsel beschikken, wanneer je die lijfelijke ontbering ondergaat, dan ga je je nog sterker afvragen: waarom hebben wij te eten en zij niet; wat kunnen wij eraan doen dat anderen weinig voedsel hebben? Daarmee word je zelf partij en kies je in een onrechtvaardige wereld voor het recht van de slachtoffers. (anderszins.eu/wp-content/uploads/2013/01/Vast-van-binnen-2.pdf)
Vieren.nu – Pasen
Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De website www.vier.nu/ geeft antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd is op Vier.nu allerlei achtergrondinformatie over Pasen beschikbaar gemaakt. Maar u vindt er bijvoorbeeld ook een kleurplaat voor de kinderen, informatie over de vastenactie en een mooie video met de kruisweg van de heilige Titus Brandsma.
Matthäus-Passion Huizen
Op woensdagavond 5 april 2023 om 19:30 uur zal de Stichting Matthäus-Passion Huizen in de Nieuwe kerk voor het eerst de Matthäus-Passion met een projectkoor van inwoners uit Huizen uitvoeren. Passie voor muziek verbindt. Hiermee wordt Huizen een stukje mooier! De zes solisten zijn professionals, evenals het Barokorkest Cappella Maria Barbara. De dirigent is Wouter Verhage. Kaarten kosten €39,- voor volwassenen en €24,- voor jongeren tot 25 jaar.
Op missie in Holland: Wat is jouw missie?
Van 10-12 maart zal weer het jaarlijkse Oriëntatieweekend gehouden worden op het seminarie in Heiloo, een uitgelezen kans om meer zicht te krijgen op wat God van jou vraagt in je leven en hoe je hier op wilt antwoorden, of Hij je misschien roept om priester te worden, of dat Hij een ander pad met je voor heeft. Opgave en verdere informatie bij: rector Jeroen de Wit, 06 40125490 of rector@willibrordseminarie.nl
Een droom van vrede
Als in een winterlandschap
eensklaps
een zonovergoten deken
de aarde omhelst
heb ik het gevoeld
hoe het zou kunnen zijn

een nieuw begin
opstaan als een sneeuwklokje
lengende dagen
licht
over de bedreigde aarde
een droom van vrede

ik heb het gezien
een zon die blijft schijnen
een witte duif
die opvliegt
en de aarde
die zich
omdraait
(Eddy Lie, 2003)
Samenkerk
In de hal van de kerk ligt de nieuwe SamenKerk met artikelen over de betekenis van vasten en een gesprek met twee uit de Oekraïne gevluchte families, die al een jaar in Nederland verblijven. Daarnaast kunt een artikel u lezen over twee kruisen uit de Goede week: de palmpasenstok en het passiekruis. Neem gerust een exemplaar mee voor uzelf en maak er gerust ook een ander blij mee. U kunt de SamenKerk ook digitaal lezen via deze link
Ter bemoediging
Probeer het eens
anders om te gaan met je tijd.
Tijdrovende dingen afbouwen
om tijd vrij te hebben
voor wat zolang al bleef liggen.

Probeer het eens:
anders om te gaan met je geld.
om geld vrij te hebben
voor wat je meer mens maakt.

Probeer het eens:
anders om te gaan met God.
Godverwensende woorden afbouwen
om woorden te spreken
die vertrouwen geven.

Misschien zal je na 40 dagen
een houvast vinden om
hiermee verder te gaan.
Probeer het toch eens!(Antoon Vandeputte)  
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.