Kontaktpunten 30 april

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Handelingen 2, 14a. 36-41, 1 Petrus 2, 20b-25, Johannes 10, 1-10
Net als de andere zondagen tussen Pasen en Pinksteren is de eerste lezing uit het boek Handelingen. We lezen het laatste gedeelte van de toespraak die Petrus hield met Pinksteren nadat de heilige Geest is neergedaald. Petrus benadrukt nogmaals dat Jezus, die door de Israëlieten is gekruisigd, door God tot Heer en Christus is gemaakt. De aanwezigen zijn diep getroffen en willen weten wat ze moeten doen. Petrus geeft aan dat ze zich moeten bekeren en laten dopen in naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. Dan zullen ze de heilige Geest ontvangen. Die belofte geldt voor iedereen. Petrus roept de mensen op zich te redden uit dit ontaarde geslacht. Op die dag werden zo’n drieduizend mensen gedoopt en sloten zich aan.

“Jullie hebben de door God gegeven Verlosser geëxecuteerd. Zijn enige, geliefde Zoon.” Daarmee eindigt Petrus zijn verhaal in Jeruzalem. Duizenden mensen staan te luisteren. Eerst nieuwsgierig en sceptisch. Maar ze voelen zich steeds ongemakkelijker bij het betoog van die Petrus. Hij vertelt dat de man, die zij een paar weken geleden hadden laten kruisigen, hun bevrijder was. Ze hadden meegeschreeuwd met de massa ‘Kruisig hem’. Zouden ze toen een kapitale fout hebben gemaakt?  Niet alleen door de enige man te vermoorden die hen werkelijk zou kunnen bevrijden, maar erger nog, dat ze Gods lieveling hadden gedood? Hoe boos zou God daar wel niet over zijn! Wat nu?
Bekeer je en laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Dan worden jullie zonden vergeven en ontvangen jullie de Heilige Geest, zegt Petrus. Zo wijst Petrus op de ontsnappingsroute. De weg van bekering en vergeving waarmee je het nieuwe leven ontvangt. Het leven door de heilige Geest. Waarmee een nieuwe wereld voor je opengaat. De wereld van vrijheid, vrede en vreugde. In plaats van die van schuld, angst, zonde en dood. De wereld waarin je door God geroepen bent.Door onze doop hebben wij ook toegang tot deze nieuwe wereld, maar horen wij de roepstem van de Heer nog? Luisteren wij naar de stem van ons hart?Samen bidden voor roepingen? Kom danzondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 30 april 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Vrijdag 5 mei 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 7 mei 9:30 uur. Familieviering/Eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña
Zondag 14 mei 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
In memoriam
Op woensdag 26 april is op 91-jarige leeftijd pastoor Michi Costa overleden. Hij werd in 1961 tot priester gewijd in het bisdom Turijn. In 1988 kwam hij naar Nederland waar hij van 1991-1999 rector was van het seminarie in Nieuwe Niedorp. Daarna was hij van 2000-2007 pastoor van onder andere onze parochie. Na zijn emeritaat bleef hij wonen in de pastorie in Naarden. De uitvaart is op woensdag 3 mei om 11 uur vanuit de Mariakerk in Bussum.
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 30 april
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Roepingenzondag:
Vandaag vieren we Roepingenzondag en bidden we wereldwijd om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het pastoraat in de Kerk. Wie zich geroepen weet door God kan niet anders dan opstaan en op weg gaan om het Evangelie te verkondigen. Onze steun is daarbij hard nodig. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het gebed om roepingen. Dit is niet alleen deze dag belangrijk, maar elke dag opnieuw. Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Deze zondag vragen we uw bijdrage hiervoor. Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Roepingenzondag 
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Bijbelleesavond
Op maandag 1 mei van 20.00- 22.00 uur is er weer een bijbelleesavond. Deze keer in de Thomaskerk in Huizen. Dit jaar wordt gelezen uit het boek Samuel. Elke avond is weliswaar een vervolg op de voorafgaande avond, maar iedere avond staat op zich, dus u kunt op elk moment instromen. Aanmelden en meerinformatie bij Cuno Lavaleije (035-8886946, cuno66@gmail.com)
1e Vrijdagviering
Wees welkom op vrijdagmorgen 5 mei op Bevrijdingsdag om 10:15 uur. Wij willen bijeen zijn omwille van elkaar en omwille van onze God, die onze vrede is. Het is goed dat we elk jaar denken aan hen die omgekomen zijn in het vuur van oorlog en geweld, aan hen die voor hun leven beschadigd zijn en de brandwonden altijd met zich meedragen. In onze streken is dat vuur gedoofd, maar er zijn nog zoveel plaatsen in de wereld waar het vuur nog mensen de dood injaagt en levens kapot maakt. Daarom is en blijft het belangrijk dat we met elkaar en voor elkaar ook dat andere vuur aansteken, het vuur van de vrijheid, het vuur dat niet beschadigt maar verwarmt, vuur dat mensen niet uit elkaar drijft maar juist samenbrengt. Het is en blijft belangrijk dat we stil staan bij de vrijheid, voor ons zo gewoon en daarom vaak ondergewaardeerd, voor ons vanzelfsprekend maar lang niet voor iedereen, ook niet in onze huidige samenleving. Vanwege de maand mei besteden we ook de aandacht aan Maria, de Moeder Gods.
