Kontaktpunten 7 mei

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Handelingen 6, 1-7, 1 Petrus 2, 4-9, Johannes 14, 1-12
De lezing uit Handelingen gaat dit keer over Hellenisten die morren tegen de Hebreeën omdat de weduwen worden achtergesteld bij de dagelijkse ondersteuning. Er wordt een vergadering bijeen geroepen waarin de apostelen aangeven dat zij al genoeg op hun bordje hebben. Ze stellen voor om zeven mannen van goede faam, vol geest en wijsheid uit te kiezen de zorg voor de ondersteuning op zich nemen. De vergadering stemt hiermee in en kiest zeven mannen uit. Deze krijgen na gebed de handen opgelegd. Het woord van God breidt zich verder uit.
Onze eerste gedachte is vaak dat de weduwen vrouwen zijn die hulp nodig hebben. Maar waarom dan alleen weduwen noemen. Lucas vermeldt dat de weduwen werden achtergesteld bij de dagelijkse ondersteuning. Dit kan ook betekenen dat het probleem juist is dat de weduwen niet gevraagd werden om te helpen bij de verzorging van anderen, terwijl zij een belangrijke rol konden spelen. In hoofdstuk 9 van handelingen wordt bijvoorbeeld verteld over Dorcas, die gestorven is en veel betekende voor de gemeente van Joppe. Andere weduwen laten aan Petrus kleren zien die Dorcas gemaakt heeft voor de behoeftigen in de gemeenschap. Die weduwen vormden een groep die met geld en daadwerkelijke hulp actief was. Blijkbaar werden de weduwen van de Hellenisten in Jeruzalem gepasseerd en niet betrokken bij dit soort hulp. Ongetwijfeld zonder boze opzet, maar het gebeurde toch. Wat goed dat de weduwen daarover hun mond opendeden. Wat goed dat ze erop stonden ook hun aandeel in de dienstverlening binnen de gemeenschap te mogen hebben. En wat goed dat de apostelen daar onmiddellijk werk van maakten. Wat goed ook dat zij zich realiseren dat ze dit zelf niet kunnen doen en dat ze durven aan te geven dat ze hiervoor hulp van anderen nodig hebben. Hoe moeilijk is het niet om hulp te vragen. Als we dit dan doen, is nog steeds zo dat daarvoor meestal kennissen en “soortgenoten” worden gevraagd. Het gaat er echter in de kerk niet alleen om dat het werk gedaan wordt, maar dat we in gemeenschappelijkheidactiviteiten en werkzaamheden doen, dat we geen groepen buiten spel laten staan. Mogen deze weduwen en de apostelen voor ons een voorbeeld zijn.  Als gemeenschap samenkomen? Kom danzondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 7 mei 9:30 uur. Familieviering/Eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña
Zondag 14 mei 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen, m.m.v. het Thomaskoor
Zondag 21 mei 9:30 uur. Jongerenviering/woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 7 mei
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Élesd:
Élesd is het dorp in het westen van Roemenië waar we al sinds 1990 mee bevriend zijn. En onze vrienden daar hebben ons nodig. Het Maria Kájánto-kinderhuis en de thuiszorg Diakonia kunnen onze hulp goed gebruiken. Met veel liefde wordt voor de kwetsbare mensen in het dorp Élesd gezorgd. 
Om ervoor te zorgen dat de hulp door kan blijven gaan en bekwame mensen voor de kinderen en hulpbehoevende ouderen kunnen blijven zorgen, is een hoop geld nodig. Wij, als vrienden vanuit Nederland, hopen daar een bijdrage aan te leveren. Deze zondag vragen we daarom uw bijdrage hiervoor. Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Elesd.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden zijn
Zondag om 09:30 uur vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 vanuit de Vituskerk in Blaricum