Familieviering
We lezen in de familieviering van zondag 7 mei 9:30 uur in het evangelie van Johannes. Thomas, de patroonheilige van onze kerk, stelt aan Jezus de vraag: Wij weten niet eens waar u naartoe gaat! Hoe kunnen we dan de weg weten? Je zou zeggen: dat is een hele logische vraag. Maar tegenwoordig zeggen we vaak: de weg is het doel. Is dat ook zo? Is de weg die je loopt het doel zelf? Hoef je het doel niet te bereiken, als je de weg maar gaat?
Jongerenviering
Op zondag 21 mei is er in de Thomaskerk in Huizen een jongerenviering die helemaal is voorbereid door jongeren uit Blaricum en Huizen van de oudste navormselgroep. De jongeren hebben zelf teksten en liederen uitgezocht en zijn samen met diaken Ton Hekkenberg ingegaan op de inhoud van de lezingen. U bent van harte welkom bij deze woord- en communieviering tussen Hemelvaart en Pinksteren om 9.30 uur waarin diaken Ton Hekkenberg zal voorgaan.
Ontmoetingsdagen voor jonge mensen tussen de 30 en 50 jaar
In een meer ontspannen sfeer is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten voor gesprek, gebed en ook wandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg. “Hebt zout in u!’’ (Mc 9,50) zijn de woorden van Christus die ons deze dagen als leidraad zullen dienen. Jezus vraagt aan ons om de kracht van het geloof sterk en zuiver in ons te bewaren en zo de vrede in deze wereld te brengen. Een mooie en belangrijke opdracht. Tijd: van Hemelvaartsdag, 18 mei, 16 uur tot zondag 21 mei 2023, 16 uur. Plaats: Bezinningshuis “Regina Carmeli” te Sittard, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard. Meer informatie: www.reginacarmeli.nl. Kosten (volpension): € 195,00 voor 1-persoonskamer, € 180,00 per persoon voor 2-persoonskamer (+ evt. € 2,00 voor handdoeken) Opgave en betaling vóór 5 mei 2023 bij pastoor M. Otto, Limbricht, mail: m.a.j.otto@hetnet.nl,  tel. 046  451 55 95. Na opgave wordt een programma voor deze dagen toegestuurd
Ga voor groei!
Ben je tussen de 16 en 27 jaar en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je het komende half jaar aan je persoonlijke ontwikkeling werken en iets goed doen voor de wereld? Dan is het Vrijwillige Traineeship echt iets voor jou. Hier word je begeleid om bij verschillende mooie maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan en erachter te komen wat jouw talent is, waar jij een ander mee kunt helpen. Wat je tijdens het Vrijwillig Traineeship gaat doen, kan erg verschillen. Je kunt bijvoorbeeld meehelpen met de standaard vrijwilligerstaken of ervoor kiezen om iets extra’s te doen of organiseren voor de doelgroep van de organisatie. Ben jij super goed in sociale media? Dan kun jij hier de maatschappelijke organisatie vast goed bij helpen. Of wie weet bak jij de sterren van de hemel voor kwetsbare ouderen. We kijken samen naar iets wat bij jou past. Je wordt begeleid door een coach. Je ontvangt een certificaat en het staat goed op je CV. Ook ontmoet je nieuwe mensen en vergroot zo je netwerk. Je kunt ook cursussen volgen waar je direct iets aan hebt. Meer informatie vind je op via deze link
Lezing Dietrich Bonnhoeffer 
In de week waarin wij de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog herdenken en onze bevrijding vieren, willen wij even stilstaan bij deze Duitse theoloog en verzetsman. Dietrich Bonhoeffer is misschien wel de bekendste theoloog van de 20e eeuw. Overal inspireert hij nog mensen. De theoloog Evert van der Mede schetst het leven en denken van deze man. Het begint met de familie Bonhoeffer waarin Dietrich opgroeide; de strijd om en binnen de Duitse protestantse kerk onder het Naziregime en de radicale positie die hij daarbij innam; zijn verloving met Maria von Wedemeyer; zijn arrestatie en gevangenschap als lid van het verzet en eindigt met zijn laatste maanden uitlopend op zijn dood in Flossenburg.
Op deze manier laat de spreker het licht schijnen op het inspirerende leven van deze inspirerende denker.
Zouden wij iets van deze denker iets kunnen leren? In ieder geval zal er ook aandacht zijn voor enkele theologische inzichten van Bonhoeffer, die tot op heden relevant zijn gebleven. De heer Van der Mede heeft Theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs te Amsterdam. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Aanmelden kan via ontmoeten.inspireren@protestantshuizen.nl of 035 526 8725. Na afloop kunt u nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje.
Dinsdag 2 mei van 20.00-21.30 uur in de Oosterlichtkerk.
Roepingenzondag
Waar leidt God jou naar toe op de weg van het geloof? Dit jaar is deze oproep in Nederland in het bijzonder gericht aan jonge mensen. Op de poster staan jongeren afgebeeld die het Wereldjongerendagen-kruis dragen tijdens de rondgang die dit kruis eind vorig jaar maakte door de Nederlandse bisdommen.

In zijn boodschap voor deze dag vertelt paus Franciscus ook hoe hij zelf zijn roeping heeft ontvangen: ‘Soms komt de Geest op totaal onverwachte manieren tot ons.’ De paus legt uit dat Gods roeping zich vaak geleidelijk bekend maakt op vele creatieve manieren: ‘in onze ontmoeting met situaties van armoede, in momenten van gebed, wanneer we een duidelijk getuigenis van het Evangelie zien, of iets lezen dat onze geest opent. Wanneer we Gods woord horen en voelen dat het rechtstreeks tot ons wordt gesproken, in het advies van een medebroeder of -zuster, in momenten van ziekte of verdriet… Op alle manieren waarop Hij ons roept, toont God oneindige creativiteit.’ U kunt de brief van de paus in het Engels lezen via deze link.  

Vraag je je af of een bijzondere roeping als diaken, priester of religieuze iets voor jou is? Wil je op verkenning zonder meteen een keuze te moeten maken? Neem gerust contact op met Vicaris G. Bruggink (gbrugginkpr@gmailcom) voor permanent diaken en catachiste
Rector J. de Wit (rector@willibrordsemenarie.nl) voor priester
Konferentie Nederlandse Religieuzen (roepen@knr.nl) voor broeder of zuster.
Gebed om vrede
Geef vrede
aan al die mensen
die hun land moeten ontvluchten
vanwege onmenselijk geweld,
honger, armoede of natuurrampen
en steeds opnieuw oplopen tegen grenzen
 – ook de onze –
alsof dit niet Uw wereld is:
geschapen zonder grenzen
Laat ons daarom
– letterlijk en figuurlijk –
over grenzen heen
in alle verscheidenheid
het beeld voor ogen houden
van een veelkleurige, bewoonbare aarde
waar plaats is voor alle volken
omdat wij allen Uw mensen zijn
die U kunnen herkennen in het gezicht
van onze naaste

Daarom bidden wij:
Laat uw mensen niet los …(vredesweek.nl/)
Afwezig
Het secretariaat is door omstandigheden de komende tijd beperkt bezet. Daardoor kan het wat lastiger zijn om telefonisch contact op te nemen met het secretariaat. Uw mail wordt gewoon gelezen. 
Ter bemoediging
Roeping is geen stem van boven, die me vraagt om iets anders te zijn dan ik ben. Het is een stem van binnen, die me oproept om te worden hoe ik bedoeld ben, om de persoonlijkheid, die God me bij mijn geboorte heeft gegeven te vervullen.(Thomas Merton)  
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.