De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Familieviering
We lezen in de familieviering van zondag 7 mei 9:30 uur in het evangelie van Johannes. Thomas, de patroonheilige van onze kerk, stelt aan Jezus de vraag: Wij weten niet eens waar u naartoe gaat! Hoe kunnen we dan de weg weten? Je zou zeggen: dat is een hele logische vraag. Maar tegenwoordig zeggen we vaak: de weg is het doel. Is dat ook zo? Is de weg die je loopt het doel zelf? Hoef je het doel niet te bereiken, als je de weg maar gaat?
Jongerenviering
Op zondag 21 mei is er in de Thomaskerk in Huizen een jongerenviering die helemaal is voorbereid door jongeren uit Blaricum en Huizen van de oudste navormselgroep. De jongeren hebben zelf teksten en liederen uitgezocht en zijn samen met diaken Ton Hekkenberg ingegaan op de inhoud van de lezingen. U bent van harte welkom bij deze woord- en communieviering tussen Hemelvaart en Pinksteren om 9.30 uur waarin diaken Ton Hekkenberg zal voorgaan.
Elkaar vasthouden op dezelfde weg.
Op zondag 7 mei bidden rooms-katholieke parochies in het bijzonder voor orthodoxe christenen in Europa. Zij zijn intern sterk verdeeld geraakt: elkaar vasthouden op de ene weg van het geloof is vaak lastig en lijkt soms onmogelijk. Als katholieken willen we solidair zijn met hen en hen vasthouden in gebed. De oorlog in Oekraïne doet de Europese ordening op zijn grondvesten schudden. Een complicerende factor is bovendien dat het patriarchaat van Moskou de Russische agressie tegen Oekraïne steunt. Een gevolg daarvan is dat de verhoudingen binnen de orthodoxe kerken in Europa onder grote spanning staan. Allereerst tussen de orthodoxe kerken van Oekraïne en Rusland, maar ook in breder verband verslechteren de verhoudingen. De relatie tussen de patriarchaten van Moskou en Constantinopel was al verstoord. Kerken in Europa, in het bijzonder Orthodoxe Kerken, staan voor de vraag wat gedaan kan en moet worden om recht en vrede in Europa te bevorderen. Op de Zondag voor de Oosterse Kerken staan we stil bij nood van Oekraïne dat lijdt onder de agressie van Rusland en bij de opdracht van christenen en kerken om vredestichters te zijn. Bovenal daarbij de oproep om alleorthodoxe christenen in gebed vast te houden.  
SamenKerk
De nieuwe SamenKerk is uit. Daarin leest u onder andere over Pinksteren, het feest van de Geest die ons ten dans vraagt. Vooruitlopend op het jaar waarin we ons slavernijverleden herdenken kunt u in deze Samenkerk ook lezen over het slavernijverleden van onze kerk. Neem een SamenKerk uit de hal van de kerk mee voor uzelf en maak er ook een ander blij mee. U kunt de samenkerk ook digitaal lezen via deze link.
Eindexamens
Komende week beginnen de eindexamens. We wensen alle jongeren die dit jaar eindexamen doen veel sterkte en succes met hun examens. We wensen je een beetje geluk en wat succes, want vertrouwen is het beste medicijn tegen examenstress!
Gebed om vrede
God van Vrede,
Wij weten van
onrecht en haat
uitbuiting en verkrachting
aanslagen en oorlogen
honger en armoede
ziekte en dood

Waar blijft dan
Uw Rijk van Vrede
als zoveel mensen leven
in angst en onzekerheid
als zoveel mensen
geen hoop meer ervaren
op een goed leven in vrede
als uw Schepping zucht
onder uitbuiting?

Daarom bidden wij:
Laat uw mensen niet los
Ga met ons mee op onze levensweg
als Reisgenoot
die grenzen doorbreekt 
(vredesweek.nl)
Cadeau
Voor zijn afscheid van onze parochie hebben wij pastoor Andrea een bijdrage gegeven voor een nieuwe auto. Daarvoor heeft hij nu deze mooie auto gekocht. Hij groet ons allemaal hartelijk en bedankt ons nogmaals voor het cadeau.  
Afwezig
Het secretariaat is door omstandigheden de komende tijd beperkt bezet. Daardoor kan het wat lastiger zijn om telefonisch contact op te nemen met het secretariaat. Uw mail wordt gewoon gelezen. 
Ter bemoediging
Deuren op onze levensweg 
Ramen zijn passief, deuren actief. Ramen bieden een doorkijk op wat er gebeurt, maar als we door een deuropening gaan, raken we betrokken bij wat daarachter ligt. Een deur is er om het komen en gaan mogelijk te maken, anders kon het net zo goed een venster zijn, of zelfs een stuk muur. Deuren blijven gesloten ten teken dat we worden afgewezen of dat iemand niet gestoord wil zijn; ze worden als een uitroepteken dichtgesmeten aan het eind van een vruchteloze woedende scène; ze vangen ons op in liefdevolle warmte, beschermen ons grondig tegen gevaar, noodweer en het onbekende; ze laten verrukkelijke verrassingen binnen, of frisse lucht, nieuwe vrienden of verloren gewaande geliefden. Open deuren en hekken zijn verleidelijk en veelbelovend. Ze bevatten het ontdekkingselement. We voelen allemaal een onweerstaanbare nieuwsgierigheid naar wat achter iedere half open deur ligt.
Deuren markeren voor ons de uren van de waarheid, onze contactmogelijkheden. Op de scharnieren ervan draait ons lot. Door de opening kunnen we ons op onze levensweg verplaatsen van de ene fase naar de volgende. (theobaldusparochie.nl)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.